Τροποποίηση πλαισίου πραγματοποίησης Προσκοπικών δράσεων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 01/04/2022
A/A: 44 / 2022

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Μετά και τις τελευταίες ανακοινώσεις της πολιτείας για τα μέτρα προστασίας κατά της πανδημίας, το πλαίσιο της πραγματοποίησης των Προσκοπικών Δράσεων επανέρχεται σε αυτό της Ανακοίνωσης 75/ 2021, με τις κατωτέρω τροποποιήσεις:

Α) Διήμερες / πολυήμερες εκδρομές:
Συμμετοχή
Όλοι οι συμμετέχοντες, ανήλικα και ενήλικα μέλη, εμβολιασμένα και μη, απαιτείται να έχουν υποβληθεί σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο για COVID-19 (rapid test), εντός 48 ωρών από την έναρξη της δράσης, με αρνητικό αποτέλεσμα. Για εκδρομές με περισσότερες της μίας διανυκτερεύσεις, οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλονται και ενδιάμεσα σε αυτοδιαγνωστική δοκιμασία ελέγχου (self-test) για COVID-19.

Σημεία προσοχής:
Οι δραστηριότητες του προγράμματος θα πρέπει να υλοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους, στο μέγιστο δυνατό βαθμό.
Αν οι συμμετέχοντες διανυκτερεύουν όλοι μαζί σε ενιαίο χώρο, αυτός θα πρέπει να είναι καλά αεριζόμενος και θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον δύο (2) μέτρων μεταξύ των θέσεων ύπνου. Για την εξασφάλιση της τήρησης των αποστάσεων κατά τη διανυκτέρευση, πρέπει να χρησιμοποιείται κάθε διαθέσιμος χώρος για ύπνο, όπως τραπεζαρία καταφυγίου ή Προσκοπικού Κέντρου, δεύτερη αίθουσα σε σχολείο κ.ά. Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, οι συμμετέχοντες πρέπει να διανυκτερεύουν ανά δύο σε διαφορετικούς χώρους (σπιτάκια, δωμάτια, αντίσκηνα).

Β) Διήμερες / πολυήμερες εκπαιδεύσεις Ενηλίκων Στελεχών: 
Συμμετοχή
Για τις εκπαιδεύσεις όπου οι εκπαιδευόμενοι διανυκτερεύουν όλοι μαζί σε ενιαίο χώρο (καταφύγιο, Προσκοπικό Κέντρο), αυτός θα πρέπει να είναι καλά αεριζόμενος, με αποστάσεις τουλάχιστον δύο μέτρων μεταξύ τους και οι εκπαιδευόμενοι απαιτείται να έχουν υποβληθεί σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο για COVID-19 (rapid test), εντός 48 ωρών από την έναρξη της εκπαίδευσης, με αρνητικό αποτέλεσμα.

Γ) Δράσεις χωρίς διανυκτέρευση:
Συμμετοχή
Όλοι οι συμμετέχοντες, ανήλικα και ενήλικα μέλη, εμβολιασμένα και μη, απαιτείται να έχουν υποβληθεί σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο για COVID-19 (self test), εντός 48 ωρών από την έναρξη της δράσης, με αρνητικό αποτέλεσμα. 

Σημεία προσοχής:
Σε κλειστούς χώρους, όλοι οι συμμετέχοντες (ανήλικοι και ενήλικοι) θα πρέπει να φέρουν μάσκα, ενώ είναι απαραίτητος ο πολύ καλός αερισμός. Σε όλη τη διάρκεια της δράσεις πρέπει να τηρούνται, κατά το δυνατόν, αποστάσεις τουλάχιστον 1 μέτρου μεταξύ των συμμετεχόντων.

Σε κάθε περίπτωση, ανήλικα ή ενήλικα μέλη μας τα οποία βρίσκονται σε καραντίνα ή ήρθαν σε επαφή με κρούσμα τρεις πλήρεις ημέρες πριν από προσκοπική Δράση ή Εκπαίδευση Ενηλίκων Στελεχών πρέπει να ενημερώνουν τον Αρχηγό και δεν μπορούν να συμμετέχουν στη δράση ή στην Εκπαίδευση.

Με ιδιαίτερη προσοχή, μπορούμε και πάλι να απολαύσουμε τις προσκοπικές δράσεις. 

Η παρούσα αντικαθιστά την Ανακοίνωση 20/2022.
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙΕπισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 44_2022.pdf