Έρευνες

Μία από τις πρώτες ενέργειες για να καθοδηγήσουν τη διαδικασία της Αναθεώρησης του Προσκοπικού Προγράμματος είναι η διεξαγωγή ερευνών, σε συγκεκριμένα κοινά εντός και εκτός Σ.Ε.Π., από τα οποία ζητούνται απόψεις επί διαφορετικών θεμάτων. 

Στόχος των ερευνών είναι η κατανόηση των αναγκών, των προσδοκιών και των ενδιαφερόντων των παιδιών και των νέων, η διερεύνηση των προσδοκιών των γονέων και των οικογενειών, η αποτύπωση των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων και η ιχνηλάτηση των τάσεων για θέματα όπως η συμπερίληψη και η προσβασιμότητα.

''Εσωτερικές'' Έρευνες…

Οι εσωτερικές έρευνες αφορούν στα ενήλικα και στα ανήλικα Μέλη του Σ.Ε.Π., καθώς και στους γονείς των ανηλίκων Μελών.
 • Ε1. ΕΝΗΛΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
 • Ε2. ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π.
 • Ε3. ΛΥΚΟΠΟΥΛΑ
 • Ε3. ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ
 • Ε3. ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ
 • Ε3. ΜΕΛΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

 • Ημερομηνίες: :
  • Από το Σάββατο 12 Νοεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 27 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν οι έρευνες στα Ενήλικα Στελέχη και στα Μέλη των Προσκοπικών Δικτύων:.
  • Τα Σαββατοκύριακα 3-4 Δεκεμβρίου, 10-11 Δεκεμβρίου, 17-18 Δεκεμβρίου και 21-22 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκαν οι έρευνες για τα Λυκόπουλα, τους Προσκόπους και τους Ανιχνευτές. Παράλληλα, από το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε η έρευνα για τους γονείς των ανήλικων Μελών μας.
  Χαρακτηριστικά:
  • Η μέθοδος; διεξαγωγής των ερευνών ήταν μέσω ανώνυμου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, χωρίς στοιχεία ταυτοποίησης. Η συμμετοχή στην έρευνα ήταν προαιρετική.
  • Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ήταν προσωπική για τον κάθε συμμετέχοντα. Κάθε συμμετέχων συμπλήρωσε μόνο ένα ερωτηματολόγιο.
  • Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν εντός των προκαθορισμένων ημερομηνιών για κάθε έρευνα.
  Αποτελέσματα:
  Αποτελέσματα και Ευρήματα Έρευνας «Ε1. ΕΝΗΛΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Σ.Ε.Π.» (119 / 16.12.2022)
  Αποτελέσματα και Ευρήματα Έρευνας «Ε2. ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π.» (17 / 03.03.2023)
  Αποτελέσματα και Ευρήματα Έρευνας «Ε3. ΛΥΚΟΠΟΥΛΑ» (14 / 20.02.2023)
  Αποτελέσματα και Ευρήματα Έρευνας «Ε3. ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ» (10 / 09.02.2023)
  Αποτελέσματα και Ευρήματα Έρευνας «Ε3. ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ» (13 / 17.02.2023)
  Αποτελέσματα και Ευρήματα Έρευνας «Ε3. ΜΕΛΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» (4/16.01.2023)

  Η έρευνα για τα ανήλικα Μέλη μας αποτέλεσε κομμάτι δράσης του Τμήματος. Για τον τρόπο διεξαγωγής, για μετάβαση στις Ηλεκτρονικές Φόρμες, καθώς και για Πληροφορίες και Ιδέες Εφαρμογής , μπορείτε να επιλέξετε το αντίστοιχο εικονίδιο. 

   

  Ε1. ΕΝΗΛΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

  Διεξαγωγή : Νοέμβριος 2022.

  Μετάβαση στην Ηλεκτρονική Φόρμα

  Λήψη

  QR Code

  Πληροφορίες και  Ιδέες Εφαρμογής

   


   


   


  Ε2. ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π.

  Διεξαγωγή : Δεκέμβριος 2022 

  Μετάβαση στην Ηλεκτρονική Φόρμα

  Λήψη

  QR Code

  Πληροφορίες και  Ιδέες Εφαρμογής

   


   


   


  Ε3. ΛΥΚΟΠΟΥΛΑ

  Διεξαγωγή : Δεκέμβριος 2022 - Ιανουάριος 2023

  Μετάβαση στην Ηλεκτρονική Φόρμα

  Λήψη

  QR Code

  Πληροφορίες και  Ιδέες Εφαρμογής

   


   


    


  Ε3. ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ

  Διεξαγωγή : Δεκέμβριος 2022 - Ιανουάριος 2023

  Μετάβαση στην Ηλεκτρονική Φόρμα

  Λήψη

  QR Code

  Πληροφορίες και  Ιδέες Εφαρμογής

   


   


   


