Οι Πρόσκοποι υπερήφανοι Πρεσβευτές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης: Απολογισμός Πρωτοβουλιών από το 2018

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Δημοσίευσης: 12/04/2021

Δελτία Τύπου

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 ο ΟΗΕ υιοθέτησε «17 Στόχους για Βιώσιμη Ανάπτυξη» (Sustainable Development Goals) και κάλεσε την κοινωνία να συμβάλλει με τις μικρές ή μεγαλύτερες δυνάμεις στην επίτευξή τους, έως το 2030. 

Τρία χρόνια μετά, οι Έλληνες Πρόσκοποι απέδειξαν ότι ο εθελοντισμός αποτελεί τη μέγιστη δύναμη θετικής κοινωνικής αλλαγής και βιώσιμης ανάπτυξης, εγκαινιάζοντας μία σειρά από πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τόσο των μελών της Προσκοπικής Κίνησης όσο και της Κοινωνίας, ως Πρεσβευτές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Εξάλλου, εδώ και 111 χρόνια, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, οι Πρόσκοποι εφαρμόζουν έμπρακτα και τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου!

Παρακάτω αναλύονται μερικές από τις δεκάδες πρωτοβουλίες που υλοποιούν οι Πρόσκοποι από το 2018, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου αλλά και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την αναγκαιότητα βιώσιμων λύσεων.  


1ος Στόχος : Μηδενική φτώχεια

Σε επιλεγμένα Προσκοπικά Συστήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα, οι Πρόσκοποι συγκεντρώνουν δύο φορές τον χρόνο είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία προσφέρουν σε κοινωνικά παντοπωλεία και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Κατά μέσο όρο, κάθε χρόνο οι Πρόσκοποι συγκεντρώνουν εθελοντικά και προσφέρουν με αγάπη, πάνω από 20 τόνους ειδών πρώτης ανάγκης. 

Επίσης, τους τελευταίους μήνες με την έξαρση της πανδημίας, οι Πρόσκοποι προσέφεραν περίπου 1.500.000 ώρες εθελοντικής προσφοράς. Αναλυτικότερα και πάντα σε συνεργασία με Δήμους και Περιφέρειες στην Ελλάδα, ενήλικα στελέχη των Προσκόπων βοήθησαν Νοσοκομεία στο στήσιμο σκηνών προκειμένου να γίνουν κέντρα αιμοδοσίας, μοίρασαν ενημερωτικά φυλλάδια - τις πρώτες ημέρες - στο κοινό αναφορικά με τους τρόπους προστασίας από τον ιό, συντόνισαν εθελοντικές αιμοδοσίες, προσέφεραν προϊόντα μέσω του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», βοήθησαν ηλικιωμένους και μοναχικούς πηγαίνοντάς τους αγαθά από σούπερ μάρκετ, στελέχωσαν τηλεφωνικά κέντρα υποστήριξης που έχουν οργανωθεί από διαφόρους Δήμους.2ος Στόχος: Μηδενική πείνα

Οι Πρόσκοποι διοργανώνουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα κοινωνικό μαγείρεμα σε επιλεγμένα προσκοπικά κέντρα που διαθέτουν στην Ελλάδα και τα μοιράζουν σε συνεργασία με διαφόρους φορείς σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η υποστήριξη στο έργο του ΚΥΑΔΑ και του Άλλου Ανθρώπου αλλά και σε καταστάσεις ανάγκης (σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες) σε ανθρώπους που επλήγησαν. 

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια πανελληνίων δράσεων στις οποίες συμμετέχουν εκατοντάδες Πρόσκοποι αλλά και στις θερινές κατασκηνώσεις των Προσκοπικών Τμημάτων, σε συνεργασία με τη ΜΚΟ Μπορούμε παρέχουν γεύματα που περισσεύουν σε επιλεγμένα Ιδρύματα. 

Τέλος, πραγματοποιήθηκε κοινωνική δράση με τη LIDL HELLAS, προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα που θα υποστηρίξουν το έργο της Τράπεζας Τροφίμων. 

