ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ των Κλιμακίων του Σ.Ε.Π. για τον περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού Covid-19 μέχρι 24.3.2020

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 10/03/2020
A/A: 24 / 2020

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης Γ.Ε. 23/9.3.2020, της Ανακοίνωσης Γ.Ε. 21/28.2.2020 και σύμφωνα με τις νέες οδηγίες – έκτακτα μέτρα του Υπουργείου Υγείας της 10ης Μαρτίου 2020, με γνώμονα πρωτίστως την ασφάλεια των Μελών μας και των οικογενειών τους, επιβάλλεται προληπτικά η αναστολή όλων ανεξαιρέτως των Προσκοπικών Δράσεων των Προσκοπικών Τμημάτων, Συστημάτων και Περιφερειακών Εφορειών για χρονικό διάστημα δέκα τεσσάρων (14) ημερών, δηλαδή από σήμερα και μέχρι και την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα δεν θα διεξαχθούν ούτε Προσκοπικές Εκπαιδεύσεις για τα Ενήλικα Μέλη του Σ.Ε.Π., πλην των όσων διεξάγονται ψηφιακά.

Με μέριμνα των Αρχηγών Συστημάτων, των Αρχηγών Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων, των Αρχηγών Προσκοπικών Κέντρων και των Περιφερειακών Εφόρων, θα πρέπει κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα να πραγματοποιηθούν απολυμάνσεις όλων των προσκοπικών χώρων.

Οι υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π. θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Αναφορικά με τη διεξαγωγή της 36ης Πανελλήνιας Ανιχνευτικής Πολιτιστικής Ενημέρωσης η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 23-26.4.2020, θα ακολουθήσει σύντομα νεότερη Ανακοίνωση, αναλόγως με τη συνέχιση ή όχι των εκτάκτων μέτρων που έχει λάβει μέχρι στιγμής η Πολιτεία.

Σε περίπτωση που δοθούν από την Πολιτεία ειδικότερες οδηγίες για οποιοδήποτε σχετικό θέμα, θα υπάρξει νεότερη Ανακοίνωση.

Παρακαλούμε για την τήρηση των ως άνω μέτρων και των σχετικών οδηγιών, για τη διασφάλιση της υγείας των Μελών μας.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 3 ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24_2020.pdf
ΑΝ.21_Υπ.Υγείας_Τηρούμε τους Κανόνες Υγιεινής.jpg