Πλαίσιο πραγματοποίησης Προσκοπικών δράσεων 2021-2022

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 14/09/2021
A/A: 75 / 2021

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Στη διάρκεια αυτής της πανδημίας ο Προσκοπισμός, όπως και ολόκληρη η κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα της χώρας, οφείλει να σεβαστεί τις υγειονομικές οδηγίες που δίδονται από την ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να συμβάλλει στην οριστική αντιμετώπιση του ιού. Ο σεβασμός στα μέτρα που λαμβάνονται πέρα από την αυτονόητη στάση ενός Προσκόπου έναντι των νόμων του κράτους, αποτελεί και ένα ύψιστο δείγμα σεβασμού στην ανθρώπινη ζωή και σας καλώ όλες και όλους έτσι να τα αντιμετωπίζουμε.

Γνωρίζω πως δυσκολεύουν τις συνήθειες μας, αποσταθεροποιούν ακόμη και βασικά στοιχεία του Προγράμματος μας, ωστόσο αν λειτουργήσουμε όλοι και όλες μαζί με δημιουργικότητα και πεποίθηση ότι η Προσκοπική ζωή είναι πιο αναγκαία από ποτέ σήμερα για χιλιάδες παιδιά, νέες και νέους τότε σίγουρα θα τα καταφέρουμε.

Ασφαλώς, η πορεία της πανδημίας COVID-19 στη χώρα μας επιβάλλει να παραμείνουμε προσεκτικοί και να τηρούμε κατά τη διάρκεια των προσκοπικών δράσεων τα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας που έχει θεσπίσει η Πολιτεία, προστατεύοντας τα μέλη μας, τους εαυτούς μας και τους οικείους μας, όπως εξάλλου ισχύει στα σχολεία, στο εργασιακό και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις που δίδει η Πολιτεία για κάθε δραστηριότητα, αναφορικά με τον τρόπο υλοποίησης των προσκοπικών δράσεων τα βασικά σημεία προσοχής συνοψίζονται στις εξής γενικές αρχές:

