Νέες εφαρμογές του e-sep

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 22/02/2022
A/A: 4 / 2022

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την ανάπτυξη τεσσάρων νέων εφαρμογών του e-sep που θα ψηφιοποιήσουν τις διαδικασίες των Προσκοπικών δράσεων: 

Α. Τυπική Δράση (περιλαμβάνονται και οι Αεροπροσκοπικές Δράσεις),
B. Δελτία εκδρομών,
Γ. Φάκελοι Κατασκηνώσεων / ΜΔΥ / Ταξιδιών και
Δ. Δελτία Απόπλου.

Οι νέες εφαρμογές βρίσκονται στο βασικό μενού του e-sep / Επιλογές Εφαρμογής / Δράσεις.

Με τις νέες εφαρμογές:
Οι φάκελοι και οι άδειες των δράσεων θα συμπληρώνονται με τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα, το διαιτολόγιο, τον προϋπολογισμό και τα υπόλοιπα στοιχεία, στη συνέχεια θα υποβάλλονται και θα εγκρίνονται ηλεκτρονικά από τα αρμόδια Κλιμάκια και μόλις ολοκληρωθούν θα μπορούν να εκτυπώνονται σε ευανάγνωστη μορφή και σε αρχείο pdf, μέσω της εφαρμογής e-sep. 
Ο διοικητικός έλεγχος για τις Απογραφές μελών, τις Εντολές Διοίκησης και τις Εκπαιδεύσεις των Ενηλίκων Στελεχών θα γίνεται αυτόματα από το e-sep.
Η ενημέρωση των αρμοδίων Κλιμακίων θα είναι επίσης αυτοματοποιημένη. 
Με την ολοκλήρωση κάθε δράσης θα ενημερώνονται αυτόματα τα μητρώα  Προόδου των Λυκοπούλων, Προσκόπων, Ανιχνευτών και Μελών Προσκοπικών Δικτύων, τα οποία επίσης θα τηρούνται ηλεκτρονικά στο e-sep.
Συγχρόνως το Σ.Ε.Π. θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει ένα σύνολο από πληροφορίες όπως το ιστορικό των δράσεων των Τμημάτων, τα στοιχεία επισκεψιμότητας των Προσκοπικών Κέντρων και μια σειρά ακόμα από σημαντικές αναφορές που θα εξάγονται μέσω του e-sep.

Με τις νέες εφαρμογές του e-sep τα Ενήλικα Στελέχη των Συστημάτων μας διευκολύνονται στο έργο τους, ο διοικητικός φόρτος και η γραφειοκρατία μειώνονται, η επικοινωνία μεταξύ των Προσκοπικών Κλιμακίων βελτιώνεται και επιπροσθέτως το Σ.Ε.Π. και τα Κλιμάκια αποκτούν μεγαλύτερες και καλύτερες δυνατότητες αξιοποίησης σημαντικών πληροφοριών προς όφελος του Προσκοπικού Προγράμματος και της Κίνησης.

Οι δυνατότητες και η χρήση των νέων εφαρμογών του e-sep έχουν παρουσιαστεί στους Περιφερειακούς Εφόρους και στους Εφόρους Διοίκησης των Περιφερειακών Εφορειών. Με την εκ νέου επανεκκίνηση των Προσκοπικών διήμερων και πολυήμερων εκδρομών, η διαδικασία της ηλεκτρονικής έγκρισης των δράσεων μπαίνει άμεσα σε εφαρμογή, σε αντικατάσταση της μέχρι σήμερα ισχύουσας με τα έντυπα Δελτία Εκδρομής / Απόπλου και τους έντυπους Φακέλους Κατασκηνώσεων / ΜΔΥ / Ταξιδίων. Παρακαλούνται οι Περιφερειακές Εφορείες να υποστηρίξουν τα Προσκοπικά Συστήματα που θα ξεκινήσουν να υποβάλλουν δελτία δράσεων, ώστε μέχρι το τέλος Μαρτίου όλα τα Τμήματα και οι Αρχηγοί Τμημάτων και Συστημάτων να εξοικειωθούν με τη διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση η Κεντρική Διοίκηση μπορεί να παρέχει υποστήριξη εφόσον ζητηθεί.

Οδηγίες σχετικά με τη χρήση των εφαρμογών υπάρχουν διαθέσιμες online εδώ: 

Οι νέες εφαρμογές του e-sep συνιστούν συλλογική προσπάθεια των Διοικήσεων του Σ.Ε.Π. και επιθυμώ να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους και όλες που συνέβαλαν στην ολοκλήρωση τους. Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
8 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4_2022.pdf