Οδηγός πρωτογενούς πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας και του εκφοβισμού από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων «Υπεύθυνα, χωρίς Φόβο»

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 28/05/2020
A/A: 61 / 2020

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Η Παγκόσμια Οργάνωση της Προσκοπικής Κίνησης ήδη από το 2017 έχει κωδικοποιήσει τις κατευθύνσεις και διαδικασίες αναφορικά με τη διαμόρφωση και διατήρηση ασφαλούς του εν γένει περιβάλλοντος της προσκοπικής δραστηριότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η ευεξία και η υγιής ανάπτυξη των παιδιών και νέων μέσω του Προσκοπικού Προγράμματος (World Safe from Harm Policy).

Στο πλαίσιο αυτό, όλα τα Ενήλικα Μέλη της Κίνησης οφείλουμε να έχουμε ως πρωταρχικό μέλημα, σε όλο το φάσμα της προσκοπικής δραστηριότητας, τη διασφάλιση της σωματικής, ψυχικής και συναισθηματικής ασφάλειας των παιδιών και των νέων και την προστασία τους από κάθε μορφή βίας που μπορεί να υπάρξει. Σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια αυτή είναι αναμφίβολα η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση, η οποία δίνει τα κατάλληλα εφόδια, αφενός να μπορεί κάποιος εύκολα να αναγνωρίσει φαινόμενα ή περιστατικά βίας κατά των παιδιών και νέων και αφετέρου να γνωρίζει τον ενδεδειγμένο τρόπο διαχείρισής τους.

Μετά την έκδοση το 2017 του εγχειριδίου «Η προστασία των παιδιών είναι ευθύνη ΟΛΩΝ ΜΑΣ», το οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Ένωση «Μαζί για το Παιδί», είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε μία νέα έκδοση.

Η παρούσα έκδοση του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, με τίτλο «Υπεύθυνα, χωρίς φόβο», αποσκοπεί να λειτουργήσει ως οδηγός για τους Εθελοντές – Ενήλικα Στελέχη της Κίνησης, για την πρωτογενή πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και εκφοβισμού παιδιών και νέων, η οποία μπορεί να διαπιστωθεί στο πλαίσιο της προσκοπικής δραστηριότητας και εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για την προστασία των ανήλικων μελών του Σ.Ε.Π. και τον περιορισμό τυχόν κινδύνων, με αφορμή την έξαρση των φαινομένων εκφοβισμού και περιστατικών βίας που αφορούν σε ανήλικους.

Για τη συγγραφή της παρούσας έκδοσης εργάστηκαν εντατικά το 2017 τα Ενήλικα Στελέχη του Σ.Ε.Π. Ελευθέριος Λουτρίδης, Κωνσταντίνος Μπάζας, Ελευθερία Μπινίκου, Μαίρη Νικολαΐδου και Ιωάννα Τσισμαλίδου, υπό την επιστημονική επίβλεψη των μελών της Επιτροπής για την Προστασία και Ασφάλεια Μελών Σ.Ε.Π., Αλεξάνδρας Ευθυμιάδου, Βασίλειου Κασιμάτη και Παναγιώτη Σιαπέρα, τους οποίους ευχαριστώ θερμά για την πολύμηνη προσπάθειά τους, όπως και την Εφορεία Δημοσίων Σχέσεων Γ.Ε. για τον συντονισμό της ολοκλήρωσης της έκδοσης.

Ευχαριστούμε επίσης την Πρόεδρο της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» κ. Αλεξάνδρα Μαρτίνου, η οποία προλογίζει την παρούσα έκδοση. 

Είμαι βέβαιος ότι ο Οδηγός αυτός, ο οποίος σύντομα θα διατίθεται και από το Προσκοπικό Πρατήριο, θα αποτελέσει ένα πολύτιμο βοήθημα στα χέρια όλων των Ενηλίκων Στελεχών του Σ.Ε.Π.


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 61_2020.pdf
odigos_prolipsis_vias_ekfovismou.pdf