Πλαίσιο λειτουργίας και σημεία προσοχής θερινών πολυήμερων δράσεων 2021

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 08/06/2021
A/A: 45 / 2021

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Μετά από την επανέναρξη των δια ζώσης προσκοπικών δράσεων σε όλη την Ελλάδα, παρατίθενται στη συνέχεια τα ειδικότερα σημεία προσοχής αναφορικά με τις θερινές πολυήμερες δράσεις που θα πραγματοποιηθούν το φετινό καλοκαίρι.

Όπως έχουμε επισημάνει και σε προηγούμενες Ανακοινώσεις, η πορεία της πανδημίας στη χώρα μας επιβάλλει να παραμείνουμε προσεκτικοί και να τηρούμε κατά τη διάρκεια των προσκοπικών δράσεων τα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας που έχει θεσπίσει η Πολιτεία, προστατεύοντας τα μέλη μας, τους εαυτούς μας και τους οικείους μας, όπως εξάλλου ισχύει στα σχολεία, στο εργασιακό και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Σημειώνεται επίσης ότι εφόσον οποιαδήποτε στιγμή επικαιροποιηθούν τα γενικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από την Πολιτεία, θα υπάρξουν και θα ανακοινωθούν οι κατάλληλες τροποποιήσεις και στις οδηγίες που ακολουθούν. 

Οι παρακάτω γενικές οδηγίες και κατευθύνσεις, με τις επιμέρους διακρίσεις που αφορούν στον κάθε Κλάδο, έτυχαν ενδελεχούς μελέτης και επεξεργασίας από την αρμόδια Ομάδα Εργασίας της Γενικής Εφορείας. Όπου δεν γίνεται ρητή αναφορά σε κάποιον από τους τέσσερις Κλάδους ή όπου γίνεται ρητή αναφορά μόνο για κάποιους εξ αυτών, για τους υπόλοιπους Κλάδους και για κάθε επιμέρους περίπτωση ισχύουν τα προβλεπόμενα στον ΚανονισμόΑσφάλειας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
 • Κύριο μέλημα των ακόλουθων μέτρων αποτελεί η μη μεταφορά του κορωνοϊού καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην κατασκήνωση / μεγάλη δράση υπαίθρου / μεγάλη σύνθετη δράση – ταξίδι.
 • Θα πρέπει να επιδιώκεται η οργάνωση της κατασκήνωσης / μεγάλης δράσης υπαίθρου / μεγάλης σύνθετης δράσης σε μικρές ομάδες σε όσο το δυνατόν περισσότερες λειτουργίες της.
 • Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την τήρηση απόστασης μεταξύ των ατόμων άνω του 1 μέτρου όπου είναι εφικτό.
 • Κατά τη διάρκεια της θερινής δράσης, όλοι οι συμμετέχοντες (ανήλικοι και ενήλικοι) θα πρέπει να φέρουν μάσκα. Του μέτρου αυτού εξαιρούνται οι δραστηριότητες που περιλαμβάνουν έντονη σωματική άσκηση, οι δραστηριότητες στο νερό (κολύμπι, θαλασσινά παιχνίδια κ.λπ.), η λήψη φαγητού και φυσικά ο ύπνος. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για την καθαριότητα των μασκών (τακτικό πλύσιμο των μασκών πολλών χρήσεων ή συχνή εναλλαγή των μασκών μιας χρήσης).
 • Οι χώροι που θα επιλεγούν για τις φετινές κατασκηνώσεις, μεγάλες δράσεις υπαίθρου και μεγάλες σύνθετες δράσεις – ταξίδια, καλό θα είναι να βρίσκονται σε τέτοια απόσταση από την έδρα του Συστήματος, ούτως ώστε να είναι ευχερής οδικώς η έγκαιρη προσέλευση των γονέων εφόσον χρειαστεί, ή, σε κάθε περίπτωση, να βρίσκονται κοντά (έως 2 ώρες απόσταση) σε υγειονομική δομή που μπορεί να διαχειριστεί κρούσματα COVID-19.
 • Θα πρέπει να εξασφαλίζονται για όλους τους κατασκηνωτές οι απαραίτητες προϋποθέσεις απόστασης κατά τη διανυκτέρευση.
 • Τα άτομα που μετέχουν στην κατασκήνωση / μεγάλη δράση υπαίθρου / μεγάλη σύνθετη δράση – ταξίδι δεν θα πρέπει να εναλλάσσονται αλλά, κατά το δυνατόν, να παραμένουν σταθερά, όπως και να αποφεύγονται οι επισκέψεις τρίτων ατόμων.
 • Για την παρασκευή και διάθεση του φαγητού θα πρέπει να εφαρμόζονται αυστηροί κανόνες υγιεινής.
 • Συστήνεται η εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος πριν και μετά από δραστηριότητες που απαιτούν τη χρήση κοινού εξοπλισμού.
 • Η διαχείριση κάθε ύποπτου συμπτώματος θα πρέπει να γίνεται αυστηρά με τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω.
 • Απαιτείται ιδιαίτερη και αυξημένη προσοχή στη δημοσίευση φωτογραφιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να μη μεταδίδονται εσφαλμένα μηνύματα.

