Έρευνες

Μία από τις πρώτες ενέργειες που θα καθοδηγήσουν τη διαδικασία της Αναθεώρησης του Προσκοπικού Προγράμματος είναι η διεξαγωγή ερευνών. Οι έρευνες απευθύνονται σε συγκεκριμένα κοινά εντός και εκτός Σ.Ε.Π., από τα οποία θα ζητηθούν απόψεις επί διαφορετικών θεμάτων. 

Στόχος των ερευνών είναι η κατανόηση των αναγκών, των προσδοκιών και των ενδιαφερόντων των παιδιών και των νέων, η διερεύνηση των προσδοκιών των γονέων και των οικογενειών, η αποτύπωση των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων και η ιχνηλάτηση των τάσεων για θέματα όπως η συμπερίληψη και η προσβασιμότητα.

''Εσωτερικές'' Έρευνες…

Οι εσωτερικές έρευνες αφορούν στα ενήλικα και στα ανήλικα Μέλη του Σ.Ε.Π., καθώς και στους γονείς των ανηλίκων Μελών.

 • Ε1. ΕΝΗΛΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
 • Ε2. ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π.
 • Ε3. ΛΥΚΟΠΟΥΛΑ
 • Ε3. ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ
 • Ε3. ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ
 • Ε3. ΜΕΛΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Οι «εσωτερικές» έρευνες διεξάγονται σε δύο φάσεις :

 • 1η Φάση : Από το Σάββατο 12 Νοεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 27 Νοεμβρίου ολοκληρώθηκαν οι έρευνες στα Ενήλικα Στελέχη και στα Μέλη των Προσκοπικών Δικτύων:.
Αποτελέσματα και Ευρήματα Έρευνας «Ε1. ΕΝΗΛΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Σ.Ε.Π.» (119 / 16.12.2022)
Αποτελέσματα και Ευρήματα Έρευνας «Ε3. ΜΕΛΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Σ.Ε.Π.» (4/2023)

 • 2η Φάση : Τα Σαββατοκύριακα 3-4 Δεκεμβρίου, 10-11 Δεκεμβρίου και 17-18 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν έρευνες για τα Λυκόπουλα, τους Προσκόπους και τους Ανιχνευτές, οι οποίες ολοκληρώνονται το Σαββατοκύριακο 21-22 Ιανουαρίου. Παράλληλα, από το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε η έρευνα για τους γονείς των ανήλικων Μελών μας, τα στοιχεία της οποίας βρίσκονται υπό επεξεργασία.

Χαρακτηριστικά:
 • Η μέθοδος; διεξαγωγής των ερευνών είναι μέσω ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Δεν περιέχει κανένα στοιχείο ταυτοποίησης και με κανέναν τρόπο δεν συλλέγονται τέτοιας μορφής στοιχεία. Η συμμετοχή στην έρευνα είναι προαιρετική.
 • Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι προσωπική για τον κάθε συμμετέχοντα. Κάθε συμμετέχων συμπληρώνει μόνο ένα ερωτηματολόγιο.
 • Τα ερωτηματολόγια πρέπει να συμπληρώνονται εντός των προκαθορισμένων ημερομηνιών κάθε έρευνας. 

Η έρευνα για τα ανήλικα Μέλη μας αποτελεί κομμάτι δράσης του Τμήματος. Για τον τρόπο διεξαγωγής, για μετάβαση στις Ηλεκτρονικές Φόρμες, για λήψη QR-Codes, καθώς και για Πληροφορίες και Ιδέες Εφαρμογής , μπορείτε να επιλέξετε το αντίστοιχο εικονίδιο. 

 

Ε1. ΕΝΗΛΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

Διεξαγωγή : Από Σάββατο 12 Νοεμβρίου μέχρι και Κυριακή 27 Νοεμβρίου.

Μετάβαση στην Ηλεκτρονική Φόρμα

Λήψη

QR Code

Πληροφορίες και  Ιδέες Εφαρμογής

 


 


 


Ε2. ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π.

Διεξαγωγή : Από Σάββατο 3 Δεκεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 

Μετάβαση στην Ηλεκτρονική Φόρμα

Λήψη

QR Code

Πληροφορίες και  Ιδέες Εφαρμογής

 


 


 


Ε3. ΛΥΚΟΠΟΥΛΑ

Διεξαγωγή : Σαββατοκύριακα 3-4 Δεκεμβρίου, 10-11 Δεκεμβρίου, 17-18 Δεκεμβρίου και 21-22 Ιανουαρίου

Μετάβαση στην Ηλεκτρονική Φόρμα

Λήψη

QR Code

Πληροφορίες και  Ιδέες Εφαρμογής

 


 


  


Ε3. ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ

Διεξαγωγή : Σαββατοκύριακα 3-4 Δεκεμβρίου, 10-11 Δεκεμβρίου, 17-18 Δεκεμβρίου και 21-22 Ιανουαρίου

Μετάβαση στην Ηλεκτρονική Φόρμα

Λήψη

QR Code

Πληροφορίες και  Ιδέες Εφαρμογής

 


 


 


Ε3. ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ

Διεξαγωγή : Σαββατοκύριακα 3-4 Δεκεμβρίου, 10-11 Δεκεμβρίου, 17-18 Δεκεμβρίου και 21-22 Ιανουαρίου.

