Έρευνα: Κοινωνική Προσαρμοστικότητα Προσκόπων

Αρθρογραφος: Ομάδα Σύνταξης
Ημ/νια Έκδοσης: 25/11/2020
Κατηγορίες: Έρευνες


Στους Προσκόπους, τα παιδιά και οι νέοι μαθαίνουν - μεταξύ άλλων - να λαμβάνουν αποφάσεις, να προσαρμόζονται στο περιβάλλον, να σέβονται, να υποστηρίζουν. Τους δίνεται ένας ασφαλής χώρος στον οποίο μπορούν να συνεργαστούν, να ανταλλάξουν απόψεις, να τεκμηριώσουν αποφάσεις, να ψάξουν για να μάθουν. Όλα αυτά γίνονται στη φύση και αυτή είναι η κύρια διαφορά του Προσκοπισμού με άλλους εκπαιδευτικούς Οργανισμούς. 

Το Προσκοπικό Πρόγραμμα, δημιουργεί δεξιότητες για μια ζωή ενώ παράλληλα αναπτύσσεται στα μέλη της προσκοπικής κίνησης η ενδυνάμωση ώστε να μπορούν να μάθουν από τα λάθη τους και να κατανοήσουν ότι η αποτυχία είναι μέρος της ζωής.

Οι Πρόσκοποι Αυστραλίας, συνεργάστηκαν με τον Οργανισμό Resilient Youth Australia για να διερευνηθεί ο κοινωνικός αντίκτυπος του Προσκοπισμού σε παιδιά νέους. 

Τον Μάιο του 2020, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας. Σύμφωνα με την οποία αξιολογήθηκαν οι απαντήσεις παιδιών και νέων ηλικίας 8-18 ετών που παρακολουθούν Προσκοπικά Προγράμματα (1.089 μέλη) σε σχέση με τους συνομηλίκους τους που δεν παρακολουθούν (48.671), επισημαίνοντας τον θετικό αντίκτυπο του Προσκοπισμού.

Μέσα από 75 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σε μια σειρά από κεφάλαια όπως: δυνατότητες, ικανοποίηση ζωής, τρόπος αντιμετώπισης καταστάσεων, ψυχικής υγείας και κίνδυνος από διάφορες συμπεριφορές διαπιστώθηκε η θετική επίδραση του Προσκοπισμού σε παιδιά και νέους.
ΠΑΛΙΟΤΕΡΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