ΧΩΡΟΙ/ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ
Οι χώροι στους οποίους θα πραγματοποιηθούν κατασκηνώσεις των Αγελών Λυκοπούλων και των Ομάδων Προσκόπων και μεγάλες δράσεις υπαίθρου Κοινοτήτων Ανιχνευτών θα πρέπει να πληρούν τις κατωτέρω βασικές προϋποθέσεις:
 • Να διαθέτουν υποδομές υγιεινής (τουαλέτες, νιπτήρες, ντουζιέρες) και παρασκευής φαγητού, οι οποίες μπορούν να καθαρίζονται καλά και να απολυμαίνονται.
 • Να εξασφαλίζονται για όλους τους κατασκηνωτές οι απαραίτητες προϋποθέσεις απόστασης και αερισμού κατά τη διανυκτέρευση.
 • Να βρίσκονται κοντά (έως 2 ώρες απόσταση) σε υγειονομική δομή που μπορεί να διαχειριστεί κρούσματα COVID-19. 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Όλοι οι συμμετέχοντες (ενήλικοι και ανήλικοι) καθώς και οι γονείς των ανηλίκων πρέπει να είναι ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι για τα συμπτώματα που εμφανίζει η νόσηση από κορωνοϊό. Κύριο μέλημα αποτελεί η μη μεταφορά του ιού στην κατασκήνωση ή μεγάλη δράση υπαίθρου. Για τον σκοπό αυτό:
 • Για τη συμμετοχή τους στις θερινές δράσεις, όλοι οι συμμετέχοντες, ανήλικοι και ενήλικοι, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από την COVID-19, κατ’ ελάχιστον μέσω αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου (self-test) μία (1) ημέρα πριν την έναρξη της θερινής δράσης, (ή εναλλακτικά με PCR Test ή Rapid Test μέχρι δύο (2) ημέρες πριν την έναρξη της θερινής δράσης), να έχουν αρνητικό αποτέλεσμα και να παραδίδουν στον/στην Αρχηγό του Τμήματος υπεύθυνη δήλωσηαρνητικού αποτελέσματος self-test ή τη σχετική βεβαίωση ανάρτησης του αποτελέσματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr/. Για τα ανήλικα μέλη, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται και υπογράφεται από τους γονείς / κηδεμόνες τους.
 • Κανένας κατασκηνωτής (ενήλικος ή ανήλικος) δεν πρέπει να εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης (πυρετός, βήχας, δύσπνοια, διάρροια, ανοσμία) τουλάχιστον για τρεις (3) ημέρες πριν την αναχώρηση.
 • Εφόσον η διάρκεια της θερινής δράσης υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες, στο μέσο της δράσης όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από την COVID-19 μέσω αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου (self-test). Στη περίπτωση αυτή, τα self test χορηγούνται από τον προϋπολογισμό της δράσης και διενεργούνται από τα Ενήλικα Στελέχη του Αρχηγείου (σχετικές οδηγίες υπάρχουν στο βίντεο που βρίσκεται αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://self-testing.gov.gr/).
 • Λόγω των αυξημένων μέτρων προστασίας και της ανάγκης για συνεχή επίβλεψη των ανηλίκων, θα πρέπει να υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός ενηλίκων (αναλογία όχι μικρότερη από 1:6) και σίγουρα όχι λιγότεροι από πέντε (5) στις κατασκηνώσεις των Αγελών Λυκοπούλων και των Ομάδων Προσκόπων, για την ορθή και αποτελεσματική φροντίδα των ανηλίκων συμμετεχόντων και την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης κατάστασης.
 • Το Αρχηγείο (συμπεριλαμβανομένης των υπευθύνων διαχείρισης, τροφοδοσίας, μαγειρείου) θα πρέπει να είναι σταθερό κατά τη διάρκεια της κατασκήνωσης και μεγάλης δράσης υπαίθρου, χωρίς τακτικές μετακινήσεις (λόγω εργασίας κ.λπ.) και με ισχυρή σύσταση να αποφεύγονται οι ενδιάμεσες προσθήκες ή αποχωρήσεις στελεχών. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η μετακίνηση ή η προσθήκη Ενήλικου Στελέχους, αυτή γίνεται πάντα με την προϋπόθεση προηγούμενης διενέργειας self-test, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
 • Θα πρέπει να αποφεύγονται οι επισκέψεις συγγενών των κατασκηνωτών ή άλλων ατόμων (φίλοι, μέλη Ε.Κ.Σ., παλαιοί Βαθμοφόροι, κ.ά.), με μόνη εξαίρεση την προβλεπόμενη ολιγόωρη διακριτική επίσκεψη του Περιφερειακού Εφόρου ή άλλου Ενηλίκου Στελέχους της Περιφερειακής Εφορείας, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν μετάδοση του ιού κατά τη διάρκεια της κατασκήνωσης. Αν χρειαστεί για έκτακτο λόγο, οι γονείς θα πρέπει να προσέρχονται φορώντας μάσκα και να παραμένουν για σύντομο χρονικό διάστημα.

