ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - Εξυπηρέτηση Μελών του Σ.Ε.Π. στο πλαίσιο των ενεργειών για τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 13/03/2020
A/A: 26 / 2020

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Σε συνέχεια των Ανακοινώσεων Γ.Ε. 24/10.3.2020, 23/9.3.2020 και 21/28.2.2020, σας ενημερώνουμε ότι οι υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π. και το Προσκοπικό Πρατήριο συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά, εφαρμόζοντας τις ειδικότερες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Α’ 55).

Για τη δική σας διευκόλυνση και για τον περιορισμό των μετακινήσεών σας, παρόλο που η Κεντρική Διοίκηση παραμένει ανοικτή, παρακαλούμε όπως προτιμάτε να διεξάγετε όλες τις απαιτούμενες επικοινωνίες και συναλλαγές ηλεκτρονικά, μέσω τραπέζης και μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (http://www.scout-shop.gr).

Παρακαλούμε για την τήρηση των ως άνω μέτρων και σχετικών οδηγιών, για τη διασφάλιση της υγείας των Μελών μας.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 3 ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 26_2020.pdf