Συνολικά κάθε χρόνο, τα προσκοπικά κλιμάκια διοργανώνουν πάνω από 200 δράσεις κοινωνικού μαγειρέματος σε ολόκληρη την Ελλάδα.3ος Στόχος: Καλή υγεία και ευημερία

Εκτός από το κοινωνικό μαγείρεμα και την προστασία του περιβάλλοντος, μία ακόμη πρωτοβουλία που αναπτύσσουν τα 350 Προσκοπικά Συστήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα είναι η Εθελοντική Αιμοδοσία. Κάθε χρόνο, οι Πρόσκοποι διοργανώνουν περίπου 110-150 δράσεις αιμοδοσίας συγκεντρώνοντας περίπου 3.300 φιάλες αίματος, με την καθοδήγηση του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας και τη συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των κατά τόπους νοσοκομείων. 

Επίσης, οι Πρόσκοποι έχουν υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με τον Σύλλογο Όραμα Ελπίδας. Η συνεργασία έχει στόχο την προσέλκυση εθελοντών δοτών μυελού των οστών αλλά και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων ειδικά, αλλά και του κοινού γενικότερα, σχετικά με τη σημασία της εθελοντικής προσφοράς αιμοποιητικών κυττάρων για μεταμόσχευση σε ασθενείς που πάσχουν από σοβαρά αιματολογικά, νεοπλασματικά και γενετικά νοσήματα.


4ος Στόχος: Ποιοτική εκπαίδευση

Αποστολή του Προσκοπισμού είναι να συμβάλλει μέσω του Προσκοπικού Προγράμματος στη διαπαιδαγώγηση των νέων και να βοηθήσει στην οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου, όπου οι άνθρωποι ολοκληρώνονται ως άτομα και διαδραματίζουν έναν εποικοδομητικό ρόλο στην κοινωνία. Η επιτυχία του Προσκοπικού Προγράμματος βασίζεται στο ότι η μάθηση γίνεται μέσα από ευχάριστες και βιωματικές δραστηριότητες στη φύση, οι οποίες προέρχονται από τις ανάγκες και τις προσδοκίες των παιδιών και των εφήβων ή επιλέγονται από τους ίδιους τους νέους βάσει των κινήτρων τους, και πραγματοποιούνται σε μικρές ομάδες συνομηλίκων τους. 

Με άλλα λόγια, το Προσκοπικό Πρόγραμμα αναπτύσσεται σύμφωνα με τις προσδοκίες των νέων και με την ενεργό συμμετοχή τους, δεδομένου ότι οι ίδιοι αποτελούν τους κύριους παράγοντες της προσωπικής τους ανάπτυξης και ευτυχίας. Με την αποτελεσματική αξιοποίηση των χαρακτηριστικών κάθε ηλικιακής ομάδας ξεχωριστά, παρέχεται από τους ενηλίκους εθελοντές που υποστηρίζουν τον Προσκοπισμό ένα ευρύ πρόγραμμα δραστηριοτήτων, μέσω του οποίου τα παιδιά, οι έφηβοι και οι νέοι αναπτύσσονται πολύπλευρα ως αυτόνομες προσωπικότητες, ενδυναμώνονται ηγετικά χαρακτηριστικά μέσω πρωτοβουλιών, αποκτούνται γνώσεις μέσα από τα βιώματα και τις εμπειρίες, μετουσιώνοντας τις ικανότητες σε δεξιότητες & softskills.

Οι ενήλικες με τη σειρά τους έχουν τη δική τους θέση στην ανάπτυξη και εφαρμογή του Προσκοπικού Προγράμματος, με την έννοια ότι προτείνουν δυνατότητες, προσφέρουν εναλλακτικές, παρέχουν κίνητρα και υποστηρίζουν ενεργά τους νέους στο να ανακαλύψουν και να καλλιεργήσουν όλες τους τις δυνατότητες. Για να είναι σε θέση να το πετύχουν αυτό, ο Προσκοπισμός παρέχει στους ενήλικες πληθώρα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με πολύπλευρη θεματολογία, στο πλαίσιο της δια βίου εκπαίδευσης η οποία βρίσκεται στο DNA των Προσκόπων. 

Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο πάνω από 580 εκπαιδεύσεις πάνω σε κοινωνικά θέματα αλλά και στην προσκοπική τεχνική, οι οποίες «μεταφράζονται» σε πάνω από 3.500 ώρες εκπαιδευτικής δραστηριότητας κάθε χρόνο δια ζώσης αλλά και μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας.  

Στο πλαίσιο αυτό, ο διεθνής αναγνωρισμένος Νηογνώμων Lloyd’s Register έχει πιστοποιήσει το Ίδρυμα Σώμα Ελλήνων Προσκόπων ως πιστοποιημένο Πάροχο Εκπαίδευσης “Lloyd’s Register Approved Training Provider”. 

Πρόσφατα, λαμβάνοντας υπόψη τα υψηλά ποσοστά άνεργων νέων στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, οι Πρόσκοποι ξεκίνησαν μια συνεργασία με το Prince’s Trust International, με σκοπό την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την υποστήριξη και καλύτερη προετοιμασία των νέων πριν την είσοδό τους στον εργασιακό στίβο. 

Τέλος, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το Ίδρυμα των Ηνωμένων Εθνών και έξι από τις μεγαλύτερες οργανώσεις νέων παγκοσμίως (ανάμεσά τους και οι Πρόσκοποι) ξεκίνησαν μία παγκόσμια κινητοποίηση με τίτλο: "Global Youth Mobilization for Generation Disrupted", με στόχο να "αντιδράσουν" στις αρνητικές επιπτώσεις του Covid-19 στους νέους.  


5ος Στόχος: Ισότητα των φύλων

Οι Πρόσκοποι είναι περήφανοι που έχουν δώσει σε γενιές νέων ίσες ευκαιρίες να αναπτυχθούν και να αναπτύξουν το πλήρες δυναμικό τους, μέσω της ενδυνάμωσης και του εμπλουτισμού εμπειριών, ανεξάρτητα από το υπόβαθρό τους. Ως γνωστόν, η Προσκοπική Κίνηση είναι ανοιχτή σε όλους, ανεξάρτητα από το ποιοι είναι ή από πού προέρχονται. 

Παράλληλα, η Προσκοπική Κίνηση δεσμεύτηκε να υποστηρίζει την πρωτοβουλία του δικτύου των Γυναικών HeForShe του Ο.Η.Ε., εμπνέοντας εκατομμύρια Προσκόπους να εργαστούν για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου με ίσες ευκαιρίες για όλους έως το 2030.  


6ος Στόχος: Καθαρό νερό και αποχέτευση

Κατά τη διάρκεια των πλημμυρών σε διάφορα σημεία της χώρας, οι Πρόσκοποι, πράττοντας το καθήκον τους απέναντι στον συνάνθρωπο, προσέφεραν δεκάδες ώρες εθελοντικής προσφοράς και σε μικρές ομάδες των 3-4 ατόμων ενίσχυσαν τη δράση των Αρχών σε απεγκλωβισμό εισόδων αυλών των κατοικιών από «φερτά» υλικά, καθαρισμούς οικιών και νοικοκυριών (οικοσκευής) και αυλών από λάσπες, «φερτά» υλικά κ.λπ., στήριξη προς τους κατοίκους, ιδίως τους ηλικιωμένους, και ατόμων που χρήζουν ειδικής βοήθειας κ.ά.7ος Στόχος: Φτηνή και καθαρή ενέργεια

Το 35% των Προσκοπικών Συστημάτων στις 350 γειτονιές της χώρας καθώς και τα Προσκοπικά Κέντρα, σύμφωνα με σχετική εσωτερική έρευνα, χρησιμοποιούν λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας. 

Παράλληλα, ένα μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας την οποία χρησιμοποιούν σε επιλεγμένες εγκαταστάσεις τους – όπως τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης (στην Αθήνα), παράγεται από ηλιακά πάνελ, τα οποία κάθε χρόνο παράγουν πάνω από 11.000 kWh

Αυτή την περίοδο επανασχεδιάζεται το πρόγραμμα εσωτερικής αξιολόγησης των Προσκοπικών Συστημάτων με τίτλο «Αειφόρο Προσκοπικό Σύστημα», στοχεύοντας στην καλλιέργεια όχι μόνο οικολογικής συνείδησης αλλά και ουσιαστικής προσφοράς.