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
Θα πρέπει να επιδιώκεται η τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1 μέτρου μεταξύ των θέσεων ύπνου, με χρήση της διάταξης «πόδια – κεφάλι». Με βάση τα παραπάνω, η διανυκτέρευση μπορεί να πραγματοποιηθεί:
 • Σε κοιτώνες Προσκοπικών Κέντρων, τα οποία θα επανακαθορίσουν τη χωρητικότητά τους, εξασφαλίζοντας τις προβλεπόμενες αποστάσεις. Το ίδιο ισχύει και για χώρους κατασκηνώσεων άλλων φορέων ή ορειβατικά καταφύγια.
 • Σε κλειστούς χώρους (σχολεία, πολιτιστικά κέντρα κ.λπ.) με τη χρήση πτυσσόμενων κρεβατιών ή υποστρωμάτων, εξασφαλίζοντας ότι θέση ύπνου από θέση ύπνου απέχει 1 μέτρο σύμφωνα με τα ανωτέρω.
 • Σε μεγάλες σκηνές καταυλισμών (όπως αυτές που διαθέτουν οι υπηρεσίες Πρόνοιας και Πολιτικής Προστασίας), με τη χρήση πτυσσόμενων κρεβατιών ή υποστρωμάτων, εξασφαλίζοντας ότι θέση ύπνου από θέση ύπνου απέχει 1 μέτρο σύμφωνα με τα ανωτέρω.
 • Στις συνήθεις σκηνές τριγωνικού ή τύπου igloo, όπου θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ούτως ώστε σε κάθε σκηνή να κοιμάται τουλάχιστον ένα (1) άτομο λιγότερο από την προβλεπόμενη χωρητικότητα της σκηνής. Ειδικά για τις Αγέλες Λυκοπούλων, σε κάθε σκηνή μπορούν να κοιμούνται τόσα Λυκόπουλα όσο η μέγιστη προβλεπόμενη χωρητικότητα της σκηνής. Σε κάθε περίπτωση, τα άτομα θα πρέπει να κοιμούνται εναλλάξ, στη θέση «κεφάλι-πόδια».
 • Σε όλους τους χώρους πρέπει να εξασφαλίζεται συστηματικός και επαρκής φυσικός αερισμός (ει δυνατόν και κατά τη διάρκεια του ύπνου).

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
 • Η οργάνωση σε μικρές ομάδες (εξάδες Λυκοπούλων / ενωμοτίες Προσκόπων) είναι ιδανική για την τήρηση των μέτρων έναντι της διάδοσης του κορωνοϊού και θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε κάθε δυνατή αξιοποίηση του συστήματος αυτού (κινήσεις, πρόγραμμα, χρήση τραπεζαρίας, ελεύθερος χρόνος).
 • Αποφεύγοντας ακρότητες και υπερβολές, θα πρέπει να γίνεται παρακολούθηση της υγείας των κατασκηνωτών σε καθημερινή βάση και εγρήγορση για την έγκαιρη αναγνώριση περιστατικού με συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19.
 • Ενημερωτικό υλικό (αφίσες, πόστερ κ.λπ.) με οδηγίες για την εφαρμογή των μέτρων προσωπικής υγιεινής και πρόληψης μετάδοσης του ιού (πλύσιμο χεριών, τήρηση αποστάσεων, άγγιγμα προσώπου κ.λπ.) πρέπει να είναι αναρτημένα στον πίνακα πληροφοριών της κατασκήνωσης και σε άλλα κοινόχρηστα σημεία. 
 • Θα πρέπει να τονίζεται η αποκλειστική χρήση των ατομικών εφοδίων από κάθε κατασκηνωτή (ανήλικο και ενήλικο), όπως καπέλα, μαντήλια, παγούρια, φακοί, πετσέτες κ.λπ.
 • Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την τήρηση απόστασης μεταξύ των ατόμων άνω του 1 μέτρου όπου είναι εφικτό (τυπικά έναρξης, πυρές, τραγούδια, εργαστήρια, μετακινήσεις κ.λπ.).
 • Απαιτείται ιδιαίτερη και αυξημένη προσοχή στη δημοσίευση φωτογραφιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να μη μεταδίδονται εσφαλμένα ή αμφίσημα μηνύματα σχετικά με τα μέτρα προστασίας που έχουν ληφθεί για την ασφαλή διεξαγωγή της κατασκήνωσης / μεγάλης δράσης υπαίθρου / μεγάλης σύνθετης δράσης – ταξιδιού, όπως αναλύεται και στη συνέχεια.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Για τη μετακίνηση των ανηλίκων προς και από τον τόπο της κατασκήνωσης καθώς και για τυχόν ενδιάμεσες μετακινήσεις με χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς, ισχύουν οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί που ορίζει η Πολιτεία κάθε φορά.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΑΓΗΤΟΥ
 • Ήδη αναφέρθηκε ότι κατά τη διάρκεια της κατασκήνωσης / μεγάλης δράσης υπαίθρου το Αρχηγείο θα πρέπει να παραμένει κατά το δυνατόν σταθερό. Ομοίως, στις περιπτώσεις που στο μαγείρεμα και στην τροφοδοσία χρησιμοποιούνται άλλα άτομα (π.χ. γονείς, Παλαιοί Πρόσκοποι κ.ά.), δεν θα πρέπει να εναλλάσσονται, δηλαδή να έρχονται ή να αποχωρούν τακτικά κατά τη διάρκεια της κατασκήνωσης.
 • Η τροφοδοσία θα πρέπει να έχει οργανωθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να απαιτούνται όσο το δυνατό λιγότερες κινήσεις για αγορές κατά τη διάρκεια της κατασκήνωσης, μεγάλης δράσης υπαίθρου και μεγάλης σύνθετης δράσης - ταξιδιού.
 • Όλη η διαδικασία παρασκευής και διανομής του φαγητού πρέπει να γίνεται με τη χρήση μάσκας.
 • Θα πρέπει να γίνεται πλύσιμο των λαχανικών με νερό και απλό απορρυπαντικό καθώς και των φρούτων πριν τη διανομή τους στους κατασκηνωτές.
 • Συστήνεται να χρησιμοποιούνται ξεχωριστές τραπεζαρίες για κάθε εξάδα Λυκοπούλων / ενωμοτία Προσκόπων / Αρχηγείο, εφόσον είναι δυνατό και σε ξεχωριστούς χώρους.
 • Η σίτιση θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με χρήση ατομικών σκευών. Εναλλακτικά, αν υπάρχουν πιάτα - μαχαιροπήρουνα που πλένονται μαζί, τότε μοιράζονται ένα - ένα από έναν ενήλικο που φέρει γάντια και μάσκα.
 • Συνίσταται να υπάρχουν ατομικές συσκευασίες τροφίμων όπου είναι εφικτό (πρωινό, πρόγευμα και πρόδειπνο, χυμοί, φρούτα κ.λπ.).
 • Οι συμμετέχοντες θα πίνουν νερό υποχρεωτικά από ατομικό παγούρι ή ατομικό ποτήρι (δεν πρέπει να γίνεται κοινή χρήση κανατών, ή άλλως ένας ενήλικος θα γεμίζει όλα τα ποτήρια από την κανάτα).
 • Μετά από την παρασκευή φαγητού θα πρέπει να γίνεται επιμελής καθαρισμός και απολύμανση των χρησιμοποιούμενων χώρων και επιφανειών με διάλυμα οικιακής χλωρίνης 1:50. Αντίστοιχη απολύμανση θα πρέπει να γίνεται και στις τραπεζαρίες μετά από κάθε γεύμα.
 • Όπου είναι εφικτό, κι εφόσον οι συνθήκες και οι υποδομές της δράσης το επιτρέπουν, συστήνεται να προτιμάται το ατομικό μαγείρεμα, σε ατομικές συσκευές υγραερίου, ιδίως στις δράσεις των Κοινοτήτων Ανιχνευτών. Εναλλακτικά, μπορεί να γίνεται μαγείρεμα σε ατομικές συσκευές υγραερίου, με επιμερισμό των εργασιών της μικρής ομάδας / ενωμοτίας / ομίλου (π.χ. ένας ετοιμάζει τα μακαρόνια, ένας τη σάλτσα, ένας τη σαλάτα). Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να δίδεται προσοχή στα ακόλουθα:
 • Τα σκεύη να πλένονται και να καθαρίζονται καλά πριν το μαγείρεμα.
 • Ο μάγειρας να έχει πλύνει καλά τα χέρια του και να φέρει απλά γάντια, καθαρισμένα με οινόπνευμα κατά τον χειρισμό τροφίμων κατά την προετοιμασία (τυρί, ζαμπόν, κοτόπουλο κ.λπ.). 
 • Ο μάγειρας δεν πρέπει να δοκιμάζει από το φαγητό κατά το μαγείρεμα.
 • Η διανομή του φαγητού πρέπει να γίνεται με αχρησιμοποίητα πιρούνια / κουταλιά / μαχαίρια.
 • Όταν δεν γίνεται ατομικό μαγείρεμα, θα πρέπει να εμπλέκονται όσο το δυνατόν λιγότερα άτομα κατά την προετοιμασία των γευμάτων (π.χ. στο ενωμοτιακό μαγείρεμα).

ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ, ΝΙΠΤΗΡΕΣ, ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ)
 • Η προσέλευση των κατασκηνωτών για πλύσιμο (πρωί, βράδυ) ή για ντουζ (ένας ανά «θέση») θα πρέπει να γίνεται τμηματικά, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται ώστε να μην υπάρχει αναμονή έξω από τους χώρους υγιεινής.
 • Οι χώροι υγιεινής θα πρέπει να αερίζονται καλά και συνεχώς.
 • Θα πρέπει να υπάρχει πάντοτε διαθέσιμο σαπούνι σε υγρή μορφή και αντισηπτικό σε δοχεία με αντλία. Καλό είναι να υπάρχουν και χειροπετσέτες ή αλλιώς να χρησιμοποιούνται αυστηρά ατομικές πετσέτες. Κάθε κατασκηνωτής πρέπει να χρησιμοποιεί ατομικό χαρτί υγείας.
 • Στους χώρους υγιεινής πρέπει να υπάρχει αναρτημένο ενημερωτικό υλικό, σχετικά με τον σωστό τρόπο πλυσίματος των χεριών.
 • Θα πρέπει να γίνεται καθαριότητα με διάλυμα οικιακής χλωρίνης 1:50 ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με μάσκα και γάντια μιας χρήσης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
Πριν από την κατασκήνωση και τη μεγάλη δράση υπαίθρου θα πρέπει να γίνει από τα Ενήλικα Στελέχη και τον Αρχηγό Συστήματος αναλυτική ενημέρωση προς τους γονείς, να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις και να λυθούν τυχόν απορίες:
 • Για όλα τα μέτρα προστασίας που έχουν ληφθεί για την κατασκήνωση.
 • Για την ανάγκη να υπάρχουν όλα τα ατομικά εφόδια, σε επάρκεια και μαρκαρισμένα με το όνομα κάθε παιδιού.
 • Ότι σε περίπτωση που το παιδί τους εμφανίσει πυρετό ή άλλα συμπτώματα συμβατά με COVID-19, θα πρέπει να έρθουν άμεσα στον χώρο της κατασκήνωσης ή της μεγάλης δράσης υπαίθρου για να το παραλάβουν (υπό την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στη συνέχεια). Εφόσον οι γονείς δεν έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν να παραλάβουν το παιδί, θα πρέπει από πριν να έχουν εγγράφως ορίσει άλλο ενήλικο πρόσωπο (συγγενή) για να παραλάβει το παιδί. Στη συνέχεια οφείλουν να φροντίσουν να εξεταστεί από ιατρό άμεσα και να ενημερώσουν την κατασκήνωση για την εξέλιξη.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΜΠΥΡΕΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ (Η ΑΛΛΗΣ ΥΠΟΠΤΗΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ)
 • Σε κάθε κατασκήνωση και μεγάλη δράση υπαίθρου θα πρέπει να οριστεί ένας υπεύθυνος Βαθμοφόρος για τη διαχείριση πιθανού κρούσματος, ο οποίος πρέπει να είναι συνεχώς παρών και να γνωρίζει καλά τη διαδικασία χειρισμού του περιστατικού καθώς και τον ορθό τρόπο χρήσης μάσκας και γαντιών μιας χρήσης.
 • Σε περίπτωση εμφάνισης πυρετικής κίνησης ή άλλων συμπτωμάτων συμβατών με COVID-19 (βήχας, πονόλαιμος, λαχάνιασμα ή δυσκολία στην αναπνοή, ρίγος, διάρροιες, ξαφνική απώλεια όσφρησης ή γεύσης), με ενέργειες του υπεύθυνου Βαθμοφόρου το περιστατικό απομονώνεται άμεσα – αλλά χωρίς πανικό – σε προκαθορισμένο, καλά αεριζόμενο  χώρο και φορούν και οι δύο μάσκα και γάντια.
 • Συστήνεται κάθε κατασκήνωση ή μεγάλη δράση υπαίθρου να έχει έρθει σε πρότερη συνεννόηση με κάποιον παιδίατρο, παθολόγο, γενικό ιατρό ή πνευμονολόγο, προκειμένου να μπορεί να πάρει τηλεφωνικά μια πρώτη εκτίμηση και κατευθύνσεις.
 • Αν συσταθεί από τον γιατρό ή αν διαπιστωθεί πυρετός 38,0 C και άνω ενημερώνονται οι γονείς του παιδιού και καλούνται να προσέλθουν στον χώρο της κατασκήνωσης ή μεγάλης δράσης υπαίθρου για να το παραλάβουν, με τη σύσταση για άμεση ιατρική αξιολόγηση. Αν η απομάκρυνση του ασθενούς δεν είναι εφικτή από τους γονείς ή άλλους συγγενείς, εξετάζεται σε δημόσια δομή υγείας ή από ιδιώτη ιατρό κατάλληλης ειδικότητας, με μέριμνα του Αρχηγείου της κατασκήνωσης / μεγάλης δράσης υπαίθρου.
 • Μετά την εξέταση, εφόσον ο κατασκηνωτής κριθεί περιστατικό «ύποπτο» για τCOVID-19, θα πρέπει να υποβληθεί σε μοριακό διαγνωστικό τεστ (PCR) ή test ταχείας ανίχνευσης (rapid test) για τον κορωνοϊό SARS-CoV-2. Το τεστ γίνεται αρχικά σε δημόσια δομή υγείας, άλλως, εάν κριθεί απαραίτητο για την προστασία των υπολοίπων κατασκηνωτών και του περιβάλλοντος του κατασκηνωτή, το τεστ γίνεται σε ιδιωτικό κέντρο, με κάλυψη των εξόδων από το Προσκοπικό Σύστημα.
