Πλαίσιο λειτουργίας και σημεία προσοχής θερινών πολυήμερων δράσεων 2022

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 25/06/2022
A/A: 72 / 2022

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Με την παρούσα ανακοίνωση παρατίθενται τα σημεία προσοχής για τις θερινές πολυήμερες Προσκοπικές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλη την Ελλάδα. Οι παρακάτω γενικές οδηγίες και κατευθύνσεις, με τις επιμέρους προβλέψεις που αφορούν στον κάθε Κλάδο, έτυχαν ενδελεχούς μελέτης και επεξεργασίας από την αρμόδια Ομάδα Εργασίας της Γενικής Εφορείας. Όπου δεν γίνεται ρητή αναφορά σε κάποιον από τους τέσσερις Κλάδους ή όπου γίνεται ρητή αναφορά μόνο για κάποιους εξ αυτών, ισχύουν τα προβλεπόμενα στον ΚανονισμόΑσφάλειας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων

Για οποιαδήποτε αλλαγή των μέτρων που έχει θεσπίσει η Πολιτεία για την προστασία της δημόσιας υγείας, θα ανακοινωθούν ανάλογες τροποποιήσεις και στις οδηγίες του Σ.Ε.Π. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Τα μέλη που συμμετέχουν σε κάθε θερινή δράση, πρέπει να επιδιώκεται να προσέρχονται όλα μαζί από την πρώτη ημέρα. Η εναλλαγή των συμμετεχόντων, οι αφίξεις και οι επισκέψεις στο μέσο της δράσης πρέπει να αποφεύγονται.
Η οργάνωση της δράσης, η διεξαγωγή και όλες οι κινήσεις του προγράμματος πρέπει να πραγματοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερο σε μικρές ομάδες.
Για την παρασκευή και διάθεση του φαγητού πρέπει να εφαρμόζονται αυστηροί κανόνες υγιεινής.
Συστήνεται η εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος πριν και μετά από δραστηριότητες που απαιτούν τη χρήση κοινού εξοπλισμού.
Η διαχείριση κάθε ύποπτου συμπτώματος πρέπει να γίνεται αυστηρά με τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω.