  Ε3. ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ

  Διεξαγωγή : Δεκέμβριος 2022 - Ιανουάριος 2023

  Μετάβαση στην Ηλεκτρονική Φόρμα

  Λήψη

  QR Code

  Πληροφορίες και  Ιδέες Εφαρμογής   


    


  Ε3. ΜΕΛΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

  Διεξαγωγή : Νοέμβριος 2022

  Μετάβαση στην Ηλεκτρονική Φόρμα

  Λήψη

  QR Code

  Πληροφορίες και  Ιδέες Εφαρμογής

   


   


    


   

   

  «Εξωτερικές» Έρευνες…

  Πρόκειται για έρευνες που αφορούν σε ενήλικες, παιδιά και νέους μη Μέλη του Σ.Ε.Π.:


  • Ε4. ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ Σ.Ε.Π. : Ενήλικες στις ηλικίες των εν δυνάμει γονέων Μελών της Κίνησης, μας έκαναν γνωστές τις απόψεις και τις προτεραιότητες τους. Η εν λόγω έρευνα πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία ALCO για λογαριασμό του Σ.Ε.Π..

  • Ε5. ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ NEOI ΜΗ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. : Είναι σπουδαίο να γνωρίζουμε πώς βλέπουν τον Προσκοπισμό παιδιά και νέοι που επιλέγουν να μην συμμετέχουν. Το Σ.Ε.Π. επεδίωξε οι συγκεκριμένες έρευνες να γίνουν με δομημένο τρόπο μέσω των σχολείων. Η έρευνα δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί. 

  Έρευνα Ε1. Ενήλικα ΣτελέχηΑγαπητά Ενήλικα Στελέχη του Σ.Ε.Π.Η Προσκοπική Κίνηση εξελίσσεται και όλοι είμαστε μέρος αυτής της αλλαγής. Μέσω της Αναθεώρησης του Προσκοπικού Προγράμματος, θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε και να ανανεώσουμε το Πρόγραμμά μας, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες και την ταυτότητα των παιδιών και των νέων του σήμερα. Μία...
  More
  Έρευνα Ε2. Γονείς Μελών Σ.Ε.Π.Το Προσκοπικό Πρόγραμμα ανανεώνεται και όλοι είμαστε μέρος αυτής της αλλαγής! Μέσω της Αναθεώρησης του Προσκοπικού Προγράμματος, θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε και να ανανεώσουμε αυτό που κάνουμε, έτσι ώστε το πρόγραμμά των Τμημάτων μας να παραμένει σύγχρονο και ελκυστικό.Μία από τις πιο βασικές ενέργειες για την πορε...
  More
  Έρευνα Ε3. ΛυκόπουλαΑγαπητοί μας Γερόλυκοι.Η Προσκοπική Κίνηση εξελίσσεται και όλοι είμαστε μέρος αυτής της αλλαγής. Μέσω της Αναθεώρησης του Προσκοπικού Προγράμματος, θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την παιδαγωγική μας πρόταση για τον Κλάδο Λυκοπούλων, έτσι ώστε να παρέχουμε ένα ελκυστικό και επίκαιρο πρόγραμμα για τις Αγέλες, βασισμένο στις ...
  More
  Έρευνα Ε3. ΠρόσκοποιΑγαπητά Ενήλικα Στελέχη των Ομάδων,Η Προσκοπική Κίνηση εξελίσσεται και όλοι είμαστε μέρος αυτής της αλλαγής. Μέσω της Αναθεώρησης του Προσκοπικού Προγράμματος, θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την παιδαγωγική μας πρόταση για τον Κλάδο Προσκόπων, έτσι ώστε να παρέχουμε ένα ελκυστικό και επίκαιρο πρόγραμμα για τις Ομάδες, βασι...
  More
  Έρευνα Ε3. ΑνιχνευτέςΑγαπητά Ενήλικα Στελέχη των Κοινοτήτων ΑνιχνευτώνΗ Προσκοπική Κίνηση εξελίσσεται και όλοι είμαστε μέρος αυτής της αλλαγής. Μέσω της Αναθεώρησης του Προσκοπικού Προγράμματος, θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την παιδαγωγική μας πρόταση για τον Κλάδο Ανιχνευτών, έτσι ώστε να παρέχουμε ένα ελκυστικό και επίκαιρο πρόγραμμα για ...
  More
  Έρευνα Ε3. Μέλη Προσκοπικού ΔικτύουΑγαπητά μέλη των Προσκοπικών ΔικτύωνΗ Προσκοπική Κίνηση εξελίσσεται και όλοι είμαστε μέρος αυτής της αλλαγής. Μέσω της Αναθεώρησης του Προσκοπικού Προγράμματος, θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε και να ανανεώσουμε και τον Κλάδο του Προσκοπικού Δικτύου, έτσι ώστε να παρέχουμε ένα ελκυστικότερο πρόγραμμα, βα...
  More