 • Στην παραπάνω περίπτωση ενημερώνεται σχετικά ο Αρχηγός Συστήματος και ο Περιφερειακός Έφορος, ο οποίος υποχρεωτικά επικοινωνεί με την Κεντρική Διοίκηση και αναφέρει κάθε περίπτωση αποχώρησης ενηλίκου ή ανηλίκου από κατασκήνωση, μεγάλη δράση υπαίθρου ή μεγάλη σύνθετη δράση – ταξίδι για τους ανωτέρω λόγους.
 • Την εξέλιξη του περιστατικού παρακολουθεί ο Περιφερειακός Έφορος, ο οποίος κάνει και τις απαραίτητες επικοινωνίες με τους γονείς, γιατρούς ή υγειονομικές υπηρεσίες.
 • Αν το τεστ είναι αρνητικό: το παιδί επιστρέφει στη κατασκήνωση ή στη μεγάλη δράση υπαίθρου, εφόσον επιτραπεί από τον παιδίατρο και μόνο αν έχουν συμπληρωθεί 24 ώρες χωρίς συμπτώματα.
 • Αν το τεστ είναι θετικό: γίνεται άμεσα επικοινωνία από τον Περιφερειακό Έφορο με τον ΕΟΔΥ για λήψη οδηγιών. Σε αυτή την περίπτωση, ο Περιφερειακός Έφορος ενημερώνει άμεσα και την Κεντρική Διοίκηση. Με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ θα γίνει επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση των πιθανών επαφών και θα δοθούν οδηγίες για απομάκρυνση των κατασκηνωτών και παρακολούθηση της υγείας τους.
 • Στην κατασκήνωση ή στους χώρους που χρησιμοποιούνται στη μεγάλη δράση υπαίθρου γίνεται απολύμανση με διάλυμα οικιακής χλωρίνης 1:50 όλων των χώρων που κινήθηκε ο ασθενής, καθώς και των κοινόχρηστων χώρων και υλικών.
 • Αν η κλινική εικόνα του παιδιού είναι σοβαρή ή για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η παραλαβή του παιδιού από τους γονείς του σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, το περιστατικό μεταφέρεται με ΙΧ αυτοκίνητο στο νοσοκομείο, αφού έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με το νοσοκομείο.
Ιδιαίτερα σημεία προσοχής:
 • Η κατασκήνωση, μεγάλη δράση υπαίθρου και μεγάλη σύνθετη δράση - ταξίδι πρέπει να έχει πλήρες φαρμακείο και τουλάχιστον δύο (2) αξιόπιστα θερμόμετρα. Μετά τη χρήση τους τα θερμόμετρα πρέπει να καθαρίζονται με αντισηπτικό διάλυμα.
 • Πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε και ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο ΙΧ αυτοκίνητο. Αν απαιτηθεί μεταφορά ύποπτου περιστατικού, η μετακίνηση γίνεται με ανοιχτά παράθυρα και μετά τη διακομιδή το όχημα καθαρίζεται με απολυμαντικό ή διάλυμα χλωρίνης. Ειδικότερα στις μεγάλες δράσεις υπαίθρου των Κοινοτήτων Ανιχνευτών και τις μεγάλες σύνθετες δράσεις – ταξίδια των Προσκοπικών Δικτύων, εφόσον δεν υπάρχει ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο ΙΧ αυτοκίνητο, θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η ευχερής και έγκαιρη μετακίνηση οποιουδήποτε περιστατικού χρειαστεί. 
 • Δεν καλούμε το ΕΚΑΒ, παρά μόνο αν η κατάσταση του παιδιού κρίνεται σοβαρή.
 • Εφόσον χρειαστεί, την επικοινωνία με τους υπόλοιπους γονείς, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και τον ΕΟΔΥ αναλαμβάνει ο Περιφερειακός Έφορος, σε συνεννόηση με τον Αρχηγό Συστήματος και τον Αρχηγός της κατασκήνωσης, μεγάλης δράσης υπαίθρου ή μεγάλης σύνθετης δράσης - ταξιδιού.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ, ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ – ΤΑΞΙΔΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Υπενθυμίζουμε ότι για τις πολυήμερες δράσεις υπαίθρου του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, που πραγματοποιούνται σε χώρους χωρίς μόνιμες ή ημιμόνιμες εγκαταστάσεις ή στα Προσκοπικά Κέντρα, δεν απαιτείται η λήψη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατασκήνωσης κατά την έννοια των οικείων νομοθετικών διατάξεων. Συνεπώς, οι πολυήμερες δράσεις υπαίθρου, είτε γίνονται εκτός Προσκοπικών Κέντρων είτε γίνονται εντός αυτών, είναι κατοχυρωμένες έναντι των Αρχών, εφόσον φυσικά τηρούνται τρεις βασικές προϋποθέσεις:
 1. η νόμιμη άδεια από τον νόμιμο κάτοχο του χώρου (ιδιώτης, Δήμος, ιδιωτικός ή δημόσιος φορέας κ.λπ.), όπως προβλέπεται και στον φάκελο της κατασκήνωσης, μεγάλης δράσης υπαίθρου και μεγάλης σύνθετης δράσης - ταξιδιού, 
 2. η ακριβής τήρηση των διατάξεων δημοσίας τάξεως (απαγόρευση πυράς σε δασική έκταση, τήρηση ωρών κοινής ησυχίας κ.λπ.) και
 3. η συμμετοχή σε αυτές απογεγραμμένων μόνο μελών του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.