 • Οι προσκοπικές δράσεις (δράσεις Τμημάτων, εκπαιδεύσεις, συμβούλια, ενημερώσεις γονέων κ.ά.) θα πρέπει να επιδιώκεται να πραγματοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερο σε εξωτερικούς χώρους και στην ύπαιθρο. 
 • Καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης, όλοι οι συμμετέχοντες (ανήλικοι και ενήλικοι) θα πρέπει να φέρουν μάσκα, να τηρούν κατά το δυνατόν αποστάσεις τουλάχιστον 1 μέτρου, ενώ είναι απαραίτητος ο πολύ καλός αερισμός των κλειστών χώρων καθ' όλη τη διάρκεια της δράσης. Οι ανήλικοι συμμετέχοντες στις δράσεις μπορούν να μη φέρουν μάσκα στα τυχόν χρονικά διαστήματα της δράσης που περιλαμβάνουν πολύ έντονη αθλητική δραστηριότητα.
 • Τα ανήλικα μέλη ηλικίας δώδεκα (12) ετών και άνω που κατέχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού και όλα τα ανήλικα μέλη που κατέχουν βεβαίωση νόσησης από την COVID-19 κατά το τελευταίο εξάμηνο μπορούν να συμμετέχουν στις προσκοπικές δράσεις, αφού επιδείξουν κατά την πρώτη συμμετοχή τους σε δράση το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή τη βεβαίωση νόσησης στον/στην Αρχηγό του Τμήματος.
 • Τα ανήλικα μέλη που δεν κατέχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ούτε βεβαίωση νόσησης, για τη συμμετοχή τους στις προσκοπικές δράσεις θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από την COVID-19, κατ’ ελάχιστον μέσω αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου (self-test), εντός 48 ωρών από την έναρξη της δράσης και να έχουν αρνητικό αποτέλεσμα ή να επιδεικνύουν κατά την προσέλευσή τους στον τόπο διεξαγωγής της δράσης στον/στην Αρχηγό του Τμήματος τη σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος με την οποία προσέρχονται και στα σχολεία την Παρασκευή κάθε εβδομάδας.
 • Παροτρύνουμε τις Περιφερειακές Εφορείες και τα Προσκοπικά Συστήματα σε συνεργασία με τη τοπική αυτοδιοίκηση και φορείς της περιοχής τους να εξασφαλίσουν τη χρήση κάποιου μεγάλου στεγασμένου χώρου στον οποίο σε περίπτωση κακοκαιρίας θα μπορούν να υλοποιούνται δράσεις.
 • Τα Ενήλικα Στελέχη που κατέχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης από την COVID-19 κατά το τελευταίο εξάμηνο συμμετέχουν στις προσκοπικές δράσεις αφού πρώτα επιδείξουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή τη βεβαίωση νόσησης στον/στην Αρχηγό Συστήματος.
 • Τα Ενήλικα Στελέχη που δεν κατέχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ούτε βεβαίωση νόσησης, για τη συμμετοχή τους στις προσκοπικές δράσεις θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από την COVID-19 (rapid test ή PCR test) έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη δράση και να προσκομίζουν βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος στον/στην Αρχηγό του Τμήματος.
 • Οι παραπάνω προβλέψεις ισχύουν αναλογικά για κάθε προσκοπική δράση (δράσεις Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων, συναντήσεις Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης, Συμβούλια, προσκοπικές εκπαιδεύσεις κ.ο.κ.).
 • Θα πρέπει να αποφεύγεται ο συνωστισμός στις βρύσες για νερό ή στον χώρο έξω από τις τουαλέτες. Σε αυτή την κατεύθυνση, προτείνεται να ενημερώσουμε τους γονείς και να παροτρύνουμε τα μέλη του Τμήματος να προσέρχονται στη δράση με ένα σακίδιο που θα περιέχει ατομικό παγούρι, 2 μάσκες και ένα μικρό αντισηπτικό, για προσωπική χρήση.
 • Εφόσον στη δράση συμμετέχουν περισσότερα των είκοσι (20) ανηλίκων μελών του Τμήματος, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα από τα Ενήλικα Στελέχη ούτως ώστε η ταυτόχρονη συνύπαρξη όλων των συμμετεχόντων στον εν γένει στενό χώρο πραγματοποίησης της δράσης να περιορίζεται στα όλως αναγκαία τμήματα της δράσης (π.χ. καλωσόρισμα & Τυπικά Έναρξης, ιστορία, πεντάλεπτο Αρχηγού, Τυπικά Λήξης), με την τήρηση της προβλεπόμενης απόστασης μεταξύ των συμμετεχόντων. Τα επιμέρους τμήματα των δράσεων θα πρέπει να επιδιώκεται να διεξάγονται σε μικρότερες ομάδες των συμμετεχόντων (π.χ. Εξάδες, Ενωμοτίες), οι οποίες θα διατηρούν μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ τους (ενδεικτικά, η δράση να αποτελείται από 2 ή περισσότερους «σταθμούς» στους οποίους εκ περιτροπής θα περνούν οι Εξάδες ή Ενωμοτίες).
