Έρευνες

Μία από τις πρώτες ενέργειες που θα καθοδηγήσουν τη διαδικασία της Αναθεώρησης του Προσκοπικού Προγράμματος είναι η διεξαγωγή ερευνών. Οι έρευνες απευθύνονται σε συγκεκριμένα κοινά εντός και εκτός Σ.Ε.Π., από τα οποία θα ζητηθούν απόψεις επί διαφορετικών θεμάτων. 

Στόχος είναι η κατανόηση των αναγκών, των προσδοκιών και των ενδιαφερόντων των παιδιών και των νέων, η διερεύνηση των προσδοκιών των γονέων και των οικογενειών, η αποτύπωση των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων και η ιχνηλάτηση των τάσεων για θέματα όπως η συμπερίληψη και η προσβασιμότητα.

''Εσωτερικές'' Έρευνες…

Πρόκειται για έρευνες που αφορούν στα ενήλικα και στα ανήλικα Μέλη του Σ.Ε.Π., καθώς και στους γονείς των ανηλίκων Μελών.

 • Ε1. ΕΝΗΛΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
 • Ε2. ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π.
 • Ε3. ΛΥΚΟΠΟΥΛΑ
 • Ε3. ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ
 • Ε3. ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ
 • Ε3. ΜΕΛΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Οι «εσωτερικές» έρευνες θα διεξαχθούν σε δύο φάσεις :

 • 1η Φάση : Από το Σάββατο 12 Νοεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 27 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι έρευνες σε Ενήλικα Στελέχη και Μέλη Προσκοπικών Δικτύων
 • 2η Φάση : Τα Σαββατοκύριακα 3-4 Δεκεμβρίου, 10-11 Δεκεμβρίου και 17-18 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι έρευνες στα Τμήματα της Αγέλης, της Ομάδας και της Κοινότητας, για Λυκόπουλα, Προσκόπους και Ανιχνευτές. Παράλληλα, από το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η έρευνα για τους γονείς των Μελών μας.

Χαρακτηριστικά:
 • Οι έρευνες θα διεξαχθούν μέσω ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Δεν περιέχει κανένα στοιχείο ταυτοποίησης και με κανέναν τρόπο δεν συλλέγονται τέτοιας μορφής στοιχεία. Η συμμετοχή στην έρευνα είναι προαιρετική.
 • Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι προσωπική για τον κάθε συμμετέχοντα. Κάθε συμμετέχων συμπληρώνει μόνο ένα ερωτηματολόγιο.
 • Τα ερωτηματολόγια πρέπει να συμπληρωθούν εντός των προκαθορισμένων ημερομηνιών κάθε έρευνας. 

Η βοήθεια των Ενηλίκων Στελεχών είναι καθοριστική για τη διεξαγωγή των «εσωτερικών» ερευνών. Για τον τρόπο διεξαγωγής, τα Ενήλικα Στελέχη θα πρέπει να ανατρέξουν στην επιλογή "Πληροφορίες και Ιδέες Εφαρμογής" κάθε έρευνας. Η έρευνα για τα ανήλικα Μέλη θα αποτελεί κομμάτι δράσης του Τμήματος.

Για μετάβαση στις Ηλεκτρονικές Φόρμες των Ερωτηματολογίων, λήψη QR-Codes, καθώς και για Πληροφορίες και Ιδέες Εφαρμογής, μπορείτε να επιλέξετε το αντίστοιχο εικονίδιο. 

 

Ε1. ΕΝΗΛΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

Διεξαγωγή : Από Σάββατο 12 Νοεμβρίου μέχρι και Κυριακή 27 Νοεμβρίου

Μετάβαση στην Ηλεκτρονική Φόρμα

Λήψη

QR Code

Πληροφορίες και  Ιδέες Εφαρμογής

 


 


 


Ε2. ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π.

Διεξαγωγή : Από Σάββατο 3 Δεκεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 

Μετάβαση στην Ηλεκτρονική Φόρμα

Λήψη

QR Code

Πληροφορίες και  Ιδέες Εφαρμογής

 


 


 


Ε3. ΛΥΚΟΠΟΥΛΑ

Διεξαγωγή : Σαββατοκύριακα 3-4 Δεκεμβρίου και 10-11 Δεκεμβρίου

Μετάβαση στην Ηλεκτρονική Φόρμα

Λήψη

QR Code

Πληροφορίες και  Ιδέες Εφαρμογής

 


 


  


Ε3. ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ

Διεξαγωγή : Σαββατοκύριακα 3-4 Δεκεμβρίου και  10-11 Δεκεμβρίου

Μετάβαση στην Ηλεκτρονική Φόρμα

Λήψη

QR Code

Πληροφορίες και  Ιδέες Εφαρμογής

 


 


 


Ε3. ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ

Διεξαγωγή : Σαββατοκύριακα 3-4 Δεκεμβρίου και  10-11 Δεκεμβρίου

Μετάβαση στην Ηλεκτρονική Φόρμα

Λήψη

QR Code

Πληροφορίες και  Ιδέες Εφαρμογής 


  


Ε3. ΜΕΛΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Διεξαγωγή : Από Σάββατο 12 Νοεμβρίου μέχρι και Κυριακή 27 Νοεμβρίου

Μετάβαση στην Ηλεκτρονική Φόρμα

Λήψη

QR Code

Πληροφορίες και  Ιδέες Εφαρμογής

 


 


  


 

 

«Εξωτερικές» Έρευνες…

Πρόκειται για έρευνες που αφορούν σε ενήλικες, παιδιά και νέους μη Μέλη του Σ.Ε.Π.:


 • Ε4. ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ Σ.Ε.Π. : Ενήλικες στις ηλικίες των εν δυνάμει γονέων των Μελών μας θα μας κάνουν γνωστές τις απόψεις και τις προτεραιότητες τους. Καθώς η κοινωνία αλλάζει, οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες των γονέων από τα παιδιά τους αλλάζουν επίσης. Η συγκεκριμένη έρευνα θα διεξαχθεί από εξωτερικό φορέα, με ανάθεση από το Σ.Ε.Π.

 • Ε5. ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ NEOI ΜΗ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. : Τα παιδιά και οι νέοι που δεν είναι Πρόσκοποι θα προσφέρουν πολύτιμη συμβολή. Είναι σπουδαίο να γνωρίζουμε πώς βλέπουν τον Προσκοπισμό όσοι επιλέγουν να μην συμμετέχουν. Για τη συγκεκριμένη έρευνα έχουν καταρτιστεί διαφορετικά ερωτηματολόγια ανά σχολική βαθμίδα. Στόχος είναι οι έρευνες να γίνουν με δομημένο τρόπο μέσω ορισμένων ή όλων των σχολείων.