Ο Αρχηγός της κατασκήνωσης / μεγάλης δράσης υπαίθρου / μεγάλης σύνθετης δράσης - ταξιδιού θα πρέπει να έχει στον φάκελο της δράσης τα συνημμένα έγγραφα, τα οποία καλόν είναι να τίθενται υπόψη των Αρχών σε κάθε πιθανή επαφή με αυτές:
 1. το υπ’ αριθμόν πρωτ. 518495/17-6-2010 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, 
 2. το υπ’ αριθμόν Δ11/35341/1499 από 23-8-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
 3. το από 2.7.2018 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Σ.Ε.Π. και Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που διαμορφώθηκαν από την πανδημία από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι και σήμερα ενδέχεται να παρουσιαστούν οργανωτικές δυσκολίες για την πραγματοποίηση των θερινών δράσεων, όπως για παράδειγμα σε σχέση με τον αριθμό των ανηλίκων ή ενηλίκων συμμετεχόντων, τη συμμετοχή ιδίως των ανηλίκων σε προηγούμενες δράσεις με διανυκτέρευση στην ύπαιθρο, την έλλειψη επαρκούς αριθμού πλήρως εκπαιδευμένων Ενηλίκων Στελεχών κ.ο.κ.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα από τον Περιφερειακό Έφορο σε συνεργασία με τον Αρχηγό Συστήματος, ούτως ώστε να βρίσκονται οι κατάλληλες λύσεις και να παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης θερινής δράσης για το Προσκοπικό Τμήμα. Προς αυτή την κατεύθυνση μπορούν να αξιοποιούνται δυνατότητες, όπως:
 • Η πραγματοποίηση της θερινής δράσης σε Προσκοπικό Κέντρο, ούτως ώστε να διευκολύνεται η προετοιμασία των Ενηλίκων Στελεχών.
 • Η πραγματοποίηση διαδοχικών θερινών δράσεων στον ίδιο χώρο, ούτως ώστε να διευκολύνεται η μεταφορά των απαραίτητων υλικών και η εγκατάσταση.
 • Η επιδίωξη συνεργασίας με το αντίστοιχο Τμήμα άλλου Προσκοπικού Συστήματος, όταν ελλείπουν οι προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση αυτόνομης δράσης από ένα Προσκοπικό Τμήμα.
 • Η πραγματοποίηση έστω ολιγοήμερης θερινής δράσης αντί κατασκήνωσης με την προβλεπόμενη χρονική διάρκεια.
 • Η συμμετοχή στις θερινές δράσεις Προσκοπικών Τμημάτων Ενηλίκων Στελεχών της Περιφερειακής Εφορείας, όταν παρίσταται τέτοια ανάγκη.
 • Η αξιοποίηση Ενηλίκων Στελεχών εκπαιδευμένων στην Κατασκηνωτική Τεχνική οποιουδήποτε Κλάδου.

