Ασφάλεια & Προστασία Μελών - Safe from Harm

Η Παγκόσμια Οργάνωση της Προσκοπικής Κίνησης ήδη από το 2017 έχει κωδικοποιήσει τις κατευθύνσεις και διαδικασίες αναφορικά με τη διαμόρφωση και διατήρηση ασφαλούς του εν γένει περιβάλλοντος της προσκοπικής δραστηριότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η ευεξία και η υγιής ανάπτυξη των παιδιών και νέων μέσω του Προσκοπικού Προγράμματος (World Safe from Harm Policy).

 

Παγκόσμια Πολιτική για την Ασφάλεια των Μελών

Μπορείτε να την διαβάσετε εδώ.


Επιτροπή Προστασίας και Ασφάλειας Μελών Σ.Ε.Π.

Tο Διοικητικό Συμβούλιο Σ.Ε.Π., στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για την προστασία των ανήλικων μελών του Σ.Ε.Π. και τον περιορισμό τυχόν κινδύνων, με αφορμή την έξαρση των φαινομένων εκφοβισμού και περιστατικών βίας που αφορούν σε ανήλικους αποφάσισε τη σύσταση Ανεξάρτητης Επιτροπής Ασφάλειας & Προστασίας Μελών Σ.Ε.Π., με αντικείμενο την άμεση πρόληψη και αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών βίας. 


Οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι οι ακόλουθες: 

 • Εξετάζει κάθε σχετικό με την προστασία και ασφάλεια μελών ή/και δράσεων κανονιστικό πλαίσιο του Σ.Ε.Π., καθώς και τις διεθνείς προσκοπικές κατευθύνσεις και οδηγίες και προτείνει βελτιώσεις και αλλαγές.
 • Έχει την ευθύνη έκδοσης και επικαιροποίησης της Πολιτικής για την Προστασία και Ασφάλεια των Ανηλίκων Μελών του Σ.Ε.Π.
 • Εισηγείται προς το Δ.Σ. και επικαιροποιεί τον Κώδικα Συμπεριφοράς Ενηλίκων Μελών.
 • Εισηγείται προτάσεις για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και υλικού προγράμματος σε θέματα σχετικά με την προστασία και ασφάλεια του παιδιού.
 • Αναφέρεται στο Δ.Σ. και προτείνει ενέργειες, ανάλογα με τη φύση των εκάστοτε περιστατικών.
 • Συντάσσει Απολογισμό Έργου, ο οποίος περιλαμβάνεται στον Ετήσιο Απολογισμό του Σ.Ε.Π.

Η Επιτροπή Ασφαλείας & Προστασίας Μελών Σ.Ε.Π. για την τρέχουσα περίοδο στελεχώνεται από τα ακόλουθα πρόσωπα: 

 • Αλεξάνδρα Ευθυμιάδου (MSc UK και Ph.D. PhD Human Resources Development USA, Licensed NLP Trainer. Διευθύνει την Nlpingreece. Με πολυετή πείρα στην εξειδικευμένη εφαρμογή του συστήματος του Νευρο-Γλωσσικού Προγραμματισμού, σε διάφορα πρωτόκολλα στην ανάπτυξη του δυναμικού, στην επικοινωνία, στην εκπαίδευση, στη συμβουλευτική. Eίναι ενεργό μέλος του EuropeanBoard of NLP , American Board of NLP, Time Line Therapy ™ Association, GlobalNLP Training, Coaching/ Consulting Organization που στοχεύουν στη συνεργασία με επιστημονικές κοινότητες για τη συνεχή άντληση συμπερασμάτων. Στο συγγραφικό της έργο περιλαμβάνονται τα βιβλία «NLP – Η απομυθοποίηση» και «Παρ’ το αλλιώς»)
 • Βασίλης Κασιμάτης (Εκπαιδευτικός, με μεταπτυχιακά στην ειδική αγωγή και στην εργασία με νέους και παιδιά. Εργάζεται με νέους με αναπηρία και δραστηριοποιείται στην κοινωνική ένταξη νέων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά δίκτυα και οργανώσεις για τον αθλητισμό και την ένταξη ατόμων με αναπηρία)
 • Παναγιώτης Σιαπέρας (Εργοθεραπευτής και Ψυχολόγος με ειδίκευση στις αναπτυξιακές διαταραχές. Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Cambridge με πολυετή διδακτική και κλινική εμπειρία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα. Σήμερα εργάζεται στις σχολικές μονάδες του Ελληνοαμερικανού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Κολλέγιο Αθηνών) ενώ παράλληλα ασκεί διδακτικό και ερευνητικό έργο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)  

Την Επιτροπή συνεπικουρεί στο έργο της, ως Γραμματέας & Σύνδεσμος με τη Γενική Εφορεία, ο κ. Άγγελος Καραμάνης (Ιατρός Αναισθησιολόγος)


Στο πλαίσιο της διαρκούς ενίσχυσης αυτού του τόσο σημαντικού τομέα το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων έχει εκδώσει δύο εγχειρίδια: 

 • Οδηγός πρωτογενούς πρόληψης & αντιμετώπισης της βίας και εκφοβισμού από το Σ.Ε.Π. "Υπεύθυνα Χωρίς Φόβο": Η παρούσα έκδοση αποσκοπεί να λειτουργήσει ως οδηγός για τους Εθελοντές – Ενήλικα Στελέχη της Προσκοπικής Κίνησης, για την πρωτογενή πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και εκφοβισμού παιδιών και νέων, η οποία μπορεί να διαπιστωθεί στο πλαίσιο της προσκοπικής δραστηριότητας και εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για την προστασία των ανήλικων μελών του Σ.Ε.Π. και τον περιορισμό τυχόν κινδύνων, με αφορμή την έξαρση των φαινομένων εκφοβισμού και περιστατικών βίας που αφορούν σε ανήλικους.
 • Εγχειρίδιο "Η προστασία των παιδιών είναι ευθύνη όλων μας": Απευθύνεται κυρίως στα Εθελοντές - Ενήλικα Στελέχη της Προσκοπικής Κίνησης, που έχουν υπό την εποπτεία τους τα Προσκοπικά Συστήματα και την ευθύνη όλων των ανήλικων μελών τους, αλλά και σε όλους τους ενήλικες που ασχολούνται με το παιδί. Περιέχει, εκτός από προτάσεις καλής συμπεριφοράς, χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα είδη της βίας, τι είναι η κακοποίηση, η παρενόχληση και ποια είναι η διαδικασία αντιμετώπισης που πρέπει να ακολουθείται σε κάθε περίπτωση.