Οι Πρόσκοποι μιλούν για τη βία και τον εκφοβισμό στα παιδιά

Αρθρογραφος: Ομάδα Σύνταξης
Ημ/νια Έκδοσης: 09/02/2021
Κατηγορίες: Κοινωνία, Scouts4SDGs


Πρόσκοποι από τη Χίο, δημιούργησαν ένα ενημερωτικό βίντεο αναφορικά με την προστασία των παιδιών από τη βία και τον εκφοβισμό. 

Η Μαρκέλλα Φύκια,  η Ελευθερία Μπινίκου  και ο Μιχάλης Μαρτάκης εκπροσώπησαν ως αξιόλογοι ψυχολόγοι, με τον τελευταίο ως φοιτητή ψυχολογίας, την προσκοπική κοινότητα της Χίου ανά την Ελλάδα! 

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων τους επέλεξε, επάξια, με σκοπό να ενημερώσει τους ενήλικες εθελοντές του, σχετικά με τη βία και τον εκφοβισμό προς τα παιδιά! 
Ένα θέμα τόσο σοβαρό και παράλληλα τόσο δύσκολο να προσεγγιστεί:
 

Η Παγκόσμια Οργάνωση της Προσκοπικής Κίνησης ήδη από το 2017 έχει κωδικοποιήσει τις κατευθύνσεις και διαδικασίες αναφορικά με τη διαμόρφωση και διατήρηση ασφαλούς του εν γένει περιβάλλοντος της προσκοπικής δραστηριότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η ευεξία και η υγιής ανάπτυξη των παιδιών και νέων μέσω του Προσκοπικού Προγράμματος (World Safe from Harm Policy):
  

Στο πλαίσιο της διαρκούς ενίσχυσης αυτού του τόσο σημαντικού τομέα το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων έχει εκδώσει δύο εγχειρίδια, σε συνεργασία με την Ένωση Μαζί για το Παιδί

  • Οδηγός πρωτογενούς πρόληψης & αντιμετώπισης της βίας και εκφοβισμού από το Σ.Ε.Π. "Υπεύθυνα Χωρίς Φόβο": Η παρούσα έκδοση αποσκοπεί να λειτουργήσει ως οδηγός για τους Εθελοντές – Ενήλικα Στελέχη της Προσκοπικής Κίνησης, για την πρωτογενή πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και εκφοβισμού παιδιών και νέων, η οποία μπορεί να διαπιστωθεί στο πλαίσιο της προσκοπικής δραστηριότητας και εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για την προστασία των ανήλικων μελών του Σ.Ε.Π. και τον περιορισμό τυχόν κινδύνων, με αφορμή την έξαρση των φαινομένων εκφοβισμού και περιστατικών βίας που αφορούν σε ανήλικους.
  • Εγχειρίδιο "Η προστασία των παιδιών είναι ευθύνη όλων μας": Απευθύνεται κυρίως στα Εθελοντές - Ενήλικα Στελέχη της Προσκοπικής Κίνησης, που έχουν υπό την εποπτεία τους τα Προσκοπικά Συστήματα και την ευθύνη όλων των ανήλικων μελών τους, αλλά και σε όλους τους ενήλικες που ασχολούνται με το παιδί. Περιέχει, εκτός από προτάσεις καλής συμπεριφοράς, χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα είδη της βίας, τι είναι η κακοποίηση, η παρενόχληση και ποια είναι η διαδικασία αντιμετώπισης που πρέπει να ακολουθείται σε κάθε περίπτωση.

Παραγωγή: Project Happiness