Έρευνα Ε2. Γονείς Μελών Σ.Ε.Π.


Το Προσκοπικό Πρόγραμμα ανανεώνεται και όλοι είμαστε μέρος αυτής της αλλαγής! Μέσω της Αναθεώρησης του Προσκοπικού Προγράμματος, θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε και να ανανεώσουμε αυτό που κάνουμε, έτσι ώστε το πρόγραμμά των Τμημάτων μας να παραμένει σύγχρονο και ελκυστικό.

Μία από τις πιο βασικές ενέργειες για την πορεία της διαδικασίας είναι η διεξαγωγή ερευνών σε συγκεκριμένα κοινά, μεταξύ των οποίων και οι γονείς των Μελών μας. Η έρευνα έχει σκοπό να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες και τις προσδοκίες και των γονέων και των οικογενειών, προτού σχεδιάσουμε τη βελτίωση και την ανανέωση του προγράμματος των παιδιών.

Η έρευνα για τους γονείς των Μελών των Συστημάτων πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε από το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου. Τα στοιχεία βρίσκονται υπό επεξεργασία. 

  • Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω ανώνυμου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, χωρίς κανένα στοιχείο ταυτοποίησης. Η συμμετοχή ήταν προαιρετική.
  • Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ήταν προσωπική για κάθε συμμετέχοντα.

Τρόπος διεξαγωγής : Ο Αρχηγός του Συστήματος προσκαλεί τους γονείς να συμμετέχουν στην έρευνα, εξηγώντας τον σκοπό και τον τρόπο συμμετοχής τους. Η πρόσκληση μπορεί να αποσταλεί με τον πιο πρόσφορο τρόπο, όπως π.χ. με mail στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των  γονέων των Μελών του Συστήματος ή στις ομαδικές συνομιλίες viber, messenger κ.α., τις οποίες διατηρούν τα Τμήματα και το Σύστημα για την επικοινωνία τους με τους γονείς. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Αγαπητοί μας γονείς

Στο πλαίσιο της ανανέωσης των προγραμμάτων του, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων διεξάγει έρευνα, στην οποία ζητούνται οι απόψεις των Μελών μας αλλά και των γονέων τους. Τα ευρήματα της έρευνας θα καθοδηγήσουν το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων στον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων του, ώστε αυτά να παραμένουν επίκαιρα και να ανταποκρίνονται στις κοινωνικές προκλήσεις και στις ανάγκες των παιδιών και των νέων της σημερινής εποχής.

Η έρευνα θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Δεν περιέχει κανένα στοιχείο ταυτοποίησης και με κανέναν τρόπο δεν συλλέγονται τέτοιας μορφής στοιχεία. Η συμμετοχή είναι προαιρετική. 

Μπορείτε κι εσείς να αποτελέσετε μέρος της προσπάθειας για την ανανέωση του Προσκοπικού Προγράμματος, συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο της έρευνας

Η έρευνα διεξάγεται από το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου. Το ερωτηματολόγιο πρέπει να συμπληρωθεί εντός των παραπάνω ημερομηνιών. Η συμμετοχή είναι ατομική. Κάθε συμμετέχων συμπληρώνει μόνο ένα ερωτηματολόγιο.

Κατά τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, θα σας ζητηθεί η Περιφερειακή Εφορεία του Συστήματος μας, στην οποία πρέπει να επιλέξετε:

ΠΕ ........

Στην Ηλεκτρονική Φόρμα του ερωτηματολογίου μπορείτε να μεταβείτε

α. Ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο.

β. Διαβάζοντας τον QR-Code με την κάμερα του κινητού τηλεφώνου σας Με εκτίμηση

Ο Αρχηγός και τα Ενήλικα Στελέχη του Συστήματος