8ος Στόχος: Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη

Οι 8.000 εθελοντές της Προσκοπικής Κίνησης στην Ελλάδα βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων των Προσκόπων, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα και την ασφάλεια στις δράσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με στοιχεία του 2020, το 41% των ενήλικων στελεχών είναι γυναίκες ενώ από αυτές το 53% έχει διοικητικές εντολές σε θέσεις ευθύνης (Αρχηγός, Υπαρχηγός, Έφορος)

Επιπλέον, μέσω πολυετούς στρατηγικής συνεργασίας, η Εθνική Ασφαλιστική παρέχει δωρεάν την ασφάλιση όλων των μελών κάθε ηλικίας των Προσκόπων (25.000 μέλη), για τη συμμετοχή τους σε όλες τις προσκοπικές δράσεις, δείχνοντας την κοινωνική της ευαισθησία και το ενδιαφέρον της για έναν σύγχρονο Οργανισμό που προσπαθεί να δημιουργήσει έναν καλύτερο κόσμο. 

Τέλος, η συνεισφορά στην Ελληνική Οικονομία του Ιδρύματος Σώμα Ελλήνων Προσκόπων μέσω έγκαιρης καταβολής φόρων (Φόρος Εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΜΥ, Εισφορά αλληλεγγύης, ΦΠΑ, ΕΦΚΑ) αγγίζει τα 4 τελευταία χρόνια τα 900.000 ευρώ.


9ος Στόχος: Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές

Οι Πρόσκοποι έχουν υπογράψει σύμφωνο συνεργασίας με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν.). Αντικείμενο του Συμφώνου αυτού είναι η συνεργασία και η ανάπτυξη συνεργιών μέσα από κοινές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες προς ενίσχυση της επιτεύξεως των καταστατικών σκοπών των συνεργαζόμενων φορέων, για την υποστήριξη των νέων μέσα από διαμόρφωση κοινών στρατηγικών, αμοιβαίας γνωριμίας και κατανόησης καθώς και στενής αλληλεπίδρασης.

 

10ος Στόχος: Λιγότερες ανισότητες

Οι Πρόσκοποι υποστηρίζουν πλήρως τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Στο πλαίσιο αυτό έχουν εφαρμόσει πιλοτικά - και σε συνεργασία με σχετικούς Φορείς - σε διάφορα Προσκοπικά Συστήματα την ενεργό συμμετοχή παιδιών και νέων με κινητικά προβλήματα

Παράλληλα, κυρίως έφηβοι Πρόσκοποι (Ανιχνευτές) και ενήλικα Στελέχη βρίσκονται δίπλα σε άτομα με νοητικά προβλήματα, μοιράζοντας μαζί τοις προσκοπικές και άλλες εμπειρίες.


11ος Στόχος: Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες

Η κύρια δραστηριότητα των Προσκόπων είναι στη φύση. Όμως δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν από ποικίλες δράσεις κοινωνικής παρέμβασης οι οποίες διοργανώνονται από κατά τόπους Προσκοπικά Συστήματα σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Χαρακτηριστικά αναφέρονται δράσεις όπως: καθαρισμός από παράνομα graffiti, δημιουργία ορίων για ΑΜΕΑ, καθαρισμούς αλσυλλίων, καλλωπισμός ΚΑΦΑΟ, φροντίδα αδέσποτων ζώων κ.ά.


12ος Στόχος: Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή

Με υπερηφάνεια, οι Πρόσκοποι και η Vodafone συνεργάζονται εδώ και 13 χρόνια, μέσω του βραβευμένου περιβαλλοντικού προγράμματος «Ανακύκλωσης Συσκευών Κινητής & Σταθερής Επικοινωνίας». Σε ολόκληρη την Ελλάδα, μόνο τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν συλλεγεί από τους Προσκόπους περισσότερες από 37.000 συσκευές και αξεσουάρ, συμβάλλοντας στην αποτροπή 9.000 κιλών CO2 στην ατμόσφαιρα, στην αποτροπή απόρριψης στη χωματερή 3,3 κιλών τοξικών μετάλλων (μόλυβδος, υδράργυρος, κάδμιο, αρσενικό) και στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση 193 κιλών μετάλλων (χαλκός, χρυσός, πλατίνα, παλλάδιο, αλουμίνιο, χάλυβας). 

