Έρευνα Ε3. Μέλη Προσκοπικού Δικτύου

Αγαπητά μέλη των Προσκοπικών Δικτύων

Η Προσκοπική Κίνηση εξελίσσεται και όλοι είμαστε μέρος αυτής της αλλαγής. Μέσω της Αναθεώρησης του Προσκοπικού Προγράμματος, θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε και να ανανεώσουμε και τον Κλάδο του Προσκοπικού Δικτύου, έτσι ώστε να παρέχουμε ένα ελκυστικότερο πρόγραμμα, βασισμένο στις σύγχρονες ανάγκες και την ταυτότητα των νέων 18 - 26 ετών. 

Μία από τις πιο βασικές ενέργειες για την πορεία της διαδικασίας είναι η διεξαγωγή ερευνών σε συγκεκριμένα κοινά, μεταξύ των οποίων και τα Μέλη των Προσκοπικών Δικτύων. 

Η έρευνα για τα Προσκοπικά Δίκτυα ολοκληρώθηκε από το Σάββατο 12 Νοεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 27 Νοεμβρίου

  • Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω ανώνυμων ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων, αωρίς κανένα στοιχείο ταυτοποίησης. Η συμμετοχή ήταν προαιρετική.
  • Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ήταν προσωπική για κάθε συμμετέχοντα. Κάθε Μέλος Προσκοπικού Δικτύου συμπλκήρωνε μόνο ένα ερωτηματολόγιο.
  • Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν εντός των προκαθορισμένων ημερομηνιών. 

Τρόπος δειξαγωγής : Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων μπορούσε να γίνει στα πλαίσια μίας δράσης ή συνάντησης όπου όλα τα Μέλη του Προσκοπικού Δικτύου θα είχαν την ευκαιρία να βρεθούν μαζί. Μετά από ενημέρωση των Μελών του Προσκοπικού Δικτύου από τον Αρχηγό του Δικτύου ή τον Αρχηγό του Συστήματος για το σκοπό της έρευνας και ύστερα από τη σχετική συζήτηση, κάθε Μέλος μπορούσε να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο με το κινητό του τηλέφωνο ή με όποια άλλη συσκευή διέθετε πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Στην Ηλεκτρονική Φόρμα του ερωτηματολογίου μπορείτε να μεταβείτε: 

α. Ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο.

β. Διαβάζοντας τον QR-Code με την κάμερα του κινητού τηλεφώνου σαςΣας ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας!


Κλάδος Προσκοπικού Δικτύου Γενικής Εφορείας