Αποτελέσματα και Ευρήματα Έρευνας «Ε4. ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ Σ.Ε.Π.»

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 25/11/2022
A/A: 110 / 2022

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Στα πλαίσια της διαδικασίας Αναθεώρησης του Προσκοπικού Προγράμματος και των ερευνών οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ακολουθούμενη μεθοδολογία, σας ενημερώνουμε για τα ευρήματα της έρευνας «Ε4. ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ Σ.Ε.Π.».

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία ALCO για λογαριασμό του Σ.Ε.Π., στο διάστημα από 2 έως 7 Νοεμβρίου 2022, με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων, σε δείγμα 800 ατόμων ηλικιών 35 - 55 ετών σε ολόκληρη την Ελλάδα, τα οποία δεν είναι ούτε έχουν συγγενή πρώτου βαθμού που να είναι Πρόσκοπος. Σκοπός της έρευνας είναι να καταγράψει τα ακόλουθα:

Ανάγκες της κοινότητας, 
Προσδοκίες της κοινότητας,
Προσδοκίες των γονέων και των οικογενειών σχετικά με τον Προσκοπισμό, 
Αντίκτυπος του Προσκοπικού Προγράμματος στη σημερινή κοινωνία και 
Άποψη κοινού ενηλίκων μη Μελών μας για τον Προσκοπισμό.

Τα ευρήματα θα καθοδηγήσουν τη συνέχεια της διαδικασίας, καθώς χρειάζεται να κατανοούμε την άποψη των ανθρώπων, ακόμα και αυτών που δεν έχουν επιλέξει να είναι Μέλη μας, για την απήχηση ζητημάτων που ενδιαφέρουν τον Προσκοπισμό.

Επισυνάπτονται τα ευρήματα της έρευνας, σε αρχεία σε μορφή pdf και παρουσίασης powerpoint.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 110_2022.pdf
Ε4 - Ενήλικες χωρίς σχέση με το ΣΕΠ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - SEP2022 final.pdf