ΧΩΡΟΣ
Οι χώροι στους οποίους θα πραγματοποιηθούν Κατασκηνώσεις Αγελών Λυκοπούλων και Ομάδων Προσκόπων και Μεγάλες Δράσεις Υπαίθρου Κοινοτήτων Ανιχνευτών πρέπει να πληρούν τις κατωτέρω βασικές προϋποθέσεις:
- Οι υποδομές υγιεινής (τουαλέτες, νιπτήρες, ντουζιέρες) και παρασκευής φαγητού να μπορούν να καθαρίζονται καλά και να απολυμαίνονται (βλ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΑΓΗΤΟΥ και ΥΓΙΕΙΝΗ).
- Να υπάρχουν δυνατότητες απόστασης και αερισμού των χώρων διανυκτέρευσης για όλους τους κατασκηνωτές.
- Κοντά στο χώρο διανυκτέρευσης των ενηλίκων στελεχών πρέπει να έχει στηθεί μια σκηνή, η οποία θα χρησιμοποιηθεί αν απαιτηθεί η διανυκτέρευση μέλους της δράσης που εμφανίζει συμπτώματα COVID-19, για ένα βράδυ μέχρις ότου να αποχωρήσει. Η ανωτέρω σκηνή θα πρέπει να είναι επιπλέον της σκηνής του αναρρωτηρίου.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Όλοι οι συμμετέχοντες, ενήλικοι και ανήλικοι, καθώς και οι γονείς των ανηλίκων πρέπει να είναι ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι για τα συμπτώματα της νόσησης από COVID-19. Κύριο μέλημα αποτελεί η μη μεταφορά του ιού στη δράση. Για τον σκοπό αυτό:
- Για τη συμμετοχή τους στις θερινές πολυήμερες δράσεις, όλοι οι συμμετέχοντες, ανήλικοι και ενήλικοι, πρέπει να έχουν υποβληθεί σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από COVID-19 μέσω PCR Test ή Rapid Test μέχρι δύο (2) ημέρες πριν την έναρξη της θερινής δράσης, με αρνητικό αποτέλεσμα και να παραδίδουν στον / στην Αρχηγό της δράσης τη σχετική βεβαίωση του αποτελέσματος από την ηλεκτρονική πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr/.
- Κανένας κατασκηνωτής δεν πρέπει να εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης (πυρετός, βήχας, δύσπνοια, διάρροια, ανοσμία) τουλάχιστον για τρεις (3) ημέρες πριν την αναχώρηση.
- Για την επίβλεψη των ανηλίκων μελών, πρέπει να υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός ενηλίκων (αναλογία όχι μικρότερη από 1:8) και σίγουρα όχι λιγότεροι από πέντε (5) στις Κατασκηνώσεις Αγελών Λυκοπούλων και Ομάδων Προσκόπων, για την ορθή και αποτελεσματική φροντίδα των παιδιών και την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης κατάστασης.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
- Η οργάνωση σε μικρές ομάδες (Εξάδες Λυκοπούλων / Ενωμοτίες Προσκόπων) είναι ιδανική για την τήρηση των μέτρων έναντι της διάδοσης του κορωνοϊού και πρέπει να δοθεί έμφαση σε κάθε δυνατή αξιοποίηση του συστήματος αυτού (κινήσεις, πρόγραμμα, χρήση τραπεζαρίας, ελεύθερος χρόνος).
- Η υγεία των κατασκηνωτών πρέπει να παρακολουθείται σε καθημερινή βάση για την έγκαιρη αναγνώριση περιστατικού με συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19. Σε περίπτωση που κάποιος κατασκηνωτής εμφανίζει συμπτώματα COVID-19 απομονώνεται στην επιπλέον σκηνή που αναφέρεται στην παράγραφο «ΧΩΡΟΣ»
- Ενημερωτικό υλικό (αφίσες, πόστερ κ.λπ.) με οδηγίες για την εφαρμογή των μέτρων προσωπικής υγιεινής και πρόληψης μετάδοσης του ιού (πλύσιμο χεριών, τήρηση αποστάσεων, άγγιγμα προσώπου κ.λπ.) πρέπει να είναι αναρτημένα στον πίνακα πληροφοριών της Κατασκήνωσης και σε άλλα κοινόχρηστα σημεία. 
- Πρέπει να τονίζεται η αποκλειστική χρήση των ατομικών εφοδίων από κάθε κατασκηνωτή (ανήλικο και ενήλικο), όπως καπέλα, μαντήλια, παγούρια, φακοί, πετσέτες κ.λπ.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Για τις μετακινήσεις προς και από τον τόπο κάθε δράσης καθώς και για τυχόν ενδιάμεσες μετακινήσεις με χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς, ισχύουν οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί που ορίζει η Πολιτεία.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΑΓΗΤΟΥ
- Κατά τη διάρκεια της θερινής πολυήμερης δράσης, το Αρχηγείο πρέπει να παραμένει κατά το δυνατόν σταθερό. Αν για το μαγείρεμα ή / και την τροφοδοσία χρησιμοποιούνται άλλα άτομα (π.χ. γονείς, Παλαιοί Πρόσκοποι κ.ά.), αυτά δεν πρέπει να εναλλάσσονται, δηλαδή δεν πρέπει να έρχονται ή να αποχωρούν κατά τη διάρκεια της δράσης.
- Η τροφοδοσία πρέπει να έχει οργανωθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγονται άσκοπες κινήσεις για αγορές.
- Λαχανικά και φρούτα πρέπει πλένονται καλά πριν τη διανομή τους στους κατασκηνωτές.
- Οι συμμετέχοντες πρέπει να πίνουν νερό από ατομικό παγούρι ή / και ατομικό ποτήρι. 
- Μετά από την παρασκευή φαγητού πρέπει να γίνεται επιμελής καθαρισμός και απολύμανση των χρησιμοποιούμενων χώρων και επιφανειών με διάλυμα οικιακής χλωρίνης 1:50. Αντίστοιχη καθαριότητα και απολύμανση πρέπει να γίνεται και στις τραπεζαρίες μετά από κάθε γεύμα. Τα σκεύη πρέπει να πλένονται και να καθαρίζονται καλά πριν και μετά το μαγείρεμα.
- Ο μάγειρας πρέπει να πλένει καλά τα χέρια του και να φέρει γάντια κατά τον χειρισμό τροφίμων για την προετοιμασία. 
- Όταν δεν γίνεται ατομικό μαγείρεμα, θα πρέπει να εμπλέκονται όσο το δυνατόν λιγότερα άτομα στην προετοιμασία των γευμάτων (π.χ. στο Ενωμοτιακό μαγείρεμα).