Περαιτέρω, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλειας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων (κεφάλαιο 3), ο Αρχηγός Τμήματος πρέπει να καταθέσει τον πλήρη φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (εδάφιο 3.2) ιεραρχικά στον Περιφερειακό Έφορο προς έγκριση και εφόσον η κατασκήνωση, η μεγάλη δράση υπαίθρου ή η μεγάλη σύνθετη δράση - ταξίδι πραγματοποιείται εκτός των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Εφορείας που υπάγεται διοικητικά το Τμήμα, ο Περιφερειακός Έφορος οφείλει να ενημερώσει τον Περιφερειακό Έφορο του τόπου εγκατάστασης / πραγματοποίησης της κατασκήνωσης, της μεγάλης δράσης υπαίθρου ή της μεγάλης σύνθετης δράσης - ταξιδιού. Επίσης, σε περίπτωση πραγματοποίησης δράσης στο εξωτερικό, πρέπει να ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Ασφαλείας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων (κεφάλαιο 10, παράγραφος 10.4).

Σε κάθε περίπτωση, οι Περιφερειακοί Έφοροι είναι καθ’ ύλην αρμόδιοι για την έγκριση των θερινών δράσεων των Προσκοπικών Τμημάτων, συνυπολογίζοντας την εισήγηση των Αρχηγών Συστημάτων, τις συνθήκες λειτουργίας κάθε Προσκοπικού Τμήματος από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι σήμερα, τη συνολική Προσκοπική Εκπαίδευση των Ενηλίκων Στελεχών που αποτελούν το Αρχηγείο κάθε θερινής δράσης και τις δυνατότητες υποστήριξης που μπορεί να παράσχει ή να εξασφαλίσει η Περιφερειακή Εφορεία.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ / ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 
Σας υπενθυμίζουμε ότι προκειμένου να καλυφθούν τυχόν επιπλέον έξοδα από την ΟμαδικήΑσφάλιση των μελών Σ.Ε.Π. σε κάθε ατύχημα ή ασθένεια, απαιτείται έγγραφη αναφορά του Αρχηγού της δράσης για το συμβάν, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από:
 1. Γνωμάτευση ιατρού,
 2. Πρωτότυπα τιμολόγια ή αποδείξεις,
 3. Φωτοτυπία Προσκοπικής Ταυτότητας,
 4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (για το ενήλικο μέλος) ή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας γονέα η κηδεμόνα (για το ανήλικο μέλος), τα οποία αποστέλλονται στην Κεντρική Διοίκηση του Σ.Ε.Π. (Πτολεμαίων 1 – 11635 ΑΘΗΝΑ / ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π.).

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι σε περίπτωση επίσκεψης σε δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα ή τοπικό κέντρο υγείας, για την αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού ασθένειας ή ατυχήματος κατά τη διάρκεια της κατασκήνωσης / μεγάλης δράσης υπαίθρου / μεγάλης σύνθετης δράσης, απαιτείται πλέον και η προσκόμιση του Α.Μ.Κ.Α., καθώς και του βιβλιαρίου υγείας του χρήστη των υπηρεσιών υγείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα προαναφερθέντα, ενδέχεται το ταμείο της δράσης να επιβαρυνθεί με τυχόν έξοδα νοσηλείας ή ατυχήματος.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Οι κατασκηνώσεις, όπως όλες οι δράσεις στο ύπαιθρο, αποτελούν μοναδική ευκαιρία να αποτυπώσουμε φωτογραφικά όλα όσα απολαμβάνουν τα Μέλη μας μέσω του Προσκοπισμού: τη χαρά της γνώσης, της ανακάλυψης, της δημιουργίας, της περιπέτειας, της υπέρβασης των δυσκολιών, της εσωτερικής γαλήνης και συγκίνησης. Να φανεί δηλαδή μέσα από τον φωτογραφικό φακό πώς εκφράζονται και απεικονίζονται η ιδέα και οι στόχοι της Προσκοπικής Κίνησης. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Παγκόσμια Οργάνωση της Προσκοπικής Κίνησης αλλά και από τον ΚανονισμόΕικόνας, Εξωστρέφειας & Επικοινωνίας, όλα τα Κλιμάκια οφείλουν να ακολουθούν ορισμένους απλούς κανόνες για τη δημιουργία και τη χρήση των προσκοπικών φωτογραφιών, όπως το να προσέχουν το περιεχόμενο, το ύφος αλλά και την ποικιλία των φωτογραφικών θεμάτων.

