Πλαίσιο λειτουργίας και σημεία προσοχής θερινών πολυήμερων δράσεων 2022