ΥΓΙΕΙΝΗ
- Οι χώροι υγιεινής πρέπει να αερίζονται καλά και συνεχώς.
- Πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο σαπούνι σε υγρή μορφή και αντισηπτικό. Κάθε κατασκηνωτής πρέπει να χρησιμοποιεί ατομικό χαρτί υγείας.
- Στους χώρους υγιεινής πρέπει να υπάρχει αναρτημένο ενημερωτικό υλικό, σχετικά με τον σωστό τρόπο πλυσίματος των χεριών.
- Πρέπει να γίνεται καθαριότητα με διάλυμα οικιακής χλωρίνης 1:50 ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με γάντια μιας χρήσης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
Πριν από τη θερινή πολυήμερη δράση τα Ενήλικα Στελέχη και ο Αρχηγός Συστήματος πρέπει να ενημερώσουν τους γονείς και να λυθούν τυχόν απορίες για τα εξλης:
- Για όλα τα μέτρα προστασίας που έχουν ληφθεί.
- Για την ανάγκη να υπάρχουν όλα τα ατομικά εφόδια, σε επάρκεια και μαρκαρισμένα με το όνομα κάθε παιδιού.
- Για την υποχρέωση τους, σε περίπτωση που το παιδί τους εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με COVID-19, να προσέλθουν άμεσα στον χώρο της δράσης για να το παραλάβουν. Σε περίπτωση που οι γονείς δεν έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν για να παραλάβουν το παιδί τους, τότε πρέπει από πριν να έχουν εγγράφως ορίσει συγγενικό ενήλικο πρόσωπο για να παραλάβει το παιδί. Στη συνέχεια, οι γονείς θα πρέπει να μεριμνήσουν για την εξέταση του παιδιού και να ενημερώσουν τον αρχηγό της δράσης για την εξέλιξη.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΜΠΥΡΕΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Η ΑΛΛΗΣ ΥΠΟΠΤΗΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
- Σε κάθε θερινή πολυήμερη δράση πρέπει να έχει οριστεί υπεύθυνο Ενήλικο Στέλεχος του αρχηγείου της δράσης για τη διαχείριση πιθανού κρούσματος, το οποίο πρέπει να γνωρίζει καλά τη διαδικασία χειρισμού του περιστατικού.
- Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων συμβατών με COVID-19 (πυρετός, βήχας, πονόλαιμος, λαχάνιασμα ή δυσκολία στην αναπνοή, ρίγος, διάρροιες, ξαφνική απώλεια όσφρησης ή γεύσης), το περιστατικό απομονώνεται άμεσα στην προκαθορισμένη επιπλέον σκηνή που αναφέρεται στην παράγραφο «ΧΩΡΟΣ».
- Συστήνεται το αρχηγείο να έχει έρθει σε πρότερη συνεννόηση με κάποιον παιδίατρο, παθολόγο, γενικό ιατρό ή πνευμονολόγο, προκειμένου να μπορεί να πάρει τηλεφωνικά μια πρώτη εκτίμηση και κατευθύνσεις.
- Αν συσταθεί από τον γιατρό ή αν διαπιστωθεί πυρετός 38,0ο C και άνω ή αν η κλινική εικόνα του παιδιού είναι σοβαρή ενημερώνονται οι γονείς του και καλούνται να προσέλθουν στον χώρο της δράσης για να το παραλάβουν, με σύσταση για άμεση εξέταση. Αν η παραλαβή του παιδιού από τους γονείς δεν είναι εφικτή, το περιστατικό μεταφέρεται με ΙΧ αυτοκίνητο και υποβάλλεται σε μοριακό διαγνωστικό τεστ (PCR) ή test ταχείας ανίχνευσης (rapid test) για COVID-19, με ενημέρωση των γονέων. Το τεστ πρέπει να γίνει αυθημερόν σε δημόσια δομή υγείας ή σε ιδιωτικό κέντρο, με κάλυψη των εξόδων από το Προσκοπικό Σύστημα ή τον γονέα.
- Σε κάθε περίπτωση:
- Αν το τεστ είναι αρνητικό: Το παιδί επιστρέφει στη δράση, εφόσον επιτραπεί από τον παιδίατρο του και σε συνεννόηση με τους γονείς του. 
- Αν το τεστ είναι θετικό: Το παιδί αποχωρεί από την κατασκήνωση, το αρχηγείο της δράσης επικοινωνεί με τον ΕΟΔΥ για λήψη οδηγιών και ενημερώνει τον Αρχηγό του Συστήματος ο οποίος με τη σειρά του ενημερώνει τον Περιφερειακό Έφορο. 
- Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους από δράση λόγω συμπτωμάτων ή θετικής διάγνωσης COVID-19, ο Περιφερειακός Έφορος ενημερώνει την Κεντρική Διοίκηση. Στον τόπο της δράσης γίνεται απολύμανση με διάλυμα οικιακής χλωρίνης 1:50 σε όλους τους χώρους που κινήθηκε το περιστατικό, καθώς και των κοινόχρηστων χώρων και υλικών.