 • Κατά τη διάρκεια των δράσεων θα πρέπει να υπάρχει πάντα διαθέσιμο αλκοολούχο διάλυμα, γάντια και μάσκες μίας χρήσης για τα μέλη που πιθανώς να ξεχάσουν τη δική τους και να τηρούνται από όλα τα ανήλικα και τα ενήλικα μέλη του Τμήματος οι απαραίτητοι κανόνες ατομικής υγιεινής αναφορικά με το πλύσιμο των χεριών. Ομοίως, εφόσον απαιτηθεί η χρήση σκευών εστίασης, αυτά θα πρέπει να είναι ατομικά για κάθε συμμετέχοντα στη δράση και να μην γίνεται χρήση κανενός κοινού σκεύους.
 • Αναφορικά με τις δράσεις που περιλαμβάνουν διανυκτέρευση, στους κλειστούς χώρους θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον ενός (1) μέτρου μεταξύ των θέσεων ύπνου. Στην περίπτωση χρήσης σκηνών, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ούτως ώστε σε κάθε σκηνή να κοιμάται τουλάχιστον ένα (1) άτομο λιγότερο από την προβλεπόμενη χωρητικότητα της σκηνής. Ειδικά για τις Αγέλες Λυκοπούλων, σε κάθε σκηνή μπορούν να κοιμούνται τόσα Λυκόπουλα όσο η μέγιστη προβλεπόμενη χωρητικότητα της σκηνής. Σε κάθε περίπτωση, τα άτομα θα πρέπει να κοιμούνται εναλλάξ στη θέση «κεφάλι-πόδια».
 • Αν κατά τη διάρκεια της δράσης κάποιο παιδί εμφανίσει συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού (πυρετός, βήχας, ρίγος, πονόλαιμος, δυσκολία στην αναπνοή) ή άλλα συμπτώματα αδιαθεσίας, το παιδί θα απομονώνεται από το υπόλοιπο Τμήμα σε έναν καλά αεριζόμενο χώρο με εποπτεία Βαθμοφόρου, θα ενημερώνεται ο γονέας του παιδιού και θα του ζητείται να έρθει να παραλάβει το παιδί και να έρθει σε συνεννόηση με τον προσωπικό τους ιατρό. Σε τέτοια περίπτωση, ο/η Αρχηγός του Τμήματος θα πρέπει να ενημερώνει και τον/την Αρχηγό Συστήματος και εκείνος τον/την Περιφερειακό Έφορο, και ακολούθως, σε εύλογο χρόνο, να ζητείται από τους γονείς του παιδιού ενημέρωση για το αν εξακολουθούν τα συμπτώματα καθώς και για τυχόν συστάσεις του ιατρού της οικογένειας. Αν προκύψει θετικό κρούσμα μεταξύ των μελών μας μετά από προσκοπική δραστηριότητα, ο/η Αρχηγός Συστήματος σε συνεννόηση με τον/την Περιφερειακό Έφορο θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με τον ΕΟΔΥ και να ακολουθήσουν την προτεινόμενη διαδικασία.  
 • Υπό τις παρούσες συνθήκες δεν πρέπει να πραγματοποιούνται δράσεις που συνεπάγονται ταυτόχρονη παρουσία και συγχρωτισμό πολλών ατόμων (πχ barbeque, Αγιασμός), ακόμη κι αν θα πραγματοποιηθούν σε εξωτερικό χώρο. Επίσης συστήνεται να ενθαρρύνονται και οι γονείς όταν αφήνουν το παιδί στην εστία στην έναρξη της δράσης ή περιμένουν να τελειώσει η δράση, να μην συγχρωτίζονται με τους άλλους γονείς αλλά να τηρούν τις απαιτούμενες αποστάσεις.
 • Για τη διαδικασία εγγραφής νέων μελών κάθε Σύστημα θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε να υπάρχει διακριτός χώρος υποδοχής γονέων και υποψηφίων μελών ιδανικά σε εξωτερικό χώρο. Εφόσον θέλουν το υποψήφιο μέλος να παραμείνει στη δράση θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που αφορούν στα ανήλικα μέλη για τη συμμετοχή τους σε δράση. Καλό θα είναι να υπάρχει ηλεκτρονική φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων ενδιαφερόμενων (υπάρχει η εφαρμογή forms στη πλατφόρμα Office365 που χρησιμοποιεί το Σ.Ε.Π.) για να αποφεύγεται η χρήση χαρτιού.
 • Σε σχέση με την είσπραξη συνδρομών καλό θα είναι να προκριθεί η ηλεκτρονική κατάθεση χρημάτων στον λογαριασμό της ΕΚΣ του Κλιμακίου προκειμένου να αποφεύγεται η ανταλλαγή χρημάτων.