Πρόσφατα, οι Πρόσκοποι υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, με σκοπό την υλοποίηση μιας σειράς από στοχευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες για την προώθηση της ανακύκλωσης και την ευαισθητοποίηση των πολιτών στα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος.


13ος Στόχος: Δράση για το κλίμα

Οι Πρόσκοποι υλοποιούν διαχρονικά τα προγράμματά τους και τις περισσότερες δράσεις τους στην ύπαιθρο, ευαισθητοποιώντας τα μέλη τους σχετικά με τα οφέλη του περιβάλλοντος αλλά και τους κινδύνους που αυτό αντιμετωπίζει. 

Παράλληλα, επειδή η ζωή στην πόλη έχει τεράστια επίδραση στην ατμοσφαιρική ρύπανση, μέσω της βιωματικής μάθησης και του προσωπικού παραδείγματος φροντίζουν να αναδεικνύουν μικρά αλλά και μείζονα ζητήματα που χρήζουν προσοχής. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η νέα μεγάλη παγκόσμια εκπαιδευτική πρωτοβουλία για την προστασία του περιβάλλοντος, με τίτλο «Earth Tribe», η οποία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων που απαιτούνται για να μπορέσουν οι νέες και νέοι να γίνουν μελλοντικοί «περιβαλλοντικοί ηγέτες». 

Επιπλέον, το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας αναγνωρίζοντας την υπερεκατονταετή προσφορά της Προσκοπικής Κίνησης στην προστασία των δασών και της φύσης, έχει υπογράψει με τους Προσκόπους μνημόνιο συνεργασίας με στόχο την υλοποίηση δράσεων και ενεργειών για την προστασία των δασών, την προώθηση της ανακύκλωσης και την ευαισθητοποίηση των νέων για θέματα προστασίας του δασικού και φυσικού περιβάλλοντος. 

Συμπληρωματικά, αξίζει να σημειωθεί ότι η Παγκόσμια Οργάνωση της Προσκοπικής Κίνησης και ο τομέας προγράμματος για το περιβάλλον του Ο.Η.Ε., αναγνωρίζοντας τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας και τον σημαντικό ρόλο των νέων στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου κόσμου, ανανέωσαν την σύμπραξή τους για το περιβάλλον. 

Επίσης, οι Πρόσκοποι πρωτοστατούν σε κοινωνικές πρωτοβουλίες όπως το Let’s Do It Greece, το Earth Hour κ.ά. ενώ να τονιστεί η δυναμική παρουσία των ενηλίκων στελεχών – κυρίως κατά την διάρκεια της καλοκαιρινής αντιπυρικής περιόδου - σε ομάδες πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


14ος Στόχος: Ζωή στο νερό & 15ος Στόχος: Ζωή στη στεριά

Οι Έλληνες Πρόσκοποι απάντησαν στην ανάγκη προάσπισης της άγριας ζωής και δημιούργησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα μία εθελοντική, βραβευμένη και πρωτοποριακή πρωτοβουλία, την «Προσκοπική Ομάδα Διάσωσης Άγριας Ζωής», η οποία αποτελείται από 270 Ενήλικα Στελέχη των Προσκόπων (νέες και νέοι εθελοντές της Προσκοπικής Κίνησης), σε 100 σημεία της χώρας οι οποίοι έχοντας λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση από εξειδικευμένους συνεργάτες και έχοντας κατάλληλο εξοπλισμό μπορούν να σπεύδουν και να διασώσουν οποιουδήποτε ζώο της άγριας πανίδας της χώρας μας που κινδυνεύει. 