Μετάβαση στην Ηλεκτρονική Φόρμα

Λήψη

QR Code

Πληροφορίες και  Ιδέες Εφαρμογής 


  


Ε3. ΜΕΛΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Διεξαγωγή : Από Σάββατο 12 Νοεμβρίου μέχρι και Κυριακή 27 Νοεμβρίου

Μετάβαση στην Ηλεκτρονική Φόρμα

Λήψη

QR Code

Πληροφορίες και  Ιδέες Εφαρμογής

 


 


  


 

 

«Εξωτερικές» Έρευνες…

Πρόκειται για έρευνες που αφορούν σε ενήλικες, παιδιά και νέους μη Μέλη του Σ.Ε.Π.:


 • Ε4. ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ Σ.Ε.Π. : Ενήλικες στις ηλικίες των εν δυνάμει γονέων Μελών της Κίνησης, μας κάνουν γνωστές τις απόψεις και τις προτεραιότητες τους. Καθώς η κοινωνία αλλάζει, οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες των γονέων αλλάζουν επίσης. Η εν λόγω έρευνα πραγματοποιήθηκε από εταιρεία ερευνών κοινού, με ανάθεση από το Σ.Ε.Π..

 • Ε5. ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ NEOI ΜΗ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. : Τα παιδιά και οι νέοι που δεν είναι Πρόσκοποι θα προσφέρουν πολύτιμη συμβολή με τις απόψεις τους. Είναι σπουδαίο να γνωρίζουμε πώς βλέπουν τον Προσκοπισμό όσοι επιλέγουν να μην συμμετέχουν. Για τη συγκεκριμένη έρευνα έχουν καταρτιστεί διαφορετικά ερωτηματολόγια ανά σχολική βαθμίδα. Το Σ.Ε.Π. επιδιώκει οι συγκεκριμένες έρευνες να γίνουν με δομημένο τρόπο μέσω των σχολείων.

Έρευνα Ε1. Ενήλικα ΣτελέχηΑγαπητά Ενήλικα Στελέχη του Σ.Ε.Π.Η Προσκοπική Κίνηση εξελίσσεται και όλοι είμαστε μέρος αυτής της αλλαγής. Μέσω της Αναθεώρησης του Προσκοπικού Προγράμματος, θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε και να ανανεώσουμε το Πρόγραμμά μας, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες και την ταυτότητα των παιδιών και των νέων του σήμερα. Μία...
More
Έρευνα Ε2. Γονείς Μελών Σ.Ε.Π.Το Προσκοπικό Πρόγραμμα ανανεώνεται και όλοι είμαστε μέρος αυτής της αλλαγής! Μέσω της Αναθεώρησης του Προσκοπικού Προγράμματος, θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε και να ανανεώσουμε αυτό που κάνουμε, έτσι ώστε το πρόγραμμά των Τμημάτων μας να παραμένει σύγχρονο και ελκυστικό.Μία από τις πιο βασικές ενέργειες για την πορε...
More
Έρευνα Ε3. ΛυκόπουλαΑγαπητοί μας Γερόλυκοι.Η Προσκοπική Κίνηση εξελίσσεται και όλοι είμαστε μέρος αυτής της αλλαγής. Μέσω της Αναθεώρησης του Προσκοπικού Προγράμματος, θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την παιδαγωγική μας πρόταση για τον Κλάδο Λυκοπούλων, έτσι ώστε να παρέχουμε ένα ελκυστικό και επίκαιρο πρόγραμμα για τις Αγέλες, βασισμένο στις ...
More
Έρευνα Ε3. ΠρόσκοποιΑγαπητά Ενήλικα Στελέχη των Ομάδων,Η Προσκοπική Κίνηση εξελίσσεται και όλοι είμαστε μέρος αυτής της αλλαγής. Μέσω της Αναθεώρησης του Προσκοπικού Προγράμματος, θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την παιδαγωγική μας πρόταση για τον Κλάδο Προσκόπων, έτσι ώστε να παρέχουμε ένα ελκυστικό και επίκαιρο πρόγραμμα για τις Ομάδες, βασι...
More
Έρευνα Ε3. ΑνιχνευτέςΑγαπητά Ενήλικα Στελέχη των Κοινοτήτων ΑνιχνευτώνΗ Προσκοπική Κίνηση εξελίσσεται και όλοι είμαστε μέρος αυτής της αλλαγής. Μέσω της Αναθεώρησης του Προσκοπικού Προγράμματος, θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την παιδαγωγική μας πρόταση για τον Κλάδο Ανιχνευτών, έτσι ώστε να παρέχουμε ένα ελκυστικό και επίκαιρο πρόγραμμα για ...
More
Έρευνα Ε3. Μέλη Προσκοπικού ΔικτύουΑγαπητά μέλη των Προσκοπικών ΔικτύωνΗ Προσκοπική Κίνηση εξελίσσεται και όλοι είμαστε μέρος αυτής της αλλαγής. Μέσω της Αναθεώρησης του Προσκοπικού Προγράμματος, θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε και να ανανεώσουμε και τον Κλάδο του Προσκοπικού Δικτύου, έτσι ώστε να παρέχουμε ένα ελκυστικότερο πρόγραμμα, βα...
More