Εγχειρίδιο «Η Ευθύνη μας»

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 06/10/2017
A/A: 104 / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Δημοσίων Σχέσεων

Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας που καταβάλλει το Σ.Ε.Π. για την προστασία των ανήλικων μελών του και τον περιορισμό τυχόν σχετικών κινδύνων στην ασφάλειά τους, και λαμβάνοντας υπόψη και τις κατευθυντήριες γραμμές (Safe from Harm) που έχουν δοθεί για το θέμα αυτό από τον Παγκόσμιο Οργανισμό της Προσκοπικής Κίνησης (W.O.S.M.), σας παρουσιάζουμε έναν συνοπτικό οδηγό που στοχεύει στην προώθηση της ευημερίας και προστασίας των παιδιών έως 18 ετών, από κάθε μορφή βίας.

Το εγχειρίδιο που φέρει τον τίτλο «Η Ευθύνη μας», αποτελεί πρωτοβουλία και εργασία της Εφορείας Δημοσίων Σχέσεων της περιόδου 2013-2017  και συντάχθηκε με τη συνεργασία της Ένωσης  «Μαζί για το Παιδί».

Υπενθυμίζουμε ότι για κάθε θέμα που σας απασχολεί σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία των μελών του Σ.Ε.Π. μπορείτε να απευθύνεστε στην Επιτροπή Προστασίας και Ασφάλειας Μελών Σ.Ε.Π., με ηλεκτρονικό μήνυμα στο [email protected].

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 104_2017.pdf
SEP_OurResponsibility_broch100x210_HR Ν.pdf