Επίσης, οι Πρόσκοποι σε στρατηγική συνεργασία με τη WWF Ελλάς συμμετέχουν σε προγράμματα citizens science για «υιοθεσία» παραλιών και μέτρηση απορριμμάτων, ενώ λαμβάνουν συνεχώς πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Κοινωνίας σε θέματα «ζωής στο νερό και στη στεριά».


16ος Στόχος: Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί

Οι Πρόσκοποι έχουν κωδικοποιήσει τις κατευθύνσεις και διαδικασίες αναφορικά με τη διαμόρφωση και διατήρηση ασφαλούς του εν γένει περιβάλλοντος της προσκοπικής δραστηριότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η ευεξία και η υγιής ανάπτυξη των παιδιών και νέων μέσω του Προσκοπικού Προγράμματος (Safe from Harm Policy). Παράλληλα, στο πλαίσιο της διαρκούς ενίσχυσης αυτού του τόσο σημαντικού τομέα, οι Πρόσκοποι έχουν εκδώσει σχετικά εγχειρίδια, σε συνεργασία με την Ένωση Μαζί για το Παιδί: «Οδηγός πρωτογενούς πρόληψης & αντιμετώπισης της βίας και εκφοβισμού από το Σ.Ε.Π.: Υπεύθυνα Χωρίς Φόβο» και «Εγχειρίδιο: Η προστασία των παιδιών είναι ευθύνη όλων μας».  

Επίσης, καθοριστική ήταν η συμβολή των Προσκόπων κατά την περίοδο της έντονης μεταναστευτικής ροής που αντιμετώπισε η χώρα μας, ενώ συνεχίζουν να συμβάλλουν όποτε τους ζητηθεί. Συνολικά, πάνω από 1.600 νέες και νέοι Πρόσκοποι προσέφεραν τις υπηρεσίες τους: διοργάνωσαν δημιουργική απασχόληση των μικρών προσφυγόπουλων, μαγείρεψαν και διένειμαν φαγητό, καθάρισαν ακτές από τις φουσκωτές λέμβους και τα σωσίβια, έστησαν σκηνές και συντόνισαν τις διανομές ρουχισμών. Μάλιστα, το 2018, για λογαριασμό των κατοίκων της Λέσβου, δύο ενήλικα μέλη της Προσκοπικής Κίνησης, ο Ξενοφών Κουκούτας και ο Γιάννης Σβώρος, ταξίδεψαν στο Χάλιφαξ του Καναδά, όπου παρέλαβαν το βραβείο «John McCain για τον Ηγετικό Ρόλο σε Κοινωφελές Έργο», στο πλαίσιο του 10ου Φόρουμ Διεθνούς Ασφάλειας. 

Τέλος, το πρόγραμμα «Πρόσκοπος του Κόσμου» το οποίο έχει θεσμοθετηθεί από τον Παγκόσμια Οργάνωση της Προσκοπικής Κίνησης και από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, δίνει την ευκαιρία σε νέους και νέες, ηλικίας 15 - 26 ετών, μέλη ή και όχι της Προσκοπικής Κίνησης, να έρθουν σε επαφή με θέματα που έχουν παγκόσμιο ενδιαφέρον, όπως το περιβάλλον, η κοινοτική ανάπτυξη και η ειρήνη, και να αποκτήσουν γνώσεις, εμπειρίες, δεξιότητες και συμπεριφορές που αρμόζουν στους πολίτες του κόσμου.


17ος Στόχος: Συνεργασία για τους στόχους

Εκτός από τη στρατηγική συνεργασία με πάνω από 20καταξιωμένες και αναγνωρισμένες για το έργο τους  ΜΚΟ, Φορείς και Οργανισμούς (ANIMA, ΑΡΙΩΝ,ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, ΑΡΧΕΛΩΝ, ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, LETS DOIT GREECE, ETHELON, ΕΝΩΣΗ ΜΑΖΙΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ, ΜΟΜ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ, SPECIAL OLYMPICS, UNHCR, UN VOLUNTEERS, WWF κα), οι Πρόσκοποι στο πλαίσιο συνεργασίας για τους Στόχους, δημιούργησαν το πρώτο θεματικό τηλεοπτικό spot εστιασμένο αποκλειστικά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την υιοθέτηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Το spot προβλήθηκε ως κοινωνικό μήνυμα σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας και επιλεγμένους περιφερειακούς. 