Ιδιαίτερα σημεία προσοχής:
- Η δράση πρέπει να έχει πλήρες φαρμακείο και τουλάχιστον δύο (2) αξιόπιστα θερμόμετρα. Μετά τη χρήση τους τα θερμόμετρα πρέπει να καθαρίζονται με αντισηπτικό διάλυμα.
- Για τις Αγέλες Λυκοπούλων και τις Ομάδες Προσκόπων πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε και ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο ΙΧ αυτοκίνητο. Αν απαιτηθεί μεταφορά ύποπτου περιστατικού, η μετακίνηση γίνεται με ανοιχτά παράθυρα και μετά τη διακομιδή το όχημα καθαρίζεται με απολυμαντικό ή διάλυμα χλωρίνης. Για τις Μεγάλες Δράσεις Υπαίθρου των Κοινοτήτων Ανιχνευτών και τις Μεγάλες Σύνθετες Δράσεις – Ταξίδια των Προσκοπικών Δικτύων, εφόσον δεν υπάρχει ΙΧ αυτοκίνητο, πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η ευχερής και έγκαιρη μετακίνηση οποιουδήποτε περιστατικού χρειαστεί. 
- Δεν καλούμε το ΕΚΑΒ, παρά μόνο αν η κατάσταση του περιστατικού κρίνεται σοβαρή.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Οι πολυήμερες δράσεις υπαίθρου του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, που πραγματοποιούνται σε χώρους χωρίς μόνιμες ή ημιμόνιμες εγκαταστάσεις ή στα Προσκοπικά Κέντρα είναι κατοχυρωμένες έναντι των Αρχών, εφόσον τηρούνται τρεις βασικές προϋποθέσεις:
α) Η νόμιμη άδεια από τον νόμιμο κάτοχο του χώρου (ιδιώτης, Δήμος, ιδιωτικός ή δημόσιος φορέας κ.λπ.), όπως προβλέπεται και στον φάκελο της Κατασκήνωσης, Μεγάλης Δράσης Υπαίθρου και Μεγάλης Σύνθετης Δράσης - Ταξιδιού
β) Η ακριβής τήρηση των διατάξεων δημοσίας τάξεως (απαγόρευση πυράς σε δασική έκταση, τήρηση ωρών κοινής ησυχίας κ.λπ.)
γ) Η συμμετοχή σε αυτές μόνο απογεγραμμένων μελών του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων 
δ) Η προβλεπόμενη υποβολή και έγκριση φακέλου της δράσης από τον αρμόδιο Έφορο, σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Σ.Ε.Π.
Ο Αρχηγός της δράσης πρέπει να έχει στον φάκελο της δράσης τα συνημμένα έγγραφα, τα οποία καλό είναι να τίθενται υπόψη των Αρχών σε κάθε πιθανή επαφή με αυτές:
1. Το υπ’ αριθμόν πρωτ. 518495/17-6-2010 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, 
2. Το υπ’ αριθμόν Δ11/35341/1499 από 23-8-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
3. Το από 2.7.2018 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Σ.Ε.Π. και Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Προσοχή: Κατά τη διάρκεια της δράσης παρακολουθούμε και εφαρμόζουμε τις κατά τόπους οδηγίες της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της πολιτείας.


Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
Ο Αρχηγός Συστήματος σε συνεργασία με τον Περιφερειακό Έφορο φροντίζουν ώστε να βρίσκονται οι κατάλληλες λύσεις για την εξασφάλιση της δυνατότητας πραγματοποίησης θερινής δράσης για κάθε Προσκοπικό Τμήμα. Προς αυτή την κατεύθυνση μπορούν να αξιοποιούνται δυνατότητες, όπως:
- Η πραγματοποίηση διαδοχικών θερινών δράσεων Τμημάτων στον ίδιο χώρο, ούτως ώστε να διευκολύνεται η εγκατάσταση και να μειώνεται το κόστος μεταφοράς του υλικού.
- Η επιδίωξη συνεργασίας με αντίστοιχο Τμήμα άλλου Προσκοπικού Συστήματος, μόνο όταν το Τμήμα δεν έχει τις προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση αυτόνομης δράσης.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλειας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων, οι πολυήμερες δράσεις υπαίθρου εγκρίνονται από τον Περιφερειακό Έφορο, αφού πρώτα ο Αρχηγός του Τμήματος υποβάλει προς την Π.Ε. τον φάκελο της δράσης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και με τη σύμφωνη γνώμη του Αρχηγού Συστήματος και του Προέδρου της Ε.Κ.Σ. του Συστήματος.

Εφόσον η δράση πραγματοποιείται εκτός των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Εφορείας στην οποία υπάγεται το Τμήμα, τότε με την έγκριση του φακέλου, η Περιφερειακή Εφορεία του τόπου πραγματοποίησης της δράσης ενημερώνεται αυτόματα μέσω του e-sep. 

Για τις δράσεις εξωτερικού, ο φάκελος υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του e-sep και ακολουθούνται τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Ασφαλείας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων, δηλαδή απαιτείται έγκριση και από την Εφορεία Διεθνών Σχέσεων της Γ.Ε.

Προσοχή: Η συμπλήρωση, η υποβολή και η έγκριση του φακέλου γίνονται αποκλειστικά και μόνο μέσω του e-sep, όπως έχει οριστεί με την Εγκύκλιο 4/2022(22.02.2022).

Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ / ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 
Υπενθυμίζεται ότι προκειμένου να καλυφθούν τυχόν έξοδα από την ΟμαδικήΑσφάλιση των μελών Σ.Ε.Π. σε κάθε ατύχημα ή ασθένεια, απαιτείται έγγραφη αναφορά του Αρχηγού της δράσης για το συμβάν, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από:
1. Γνωμάτευση ιατρού,
2. Πρωτότυπα τιμολόγια ή αποδείξεις,
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του μέλους ή για ανήλικα μέλη του γονέα η κηδεμόνα
4. Το μέλος να είναι απογεγραμμένο.
Τα ανωτέρω αποστέλλονται στην Κεντρική Διοίκηση του Σ.Ε.Π. (Πτολεμαίων 1 – 11635 ΑΘΗΝΑ / ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π.).

Σε περίπτωση επίσκεψης σε δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα ή τοπικό κέντρο υγείας, για την αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού κατά τη διάρκεια της δράσης, απαιτείται η προσκόμιση του Α.Μ.Κ.Α. του μέλους μας. Σε περίπτωση που το Α.Μ.Κ.Α. δεν είναι διαθέσιμο, ενδέχεται τυχόν έξοδα νοσηλείας ή ατυχήματος να επιβαρύνουν το ταμείο της δράσης.

Προσοχή: Ο Α.Μ.Κ.Α. όλων των μελών κάθε Συστήματος πρέπει να έχει καταχωρηθεί στη Διαχείριση του Μητρώου Μελών στο e-sep.

Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Οι δράσεις στο ύπαιθρο αποτελούν μοναδική ευκαιρία να αποτυπώσουμε φωτογραφικά όλα όσα απολαμβάνουν τα Μέλη μας μέσω του Προσκοπισμού: τη χαρά της γνώσης, της ανακάλυψης, της δημιουργίας, της περιπέτειας. Να φανεί δηλαδή μέσα από τον φωτογραφικό φακό πώς εκφράζονται και απεικονίζονται η ιδέα και οι στόχοι της Προσκοπικής Κίνησης. 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Παγκόσμια Οργάνωση της Προσκοπικής Κίνησης αλλά και από τον ΚανονισμόΕικόνας, Εξωστρέφειας & Επικοινωνίας, όλα τα Κλιμάκια οφείλουν να ακολουθούν ορισμένους απλούς κανόνες για τη δημιουργία και τη χρήση των Προσκοπικών φωτογραφιών, όπως και  να προσέχουν το περιεχόμενο, το ύφος αλλά και την ποικιλία των φωτογραφικών θεμάτων.
Συγκεκριμένα, όταν φωτογραφίζουμε πρέπει να προσέχουμε τα εξής:
- Να υπάρχει ισορροπία στην αποτύπωση του φύλου, δηλαδή να δείχνουμε κορίτσια και αγόρια /  γυναίκες και άνδρες.
- Να αποτυπώνονται όλες οι ηλικιακές ομάδες (παιδιά, έφηβοι, ενήλικοι).
- Να είναι εμφανές το Προσκοπικό στοιχείο (π.χ. μαντήλι, στολή, κατασκευές).
- Να αποφεύγονται πολύ κοντινές σε πρόσωπα φωτογραφίες.
- Να είναι ξεκάθαρα τα πλεονεκτήματα της Προσκοπικής Κίνησης και η ενέργεια των νέων (π.χ. φωτογραφίες που παρουσιάζουν την ενεργή συμμετοχή των μελών και όχι φωτογραφίες στατικές ή άψυχων αντικειμένων).
- Οι φωτογραφίες να αποτυπώνουν αυθεντικές στιγμές (να αποφεύγεται η χρήση πολλών φίλτρων).
- Να διαφαίνεται η στενή σχέση του Προσκοπισμού με τη φύση, το περιβάλλον αλλά και το κοινωνικό σύνολο (κοινωνικό αποτύπωμα).
- Να αποφεύγονται οι πολύ στημένες ομαδικές φωτογραφίες και όσες δεν αποτυπώνουν την Προσκοπική πρακτική και δράση.
- Να αποφεύγονται φωτογραφίες που εμφανίζουν άτομα με μαγιό.

Επίσης, ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δίνουμε στο περιεχόμενο των φωτογραφιών που δημοσιοποιούνται, ιδίως όταν το ευρύ κοινό δεν μπορεί να γνωρίζει τις συνθήκες της δράσης την οποία απεικονίζει η φωτογραφία (π.χ. δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται φωτογραφίες στις οποίες οι εμφανιζόμενοι φαίνεται σαν να μην τηρούν κανόνες υγιεινής ή ασφάλειας), διότι μπορεί να προκληθούν εσφαλμένες εντυπώσεις.

Προσοχή: Πριν τη δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο ή αλλού οποιασδήποτε φωτογραφίας που απεικονίζει αναγνωρίσιμα πρόσωπα, πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε εξασφαλίσει τη γραπτή συγκατάθεση των γονέων των εμφανιζομένων ανηλίκων μελών μας, είτε μέσω της αίτησης εγγραφής, είτε μέσω άλλης διαδικασίας.

Η παρούσα Ανακοίνωση αντικαθιστά τις Ανακοινώσεις 45/2021, 75/ 2021 και 44 / 2022 οι οποίες παύουν να ισχύουν.


Αγαπητοί μου Βαθμοφόροι,

Οι Προσκοπικές Κατασκηνώσεις, Μεγάλες Δράσεις Υπαίθρου και Μεγάλες Σύνθετες Δράσεις – Ταξίδια αποτελούν την κορυφαία στιγμή της Προσκοπικής χρονιάς για κάθε Τμήμα. Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω οδηγίες, κρατάμε το βασικό στόχο και των φετινών πολυήμερων θερινών δράσεων, που είναι η επαφή των παιδιών με τη φύση και το συναρπαστικό αλλά και ασφαλές Προσκοπικό πρόγραμμα. Σας καλώ και σας προτρέπω η προσπάθεια να συνεχιστεί από όλες και όλους και το φετινό καλοκαίρι να μπορέσουμε να προσφέρουμε στα Λυκόπουλα, τους Προσκόπους, τους Ανιχνευτές και τα Μέλη των Προσκοπικών Δικτύων όμορφες, χαρούμενες και δημιουργικές Προσκοπικές στιγμές και εμπειρίες.

Εύχομαι καλές Κατασκηνώσεις σε όλες και όλους!
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 111 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
3 ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
14 ΖΩΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
15 ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 72_2022.pdf
ΑΝ.72_2019.8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-2.pdf
ΑΝ.72_2018.7 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΜΕ ΥΠΕΝ.pdf
ΑΝ.72_2015.6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.pdf