Παγκόσμια Πολιτική της Παγκόσμιας Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης (W.O.S.M.) για την Ασφάλεια των Μελών (Safe From Harm)

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 27/05/2021
A/A: 39 / 2021

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Η Παγκόσμια Οργάνωση της Προσκοπικής Κίνησης ήδη από το 2017 έχει κωδικοποιήσει τις κατευθύνσεις και διαδικασίες αναφορικά με τη διαμόρφωση και διατήρηση ασφαλούς του εν γένει περιβάλλοντος της προσκοπικής δραστηριότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η ευεξία και η υγιής ανάπτυξη των παιδιών και νέων μέσω του Προσκοπικού Προγράμματος (World Safe from Harm Policy).

Στο πλαίσιο αυτό, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων καταβάλλει συνεχώς προσπάθειες ώστε τα Ενήλικα Μέλη μας να έχουν όλα τα εκείνα τα εφόδια που θα τους επιτρέπουν να ασχολούνται απερίσπαστα με το Προσκοπικό Πρόγραμμα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι το περιβάλλον στο οποίο διεξάγεται κάθε προσκοπική δραστηριότητα είναι κατάλληλο και ασφαλές για όλα τα Μέλη μας.

Στην κατεύθυνση αυτή, θυμίζουμε την έκδοση το 2017 του εγχειριδίου «Η προστασία των παιδιών είναι ευθύνη ΟΛΩΝ ΜΑΣ», το οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Ένωση «Μαζί για το Παιδί» και την έκδοση το 2020 του εγχειριδίου «Υπεύθυνα, χωρίς φόβο» υπό την επιστημονική επίβλεψη των μελών της Επιτροπής για την Προστασία και Ασφάλεια Μελών Σ.Ε.Π.

Επίσης, θυμίζουμε ότι για τη διασφάλιση των παραπάνω έχει συσταθεί και λειτουργεί η Επιτροπή Προστασίας και Ασφάλειας Μελών Σ.Ε.Π., η οποία:
Εξετάζει κάθε σχετικό με την προστασία και ασφάλεια μελών ή/και δράσεων κανονιστικό πλαίσιο του Σ.Ε.Π. καθώς και τις διεθνείς προσκοπικές κατευθύνσεις και οδηγίες και προτείνει βελτιώσεις και αλλαγές.
Έχει την ευθύνη έκδοσης και επικαιροποίησης της Πολιτικής για την Προστασία και Ασφάλεια των Ανηλίκων Μελών του Σ.Ε.Π.
Εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο και επικαιροποιεί τον Κώδικα Συμπεριφοράς Ενηλίκων Μελών.
Εισηγείται προτάσεις για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και υλικού προγράμματος σε θέματα σχετικά με την προστασία και ασφάλεια του παιδιού.
Αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και προτείνει ενέργειες, ανάλογα με τη φύση των εκάστοτε περιστατικών.
Πλέον, το παραπάνω πλαίσιο που έχει θεσπίσει η Παγκόσμια Οργάνωση της Προσκοπικής Κίνησης (W.O.S.M.) και αποτελεί τον κατευθυντήριο οδηγό για κάθε Εθνική Προσκοπική Οργάνωση έχει μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα και έχει αναρτηθεί στην ενότητα της ιστοσελίδας του Σ.Ε.Π. «Περιοχή Μελών / Εκδόσεις Σ.Ε.Π. / Ασφάλεια & Προστασία Μελών».

Ευχαριστώ θερμά τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Χουρδάκη, ο οποίος επιμελήθηκε τη μετάφραση του πρωτότυπου κειμένου.

Η προστασία και η ασφάλεια όλων των Μελών του Σ.Ε.Π. ήταν και θα είναι πάντοτε κυρίαρχο μέλημά μας και στην κατεύθυνση αυτή απαιτείται η προσπάθεια, η εργασία και η σύμπραξη όλων.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 111 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΑΚΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 39_2021.pdf
ΑΝ.39_SafefromHarm2017_EN_Final_GR_Int.pdf