Συγκεκριμένα, όταν φωτογραφίζουμε πρέπει να προσέχουμε τα εξής:
 • Να υπάρχει ισορροπία στην αποτύπωση του φύλου, δηλαδή να δείχνουμε κορίτσια και αγόρια/ γυναίκες και άνδρες.
 • Να αποτυπώνονται όλες οι ηλικιακές ομάδες (παιδιά, έφηβοι, ενήλικοι).
 • Να είναι εμφανές το προσκοπικό στοιχείο (π.χ. μαντήλι, στολή, κατασκευές).
 • Να αποφεύγονται πολύ κοντινές σε πρόσωπα φωτογραφίες.
 • Να είναι ξεκάθαρα τα πλεονεκτήματα της Προσκοπικής Κίνησης και η ενέργεια των νέων (π.χ. φωτογραφίες που παρουσιάζουν την ενεργή συμμετοχή των μελών και όχι στατικές ή άψυχων αντικειμένων).
 • Οι φωτογραφίες να αποτυπώνουν αυθεντικές στιγμές (να αποφεύγεται η χρήση πολλών φίλτρων).
 • Να διαφαίνεται η στενή σχέση του Προσκοπισμού με τη φύση, το περιβάλλον αλλά και το κοινωνικό σύνολο (κοινωνικό αποτύπωμα).
 • Να αποφεύγονται οι πολύ στημένες ομαδικές φωτογραφίες και όσες δεν αποτυπώνουν την προσκοπική πρακτική και ιδεολογία.
 • Να αποφεύγονται φωτογραφίες που εμφανίζουν άτομα με μαγιώ.

Τέλος, πριν την ανάρτηση των φωτογραφιών στα social media, στα ΜΜΕ ή οπουδήποτε αλλού, θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε εξασφαλίσει τη γραπτή άδεια των γονέων των ανηλίκων μελών μας. Σε κάθε φωτογραφία που περιέχει αναγνωρίσιμα πρόσωπα οφείλουμε να ελέγχουμε ότι έχει δοθεί η συγκατάθεση των εμφανιζομένων, είτε μέσω της αίτησης εγγραφής, είτε μέσω αντίστοιχης διαδικασίας. Επίσης, ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δίνουμε στο περιεχόμενο των φωτογραφιών που δημοσιοποιούνται, ιδίως όταν το ευρύ κοινό δεν μπορεί να γνωρίζει τις συνθήκες της δράσης την οποία απεικονίζει η φωτογραφία (π.χ. δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται φωτογραφίες στις οποίες οι εμφανιζόμενοι δεν φέρουν μάσκα ή δεν τηρούν αποστάσεις  μεταξύ τους, δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται φωτογραφίες που εμφανίζουν παιδιά σε λέμβο χωρίς να φορούν για οποιοδήποτε λόγο σωσίβιο, διότι μπορεί να προκληθούν εσφαλμένες εντυπώσεις).

Αγαπητοί μου Βαθμοφόροι,

Το φετινό καλοκαίρι, οι προσκοπικές κατασκηνώσεις, μεγάλες δράσεις υπαίθρου και μεγάλες σύνθετες δράσεις – ταξίδια, θα έχουν ξεχωριστή σημασία και θα αποτελέσουν πραγματικά κορυφαία στιγμή της προσκοπικής χρονιάς για κάθε Προσκοπικό Τμήμα, ιδίως μετά την υποχρεωτική πολύμηνη καραντίνα. Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω οδηγίες, ως βασικοί στόχοι των φετινών θερινών δράσεων αναδεικνύονται η αναζωογόνηση της προσκοπικής δραστηριότητας καθώς και η επαφή των παιδιών με τη φύση και το προσκοπικό πρόγραμμα μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, δεχόμενοι ίσως ότι μεθοδολογικές απαιτήσεις ή καλές πρακτικές χρόνων δεν θα μπορούν να εφαρμοστούν απόλυτα ή όπως θα επιθυμούσαμε.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα Ενήλικα Στελέχη μας σε όλη την Ελλάδα συνέβαλαν τα μέγιστα ώστε να διατηρηθεί ζωντανή η επαφή και η επικοινωνία των Προσκοπικών Τμημάτων και να μη λείψουν από κανέναν τα βιώματα μιας διαφορετικής έστω, αλλά προσκοπικής ζωής! Σας καλώ και σας προτρέπω να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια από όλες και όλους και το φετινό καλοκαίρι, για να προσφέρουμε στα Λυκόπουλα, τους Προσκόπους, τους Ανιχνευτές και τα Μέλη των Προσκοπικών Δικτύων όμορφες, ξέγνοιαστες, ωφέλιμες, προσκοπικές στιγμές και εμπειρίες.

Εύχομαι καλές κατασκηνώσεις σε όλες και όλους!Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 111 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
3 ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
14 ΖΩΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
15 ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 45_2021.pdf
ΑΝ.45_2015.6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.pdf
ΑΝ.45_2018.7 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΜΕ ΥΠΕΝ.pdf
ΑΝ.45_2019.8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-2.pdf