Περαιτέρω, είναι αυτονόητο ότι εφόσον σε συγκεκριμένες περιοχές εφαρμόζονται από την Πολιτεία έκτακτα και ειδικά περιοριστικά μέτρα, με ευθύνη των αρμόδιων Αρχηγών Συστημάτων και Περιφερειακών Εφόρων θα πρέπει αυτά να τηρούνται και στις προσκοπικές δράσεις για όλον τον χρόνο ισχύος τους.

Ο έλεγχος πιστοποιητικών εμβολιασμού και νόσησης γίνεται για τα ανήλικα μέλη από τον Αρχηγό Τμήματος, για τα ενήλικα στελέχη από τον Αρχηγό Συστήματος, για τις Ε.Κ.Σ. και τις Ε.Π.Π. από τον επικεφαλής του κλιμακίου στο οποίο ανήκουν μέσω της εφαρμογής που έχει δημιουργήσει η Ελληνική Κυβέρνηση (https://covidfree.gov.gr/). Η εφαρμογή δείχνει μόνο το όνομα του κατόχου του πιστοποιητικού, ενώ δεν κρατάει και δεν αποθηκεύει προσωρινά ή μόνιμα προσωπικά δεδομένα ή ιστορικό επαληθεύσεων. Για τον έλεγχο και την επαλήθευση των Ευρωπαϊκών Ψηφιακών Πιστοποιητικών COVID δεν απαιτείται σύνδεση στο internet, ενώ για των ελληνικών βεβαιώσεων απαιτείται.

Υπάρχουν τρία επίπεδα επαλήθευσης:
Πράσινο – σημαίνει ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού έχει εμβολιαστεί ή έχει νοσήσει από COVID
Κίτρινο – σημαίνει ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού έχει αρνητικό τεστ (rapid ή PCR)
Κόκκινο – σημαίνει λάθος ή μη έγκυρο πιστοποιητικό

Η Κεντρική Διοίκηση, προκειμένου να διευκολύνει τα Μέλη του Σ.Ε.Π. στη συμμετοχή τους στις δράσεις των Τμημάτων, έχει εξασφαλίσει και διαθέτει αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους (self-tests), τους οποίους μπορούν να προμηθεύονται ατομικά τα Μέλη ή και ομαδικά τα Τμήματα/Συστήματα κατόπιν συνεννόησης με τον Μ. Βοηθό Γενικό Έφορο κ. Αθανάσιο Ευσταθίου ([email protected], 6936117147).

Τέλος οφείλω να παροτρύνω όλα τα ενήλικα στελέχη μας να λάβουν υπεύθυνη και συντεταγμένη ενημέρωση από τους κρατικούς φορείς και τον οικογενειακό τους γιατρό και, εφόσον δεν συντρέχει κάποιος λόγος για το αντίθετο, να εμβολιαστούν. Το εμβόλιο δε θα τελειώσει από μόνο του την πανδημία, συμβάλλει όμως καθοριστικά ώστε οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, άτομα στο οικογενειακό μας περιβάλλον, τη γειτονιά μας, εάν παρ’ ελπίδα νοσήσουν αυτό να γίνει με ήπια συμπτώματα και χωρίς να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους.

Οι παραπάνω απλοί αλλά ταυτόχρονα και αναγκαίοι κανόνες, τους οποίους εξάλλου όλοι έχουμε μάθει και εφαρμόζουμε στην προσωπική μας ζωή αλλά και στην επαγγελματική και κοινωνική μας δραστηριότητα όσο διαρκεί η πανδημία, παρέχουν στην παρούσα χρονική συγκυρία όλα τα εχέγγυα για την προστασία των μελών των Τμημάτων και των οικείων τους και για τη διεξαγωγή με ασφάλεια των προσκοπικών δράσεων.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 111 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΑΚΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 75_2021.pdf