Επίσης, η Παγκόσμια Οργάνωση της Προσκοπικής Κίνησης και το Εθελοντικό Πρόγραμμα του OHE (UNV) υπόγραψαν ένα νέο μνημόνιο συνεργασίας, με στόχο να μεγιστοποιηθεί η δημιουργική συνεργασία μεταξύ των εθελοντών του μεγαλύτερου εθελοντικού προγράμματος του ΟΗΕ και της μεγαλύτερης εθελοντικής κίνησης νέων στον πλανήτη. Οι δύο φορείς θα εργαστούν μαζί για την επιτυχία τον Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG) και θα αυξήσουν την πίεση για τη δημιουργία θεσμικών πλαισίων που θα επιτρέψουν, θα προστατεύσουν και θα ενισχύσουν εθελοντές να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για το καλό των τοπικών κοινωνιών δίχως διακρίσεις.


Για όλα τα παραπάνω, οι Έλληνες Πρόσκοποι αφιερώνουν πάνω από 6.500.000 ώρες εθελοντικής εργασίας το χρόνο υλοποιώντας πάνω από 1.200 δράσεις κοινωνικής παρέμβασης και ευαισθητοποίησης, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο έχοντας συνεισφέρει έμπρακτα περισσότερες από 2 δισεκατομμύρια ώρες κοινωνικής προσφοράς με στόχο την ειρήνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη, ο Παγκόσμιος Προσκοπισμός είναι υποψήφιος για το φετινό Nobel Ειρήνης.  


Εθελοντισμός και σχετικές έρευνες

Τον Μάιο του 2020, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα μιας έρευνας σύμφωνα με την οποία αξιολογήθηκαν οι απαντήσεις παιδιών και νέων ηλικίας 8-18 ετών που παρακολουθούν Προσκοπικά Προγράμματα (1.089 μέλη) σε σχέση με τους συνομηλίκους τους που δεν παρακολουθούν (48.671), επισημαίνοντας τον θετικό αντίκτυπο του Προσκοπισμού. Σε τομείς όπως εμπιστοσύνη, ειρήνη αγάπη οι όσοι ήταν Πρόσκοποι, υπερτέρησαν. 

Επίσης, σύμφωνα με άλλη έρευνα που παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2018 για λογαριασμό των Ελλήνων Προσκόπων, υπάρχει θετική στάση της νεολαίας απέναντι στην εθελοντική δράση, κυρίως από γυναίκες και νέους ηλικίας 21 έως 29 ετών, και, επίσης, ικανή γνώση αρκετών εθελοντικών οργανώσεων. Μάλιστα, 1 στους 3 συμμετείχαν σε εθελοντική δράση τον τελευταίο χρόνο. 

Τέλος, άλλη έρευνα, αναδεικνύει τον τεράστιο θετικό αντίκτυπο που έχει ο εθελοντισμός στη ζωή των ίδιων των εθελοντών. Σύμφωνα με την έρευνα, η πλειοψηφία των εθελοντών ανέφερε ότι από τότε που ξεκίνησαν να προσφέρουν υπηρεσίες ως εθελοντές έχει βελτιωθεί η ικανοποίηση που αντλούν από τη ζωή (κατά 70%) και η αυτοεκτίμησή τους (κατά 66%), ενώ έχουν μειωθεί τα συναισθήματα της μοναξιάς (κατά 42%) και του στρες (κατά 33%).


Οι Πρόσκοποι καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες που τους αναλογούν σ αυτή τη Παγκόσμια προσπάθεια και τα 25.000 μέλη της Προσκοπικής Κίνησης είναι υπερήφανοι πρεσβευτές στη δημιουργία ενός καλύτερου Κόσμου. Επισυνάψεις

Οι Πρόσκοποι για τους SDGs.jpg
ΔΤ - Οι Πρόσκοποι για τους SDGs.doc
SDG-infographic-2021.jpg