Οικονομική Συμμετοχή Εκπαιδευομένων στις Προσκοπικές Εκπαιδεύσεις

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 18/11/2021
A/A: 14 / 2021

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Εκπαίδευσης

Σε συνέχεια των ενεργειών βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. στη συνεδρίαση της 11ης Νοεμβρίου 2021, αποφάσισε την οικονομική συμμετοχή των Εκπαιδευομένων στις Προσκοπικές Εκπαιδεύσεις. 

Τα ποσά συμμετοχής των Εκπαιδευομένων και η επιδότηση της Κεντρικής Διοίκησης, ανά Εκπαιδευτική Ενότητα, διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Εκπαιδευτικές Ενότητες

Κόστος Εκπαίδευσης

Συμμετοχή Εκπαιδευόμενου

Επιδότηση Κεντρικής Διοίκησης

Ενότητες Α1, Α3

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Ενότητα Α2

€ 10,00

€ 10,00

€ 0,00

Ενότητα Α4

€ 20,00

€ 20,00

€ 0,00

Ενότητες Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6, Β8

0,00

€ 0,00

€ 0,00

Ενότητες Β7, Β9

€ 10,00

€ 10,00

€ 0,00

Ενότητα Β10

€ 5,00

€ 5,00

€ 0,00

Ενότητα Β11Α, Β11Δ

€ 30,00

€ 30,00

€ 0,00

Ενότητες Β30Λ, Β30Π, Β30Α, Β30Δ

€ ,00

€ ,00

€ 0,00

Ενότητες Β40Λ, Β40Π (χωρίς διανυκτέρευση)

€ 20,00

€ 20,00

€ 0,00

Ενότητες Β40Λ, Β40Π (με διανυκτέρευση)

€ 30,00

€ 30,00

€ 0,00

Ενότητες Β40Α, Β40Δ

€ 10,00

€10,00

€ 0,00

Ενότητες Η2, Η3

0,00

€ 0,00

€ 0,00

Ενότητες Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, Ε5, Ε6, Ε7, Ε8

0,00

€ 0,00

€ 0,00

Ενότητες Ζ1, Ζ2, Ζ3

0,00

€ 0,00

€ 0,00

Ενότητες Κ1, Κ2, Κ3, Κ4, Κ5, Κ6

0,00

€ 0,00

€ 0,00

Ενότητες Κ50Λ, Κ50Π, Κ50Α, Κ50Δ

0,00

€ 0,00

€ 0,00

Ενότητες Κ7(Λ, Π)

€ 60,00

€ 50,00

€ 10,00

Ενότητα Κ7 (Α, Δ)

€ 70,00

€ 55,00

€ 15,00

Ενότητες Δ1, Δ2, Δ3, Δ4

€ 20,00

€ 15,00

€ 5,00

Ενότητα Δ5

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Ενότητες Χ1, Χ3, Χ4, Χ5

0,00

€ 0,00

€ 0,00

Ενότητα Χ2 (χωρίς διανυκτέρευση)

€ 20,00

€ 20,00

€ 0,00

Ενότητα Χ2 (με διανυκτέρευση)

€ 30,00

€ 30,00

€ 0,00

Ενότητα Χ6

€ 10,00

€ 10,00

€ 0,00

Λεμβάρχου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους

€ 60,00

€ 50,00

€ 10,00

Κυβερνήτου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους

€ 80,00

€ 60,00

€ 20,00

Βασικών Αεροπροσκοπικών Γνώσεων

€ 50,00

€ 40,00

€ 10,00

Πανελλήνια Ειδική Εκπαίδευση Βαθμοφόρων Αεροπροσκόπων (Π.Ε.Ε.Β.Α.)

€ 80,00

€ 60,00

€ 20,00

Πανελλήνια Ανεμοπορική Σχολή Αεροπροσκόπων (Π.Α.Σ.ΑΠ)

220,00

€ 220,00

€ 0,00

Αλεξίπτωτου Πλαγιάς (Σ.Α.Π.)

€ 250,00

€ 250,00

€ 0,00

Ειδική Εκπαίδευση Αγγλικής Σκαπανικής

€ 30,00

€ 25,00

€ 5,00

Ειδική Εκπαίδευση Γαλλικής Σκαπανικής

€ 40,00

€ 35,00

€ 5,00

Σεμινάριο Δράσεων Ορεινού Περιβάλλοντος

(Σχολή Βουνού)

€ 35,00

€ 35,00

€ 0,00

Εκπαίδευση Μελών Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης (Ε.Κ.Σ.)

€ 5,00

€ 5,00

€ 0,00

Εκπαίδευση Μελών Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων (Ε.Π.Π.)

€ 10,00

€ 10,00

€ 0,00Δικαίωμα συμμετοχής στις Εκπαιδεύσεις έχουν όλα τα Ενήλικα Στελέχη που έχουν δηλώσει το προσωπικό πλάνο Εκπαίδευσής τους και έχουν απογραφεί οι ίδιοι και τα Κλιμάκιά τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Η Αίτηση Συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω του e-sep στην εφαρμογή e-Ευέλικτη Εκπαίδευση. Στις Εκπαιδεύσεις γίνονται δεκτοί όσοι Εκπαιδευόμενοι έχουν ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία.

Η οικονομική διαχείριση των εκπαιδεύσεων του Προπαρασκευαστικού Κύκλου Εκπαίδευσης, του Κύκλου Μεθοδολογίας, των μελών Ε.Κ.Σ. και των Παλαιών Προσκόπων θα υλοποιείται από τις Περιφερειακές Εφορείες που τις φιλοξενούν (για την Αττική θα ορίζεται μία Περιφερειακή Εφορεία από την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε.), ενώ η οικονομική διαχείριση των υπόλοιπων Προσκοπικών Εκπαιδεύσεων θα υλοποιείται από τη Γενική Εφορεία.

Η Περιφερειακή Εφορεία που θα υλοποιεί την οικονομική διαχείριση εκπαιδευτικής ενότητας, μπορεί να επιλέξει τον τρόπο καταβολής του ποσού, είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, είτε με την καταβολή του ποσού κατά την προσέλευση στον τόπο διεξαγωγής της εκπαίδευσης, είτε και με τους δύο τρόπους. Στις εκπαιδεύσεις των οποίων η Γενική Εφορεία θα υλοποιεί την οικονομική διαχείριση, το ποσό θα καταβάλλεται με την έκδοση ταυτότητας πληρωμής (RF).

Στην ανακοίνωση της κάθε εκπαίδευσης που αναρτάται στον ιστότοπο του Σ.Ε.Π. www.sep.org.gr, θα καθορίζεται ο τρόπος πληρωμής του κόστους συμμετοχής, είτε με την έκδοση ταυτότητας πληρωμής (RF), είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμού, είτε με την προσέλευσή τους στην εκπαίδευση. 

Σε περίπτωση που κάποιος Εκπαιδευόμενος έχει κάνει αίτηση σε μια εκπαίδευση που έχει οικονομική συμμετοχή και στο τέλος δεν παραβρεθεί, χωρίς να έχει ενημερώσει έγκαιρα για την απουσία του, ήτοι τουλάχιστον 7 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της Εκπαίδευσης, τότε, για διαχειριστικούς λόγους λειτουργίας, θα πρέπει να καταβάλει το αντίστοιχο ποσό στο Κλιμάκιο που έχει αναλάβει την οικονομική διαχείριση της εκπαίδευσης. 

Τα παραπάνω ποσά συμμετοχής ισχύουν για τις Εκπαιδεύσεις που θα πραγματοποιηθούν μετά την έκδοση της παρούσας. Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 111 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14_2021 .pdf