Αποτελέσματα και Ευρήματα Έρευνας «Ε1. ΕΝΗΛΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Σ.Ε.Π.»

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 16/12/2022
A/A: 119 / 2022

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Στο πλαίσιο της διαδικασίας Αναθεώρησης του Προσκοπικού Προγράμματος και των ερευνών οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ακολουθούμενη μεθοδολογία, σας ενημερώνουμε για τα ευρήματα της έρευνας «Ε1. ΕΝΗΛΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Σ.Ε.Π.».

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο διάστημα από 12 έως 27 Νοεμβρίου 2022, με τη μέθοδο της απάντησης σε ανώνυμο ερωτηματολόγιο και συμμετείχαν 1.437 Ενήλικα Στελέχη από όλες τις Περιφερειακές Εφορείες της χώρας. Σκοπός της έρευνας είναι να καταγράψει τα ακόλουθα:

Την ανταπόκριση του Προσκοπικού Προγράμματος στις κοινωνικές προκλήσεις και τις ανάγκες των παιδιών και των νέων σήμερα, 
Τους διαθέσιμους χρόνους ενασχόλησης των Ενηλίκων Στελεχών για την εφαρμογή του Προσκοπικού Προγράμματος,
Την απαραίτητη υποστήριξη των Ενηλίκων Στελεχών για την ορθή εφαρμογή του Προσκοπικού Προγράμματος, 
Την αξιολόγηση των βασικών μεθοδολογικών εργαλείων των Κλάδων στο σημερινό Προσκοπικό Πρόγραμμα και 
Τον βαθμό εξυπηρέτησης της Αποστολής της Κίνησης από το σημερινό Προσκοπικό Πρόγραμμα.

Τα ευρήματα θα καθοδηγήσουν τη συνέχεια της διαδικασίας, καθώς χρειάζεται να κατανοούμε και να καταγράφουμε την άποψη των Ενηλίκων Στελεχών μας, οι οποίοι κάθε εβδομάδα έχουν την ευθύνη της εφαρμογής και αξιολόγησης του Προσκοπικού Προγράμματος.

Επισυνάπτονται τα ευρήματα της έρευνας, σε αρχεία σε μορφή pdf.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 119_2022.pdf
AN.119_Ε1. Ενήλικα Στελέχη Σ.Ε.Π..pdf