Έρευνα Ε1. Ενήλικα Στελέχη


Αγαπητά Ενήλικα Στελέχη του Σ.Ε.Π.

Η Προσκοπική Κίνηση εξελίσσεται και όλοι είμαστε μέρος αυτής της αλλαγής. Μέσω της Αναθεώρησης του Προσκοπικού Προγράμματος, θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε και να ανανεώσουμε το Πρόγραμμά μας, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες και την ταυτότητα των παιδιών και των νέων του σήμερα. 

Μία από τις πιο βασικές ενέργειες για την πορεία της διαδικασίας είναι η διεξαγωγή ερευνών σε συγκεκριμένα κοινά, μεταξύ των οποίων το πρώτο και σπουδαιότερο είναι τα Ενήλικα Στελέχη που έχουν καθήκοντα σε Προσκοπικά Συστήματα ή Κλιμάκια. 

Η έρευνα για τα Ενήλικα Στελέχη πραγματοποιήθηκε από το Σάββατο 12 Νοεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 27 Νοεμβρίου.και έχει ολοκληρωθεί.

  • Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω ανώνυμου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, χωρίς κανένα στοιχείο ταυτοποίησης. Η συμμετοχή ήταν προαιρετική.
  • Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ήταν προσωπική για κάθε συμμετέχοντα.

Τρόπος διεξαγωγής : Στα πλαίσια μίας δράσης ή συνάντησης, όπου όλα τα Ενήλικα Στελέχη έχουν την ευκαιρία να βρεθούν μαζί, μετά από ενημέρωση από τον Αρχηγό του Συστήματος για το σκοπό των ερευνών και μετά από συζήτηση που μπορεί να ακολουθήσει, κάθε Ενήλικο Στέλεχος μπορεί να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο με το κινητό του τηλέφωνο ή με άλλη συσκευή με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

α. Ηλεκτρονική Φόρμα ερωτηματολογίου:

β. QR-Code Ερωτηματολογίου:Ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα κάνετε για τα παιδιά!