Έρευνες σε Ενήλικα Στελέχη και Μέλη Προσκοπικών Δικτύων, για την Αναθεώρηση του Προσκοπικού Προγράμματος

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 12/11/2022
A/A: 109 / 2022

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Αγαπητά Ενήλικα Στελέχη και Μέλη Προσκοπικών Δικτύων,

Το Προσκοπικό Πρόγραμμα αναπτύσσεται με βάση τις ανάγκες, τις προσδοκίες και τις φιλοδοξίες των παιδιών και των νέων και με τη συμμετοχή τους σε αυτό. 

Το Σάββατο 12 Νοεμβρίου ξεκινά η 1η Φάση των Ερευνών οι οποίες θα καθοδηγήσουν τη διαδικασία της Αναθεώρησης του Προσκοπικού Προγράμματος. Οι δύο πρώτες έρευνες απευθύνονται στα Ενήλικα Στελέχη και στα Μέλη των Προσκοπικών Δικτύων και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι και την Κυριακή 27 Νοεμβρίου.

Κάθε Ενήλικο Στέλεχος και κάθε Μέλος Προσκοπικού Δικτύου καλείται να συμμετέχει, συμβάλλοντας με τις απόψεις του στην προσπάθεια για ένα σύγχρονο και επίκαιρο Προσκοπικό Πρόγραμμα. 

Οι έρευνες θα διεξαχθούν μέσω ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων. Τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα. Δεν περιέχουν κανένα στοιχείο ταυτοποίησης και με κανέναν τρόπο δεν συλλέγονται τέτοιας μορφής στοιχεία. Η συμμετοχή στην έρευνα είναι προαιρετική και η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι προσωπική για τον κάθε συμμετέχοντα. 

Υπογραμμίζεται ότι κάθε συμμετέχων συμπληρώνει ένα μόνο ερωτηματολόγιο, το οποίο πρέπει να υποβάλει εντός των προκαθορισμένων ημερομηνιών.

Α. Οδηγίες για την Έρευνα στα Ενήλικα Στελέχη:
Προτείνεται, η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων να γίνει στα πλαίσια ενός Συμβουλίου Συστήματος ή μίας δράσης ή συνάντησης όπου όλα τα Ενήλικα Στελέχη θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν μαζί. Ο Αρχηγός του Συστήματος χρειάζεται να ενημερώσει τα Ενήλικα Στελέχη για το σκοπό των ερευνών και για την Αναθεώρηση του Προσκοπικού Προγράμματος, να γίνει μία συζήτηση και στο τέλος κάθε Ενήλικο Στέλεχος να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο με το κινητό του τηλέφωνο ή άλλη συσκευή με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Οι Αρχηγοί των Συστημάτων καλούνται να προτρέψουν τα Ενήλικα Στελέχη των Συστημάτων τους και ειδικά τα νεότερα σε ηλικία να συμμετέχουν στην έρευνα, παρέχοντας τους τον σύνδεσμο και το QR-Code της ηλεκτρονικής Φόρμας του ερωτηματολογίου.

Πληροφορίες, σύνδεσμος και QR-Code:

Β. Οδηγίες για την Έρευνα στα Μέλη Προσκοπικών Δικτύων:
Προτείνεται, η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων να γίνει στα πλαίσια μίας δράσης ή συνάντησης όπου όλα τα Μέλη του Δικτύου θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν μαζί. Ο Αρχηγός του Προσκοπικού Δικτύου ή ο Αρχηγός του Συστήματος χρειάζεται να ενημερώσει τα Μέλη του Προσκοπικού Δικτύου για την Αναθεώρηση του Προσκοπικού Προγράμματος και για το σκοπό της έρευνας, να γίνει μία συζήτηση και στο τέλος κάθε Μέλος να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο με το κινητό του τηλέφωνο ή άλλη συσκευή με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Εναλλακτικά η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μπορεί να γίνει και ατομικά από το κάθε Μέλος.

Οι Αρχηγοί των Προσκοπικών Δικτύων και οι Αρχηγοί των Συστημάτων καλούνται να προτρέψουν τα Μέλη των Προσκοπικών Δικτύων των Συστημάτων τους να συμμετέχουν στην έρευνα, παρέχοντας τους τον σύνδεσμο και το QR-Code της ηλεκτρονικής Φόρμας του ερωτηματολογίου.

Πληροφορίες, σύνδεσμος και QR-Code:

Σημειώνονται τα ακόλουθα:
Τα ερωτηματολόγια διαμορφώθηκαν από Ομάδες Εργασίας που δημιουργήθηκαν μετά το 19ο Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο. Η κατάρτιση των ερωτηματολογίων έγινε με βάση τη μεθοδολογία του «GPS - The Guide to Youth Programme in Scouting» και με την καθοδήγηση εταιρείας ερευνών κοινού.
Για την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, υπογραμμίζεται η σημασία των πεδίων «Ταυτότητας», στην πρώτη Ενότητα της Φόρμας. Με τα πεδία αυτά θα γίνει η στάθμιση του δείγματος. Για το λόγο αυτό, χρειάζεται να συμπληρωθούν σωστά, προκειμένου να εξαχθούν ακριβή αποτελέσματα.
Στο δείγμα θα προσμετρηθούν μόνο τα ερωτηματολόγια που θα υποβληθούν από 12 μέχρι και 27 Νοεμβρίου.

Οι Περιφερειακές Εφορείες καλούνται να παρακολουθούν και να διευκολύνουν τη συμμετοχή των Ενηλίκων Στελεχών στα Συστήματα της περιοχής ευθύνης τους και να παρακινήσουν ιδιαίτερα τα νεότερα σε ηλικία Ενήλικα Στελέχη μας να συμμετέχουν στην έρευνα. Για θέματα ενημέρωσης και για την παρακολούθηση της διαδικασίας, κάθε Περιφερειακή Εφορεία έχει ορίσει Ενήλικα Στελέχη της ως συντονιστές. Οι Π.Ε. θα λαμβάνουν τακτική ενημέρωση από την Γενική Εφορεία για την πορεία της διαδικασίας.

Την ευθύνη και τον κεντρικό συντονισμό της υποστήριξης του έργου των Κλιμακίων σχετικά με τις έρευνες έχει η Αναπληρώτρια Γ.Γ. του Δ.Σ. κ. Ιωάννα Τζόβολου (6937289877, [email protected]), μαζί με Ομάδα Εργασίας που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό. 

Ειδικότερα, για την έρευνα στα Μέλη των Προσκοπικών Δικτύων, υπεύθυνος για την υποστήριξη της διαδικασίας είναι ο Έφορος Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου της Γενικής Εφορείας κ. Μάνος Τσαβδάρης (6936624283, [email protected]). 

Σύνδεσμοι:

Αγαπητές φίλες / Αγαπητοί φίλοι,

Οι εθελοντές και ιδιαίτερα οι νέοι είναι αυτοί που κρατούν ζωντανή τη λειτουργία της Προσκοπικής Κίνησης. Τώρα είναι η ευκαιρία να αποτελέσετε κατά τον καλύτερο τρόπο τον πυρήνα της ανανέωσης. Η συμμετοχή και η συμβολή σας στις έρευνες της Αναθεώρησης είναι καθοριστική.

Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 109_2022.pdf