Ενίσχυση Εκπαίδευσης σε σχέση με τη φύση – Re-energizing Fund (MoP)

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 18/03/2022
A/A: 38 / 2022

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Σε συνέχεια των Ανακοινώσεων 105/2021 και 114/2021 σας ενημερώνουμε ότι εκτός των εκπαιδευτικών ενοτήτων Κ7Λ, Κ7Π, Κ7Α και Κ7Δ, θα επιδοτηθεί η οικονομική συμμετοχή των ενηλίκων στελεχών και στις εκπαιδεύσεις Λεμβάρχου Ν/Π Σκάφους, Κυβερνήτου Ν/Π Σκάφους, Βασικών Α/Π Γνώσεων και Π.Ε.Ε.Β.Α.

Αναλυτικότερα:
α) Εκπαιδευτικές Ενότητες Κ7: Η οικονομική συμμετοχή των ενηλίκων στελεχών επιδοτείται με το ποσό των τριάντα Ευρώ (€ 30,00) κατ’ άτομο, επιπλέον του ποσού της Επιδότησης από την Κεντρική Διοίκηση, το οποίο αναφέρεται στην Εγκύκλιο 14/2021
Κ7Λ: Προκατασκήνωση / Υλικό / Χώρος Κατασκήνωσης / Ο Προγραμματισμός στην Κατασκήνωση / Κατασκήνωση. Η οικονομική συμμετοχή του Εκπαιδευόμενου διαμορφώνεται στο ποσό των είκοσι Ευρώ (€ 20,00), έναντι πενήντα Ευρώ (€ 50,00).
Κ7Π: Προκατασκήνωση /Χώρος κατασκήνωσης / Κατασκευές Ανέσεων / Προγραμματισμός / Κατασκήνωση Η οικονομική συμμετοχή του Εκπαιδευόμενου διαμορφώνεται στο ποσό των είκοσι Ευρώ (€ 20,00), έναντι πενήντα Ευρώ (€ 50,00).
Κ7Α: Ο Προγραμματισμός ΜΔΥ / Προετοιμασία Μεγάλης Δράσης/Μεγάλη Δράση Υπαίθρου Η οικονομική συμμετοχή του Εκπαιδευόμενου διαμορφώνεται στο ποσό των εικοσιπέντε Ευρώ (€ 25,00), έναντι πενήντα πέντε Ευρώ (€ 55,00).
Κ7Δ: Προγραμματισμός / Προκατασκήνωση / Προετοιμασία Ταξιδιού / Μεγάλη Σύνθετη Δράση –Ταξίδι. Η οικονομική συμμετοχή του Εκπαιδευόμενου διαμορφώνεται στο ποσό των εικοσιπέντε Ευρώ (€ 25,00), έναντι πενήντα πέντε Ευρώ (€ 55,00).
β) Εκπαιδεύσεις Ειδικοτήτων: Η οικονομική συμμετοχή των ενηλίκων στελεχών επιδοτείται με το ποσό των είκοσι Ευρώ (€ 20,00) κατ’ άτομο, επιπλέον του ποσού της Επιδότησης από την Κεντρική Διοίκηση, το οποίο αναφέρεται στην Εγκύκλιο 14/2021.
Λεμβάρχου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους. Η οικονομική συμμετοχή του Εκπαιδευόμενου διαμορφώνεται στο ποσό των τριάντα Ευρώ (€ 30,00), έναντι πενήντα Ευρώ (€ 50,00).
Κυβερνήτου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους. Η οικονομική συμμετοχή του Εκπαιδευόμενου διαμορφώνεται στο ποσό των τριάντα Ευρώ (€ 40,00), έναντι εξήντα Ευρώ (€ 60,00).
Βασικών Αεροπροσκοπικών Γνώσεων. Η οικονομική συμμετοχή του Εκπαιδευόμενου διαμορφώνεται στο ποσό των είκοσι Ευρώ (€ 20,00), έναντι σαράντα Ευρώ (€ 40,00).
Πανελλήνια Ειδική Εκπαίδευση Βαθμοφόρων Αεροπροσκόπων (Π.Ε.Ε.Β.Α.). Η οικονομική συμμετοχή του Εκπαιδευόμενου διαμορφώνεται στο ποσό των τριάντα Ευρώ (€ 40,00), έναντι εξήντα Ευρώ (€ 60,00).

Η ανωτέρω ενέργεια χρηματοδοτείται με πόρους προερχόμενους από το πρόγραμμα «Re-energising Fund (Messengers of Peace)», το οποίο εξασφάλισε το Σ.Ε.Π. για την ενίσχυση της επανόδου στις Προσκοπικές δραστηριότητες και θα ισχύουν για τις εκπαιδεύσεις που θα πραγματοποιηθούν μέχρι της εξαντλήσεως του ποσού του σχετικού κονδυλίου.

Η Γενική Εφορεία ενισχύει τα ενήλικα στελέχη μας, προκειμένου απρόσκοπτα να παρακολουθούν τις εκπαιδευτικές ενότητες που αφορούν στα καθήκοντά τους, ώστε να λαμβάνουν τα απαραίτητα εφόδια για τη διεξαγωγή ποιοτικών δράσεων στα Τμήματα, με τελικό στόχο την ενίσχυση του Προσκοπικού Προγράμματος.

Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 38_2022.pdf