Αποτελέσματα και Ευρήματα Έρευνας «Ε2. ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π.»

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 03/03/2023
A/A: 17 / 2023

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Στο πλαίσιο των ερευνών οι οποίες πραγματοποιούνται για την Αναθεώρηση του Προσκοπικού Προγράμματος σύμφωνα με τη ακολουθούμενη μεθοδολογία, σας ενημερώνουμε για τα ευρήματα της έρευνας «Ε2. ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π.».

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το μήνα Δεκέμβριο 2022, με τη μέθοδο της συμπλήρωσης ανώνυμων ερωτηματολογίων. Στην έρευνα συμμετείχαν 2.006 γονείς Μελών του Σ.Ε.Π. από όλη την Ελλάδα, αριθμός ο οποίος αντιστοιχεί στο 18,6% της ετήσιας απογραφής των ανηλίκων Μελών του Σ.Ε.Π. του έτους 2022. 

Σκοπός της έρευνας είναι να καταγράψει τα ακόλουθα:
Τις προτεραιότητες των γονέων για τα παιδιά τους.
Την απήχηση και τα οφέλη που έχουν αποκομίσει τα παιδιά τους από τη συμμετοχή τους στον Προσκοπισμό.
Τα στοιχεία του χαρακτήρα και της προσωπικότητας των παιδιών τους, στη διαμόρφωση των οποίων έχει συμβάλλει ο Προσκοπισμός.
Την άποψη των γονέων για τις Προσκοπικές δράσεις.
Τις συστάσεις και διαβεβαιώσεις προς άλλους γονείς που ενδιαφέρονται να φέρουν τα παιδιά τους στον Προσκοπισμό

Με την έρευνα αυτή ολοκληρώνεται το σύνολο των «εσωτερικών» ερευνών που πραγματοποιήθηκαν για την Αναθεώρηση του Προσκοπικού Προγράμματος. Τα ευρήματα θα καθοδηγήσουν τη συνέχεια της διαδικασίας, καθώς χρειάζεται να γνωρίζουμε και να κατανοούμε την άποψη των Μελών μας και των γονέων τους για το Προσκοπικό Πρόγραμμα.

Επισυνάπτονται τα ευρήματα της έρευνας, σε μορφή pdf.


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 17_2023.pdf
ΑΝ.17_Ε2. Γονείς Μελών ΣΕΠ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.pdf