Έρευνα στα Λυκόπουλα, στους Προσκόπους και στους Ανιχνευτές για την Αναθεώρηση του Προσκοπικού Προγράμματος

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 29/11/2022
A/A: 113 / 2022

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Αγαπητά Ενήλικα Στελέχη του Σ.Ε.Π.,

Μία από τις πρώτες ενέργειες που θα καθοδηγήσουν την Αναθεώρηση του Προσκοπικού Προγράμματος είναι η διεξαγωγή ερευνών  σε διάφορα κοινά. Μεταξύ αυτών που θα κληθούν να συμβάλλουν με τις απόψεις τους είναι και τα Λυκόπουλα των Αγελών μας, οι Πρόσκοποι των Ομάδων μας και οι Ανιχνευτές και Ανιχνεύτριες των Κοινοτήτων μας. 

Η έρευνα έχει σκοπό να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των νέων, καθώς αυτοί είναι που απολαμβάνουν και επωφελούνται από το Προσκοπικό πρόγραμμα. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε πάρει τη γνώμη τους, προτού σχεδιάσουμε τη βελτίωση και την ανανέωση του δικού τους προγράμματος.

Η έρευνες για τις Αγέλες Λυκοπούλων, τις Ομάδες Προσκόπων και τις Κοινότητες Ανιχνευτών θα πραγματοποιηθούν τα Σαββατοκύριακα 3-4 Δεκεμβρίου, 10-11 Δεκεμβρίου και 17-18 Δεκεμβρίου. Οι έρευνες θα διεξαχθούν μέσω ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων. 

Ιδέες για τον τρόπο με τον οποίον μπορείτε να εντάξετε την έρευνα στη δράση του Τμήματος σας, καθώς επίσης σύνδεσμοι και QR-Codes για τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια για κάθε Κλάδο, περιέχονται στο συνημμένο αρχείο «Έρευνα Ε3. Ιδέες Εφαρμογής» ή στο site  του ΣΕΠ:

Κάθε Τμήμα μπορεί να επιλέξει το Σαββατοκύριακο στο οποίο επιθυμεί να εντάξει την έρευνα στη δράση του και προς διευκόλυνση και εξοικονόμηση χρόνου όλων, στη συνέχεια μπορεί να συμπληρώσει τη Φόρμα «Προγραμματισμός για τις Έρευνες της Αναθεώρησης του Προσκοπικού Προγράμματος», την οποία θα βρει στον σύνδεσμο:

Σχετικά με τις έρευνες, σημειώνονται:
Τα ερωτηματολόγια διαμορφώθηκαν από Ομάδες Εργασίας που δημιουργήθηκαν μετά το 19ο Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο. Η κατάρτιση των ερωτηματολογίων έγινε με βάση τη μεθοδολογία του «GPS - The Guide to Youth Programme in Scouting» και με την καθοδήγηση εταιρείας ερευνών κοινού.
Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Δεν περιέχει κανένα στοιχείο ταυτοποίησης και με κανέναν τρόπο δεν συλλέγονται τέτοιας μορφής στοιχεία. Η συμμετοχή στην έρευνα είναι προαιρετική. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι προσωπική για κάθε συμμετέχοντα.
Για την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, υπογραμμίζεται η σημασία των πεδίων «Ταυτότητας», στην πρώτη Ενότητα κάθε Φόρμας. Με τα πεδία αυτά θα γίνει η στάθμιση του δείγματος. Για το λόγο αυτό, χρειάζεται να συμπληρωθούν σωστά, προκειμένου να εξαχθούν ακριβή αποτελέσματα.
Κάθε παιδί συμπληρώνει ένα μόνο ερωτηματολόγιο, το οποίο πρέπει να υποβάλει εντός των προκαθορισμένων ημερομηνιών. Στο δείγμα θα προσμετρηθούν μόνο τα ερωτηματολόγια που θα υποβληθούν τα τρία συγκεκριμένα Σαββατοκύριακα της έρευνας, ήτοι 3-4 Δεκεμβρίου, 10-11 Δεκεμβρίου και 17-18 Δεκεμβρίου.

Οι Περιφερειακές Εφορείες καλούνται να υποστηρίζουν την υλοποίηση της διαδικασίας και να διευκολύνουν τη συμμετοχή των παιδιών μέσω των Τμημάτων τους, στα Συστήματα της περιοχής ευθύνης τους. Για το σκοπό αυτό, καθώς και για την ενημέρωση των Ενηλίκων Στελεχών, κάθε Π.Ε. έχει ορίσει Στελέχη της ως συντονιστές. Οι Έφοροι Κλάδων ή οι Έφοροι Προσκοπικού Προγράμματος κάθε Π.Ε. θα υποστηρίζουν τους Αρχηγούς για θέματα υλοποίησης της έρευνας στο Τμήμα τους. Οι Π.Ε. θα λαμβάνουν τακτική ενημέρωση από την Γενική Εφορεία για την πορεία της διαδικασίας.

Την ευθύνη και τον κεντρικό συντονισμό της έρευνας έχει η Αναπληρώτρια Γ.Γ. του Δ.Σ. Ιωάννα Τζόβολου (693.7289877, [email protected]), μαζί με Ομάδα Εργασίας που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό. Για την εφαρμογή της έρευνας στα Τμήματα, οι Έφοροι Κλάδων ή Προσκοπικού Προγράμματος των Π.Ε. μπορούν να επικοινωνούν με τους Εφόρους Κλάδων της Γ.Ε.:
Λυκοπούλων, Χρήστος Καψάλης ([email protected]), 
Προσκόπων, Τάσος Τσιμπλάκης ([email protected]),
Ανιχνευτών,          Λένα Αποστόλου       ([email protected]).

Συνημμένα:
Έρευνα Ε3. Ιδέες Εφαρμογής
Έντυπη Μορφή Ε3. ΛΥΚΟΠΟΥΛΑ - 2 pages
Έντυπη Μορφή Ε3. ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ - 2 pages
Κάρτα Ενωμοτάρχη Ε3-ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
·        Έρευνες
·        Υλικό

 

Αγαπητές φίλες / Αγαπητοί φίλοι

Η Προσκοπική Κίνηση εξελίσσεται και όλοι είμαστε μέρος αυτής της αλλαγής. Μέσω της Αναθεώρησης του Προσκοπικού Προγράμματος, θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την παιδαγωγική μας πρόταση, έτσι ώστε να παρέχουμε ένα ελκυστικό και επίκαιρο πρόγραμμα στα Τμήματα μας, βασισμένο στις σύγχρονες ανάγκες και προσδοκίες των παιδιών και των εφήβων. Τώρα είναι η ευκαιρία να αποτελέσετε κατά τον καλύτερο τρόπο τον πυρήνα της ανανέωσης. Η συμμετοχή και η συμβολή σας στις έρευνες της Αναθεώρησης είναι καθοριστική.


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Ιδέες εφαρμογής και υλικό για τις έρευνες στα επισυναπτόμενα αρχεία:

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 113_2022.pdf
ΑΝ.113_2_Έντυπη Μορφή Ε3- ΛΥΚΟΠΟΥΛΑ - 2 pages.pdf
ΑΝ.113_3_Έντυπη Μορφή Ε3-ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ - 2 pages.pdf
ΑΝ.113_4_Κάρτα Ενωμοτάρχη Ε3-ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ.pdf
AN.113_1_Ε3-ΙΔΕΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.pdf