Πολιτική Cookies

Το Ίδρυμα (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» (ΣΕΠ), το οποίο εδρεύει στην το οποίο εδρεύει στην Πτολεμαίων 1, 11635 Αθήνα («ΣΕΠ» ή «εμείς») τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών του ιστοτόπου «sep.org.gr» («Ιστότοπος»). Με την παρούσα Πολιτική Cookies («Πολιτική Cookies») σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για το είδος και τον τρόπο χρήσης cookies στον Ιστοτόπο μας. Επισημαίνουμε πως η Πολιτική Cookies λειτουργεί συμπληρωματικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ιστοτόπου μας, την οποία μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.sep.org.gr/el/static/cookie-policy.


Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Η όποια τροποποίηση θα ισχύει από τη στιγμή που ανακοινώνεται στον Ιστότοπο. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Cookies, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση. Συνίσταται να ελέγχετε την συγκεκριμένη σελίδα ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε γνώση τυχόν αλλαγών.


Α. Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες, τα οποία αποθηκεύονται από τον διακομιστή (server) ενός ιστοτόπου στην τερματική συσκευή (υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο κλπ.) ενός επισκέπτη/χρήστη κατά την πλοήγηση σε αυτόν. Ο ιστότοπος ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες σε κάθε επίσκεψη, προκειμένου να προσφέρει σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει σε αυτή (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, κ.λπ.).


Σύμφωνα με το άρθρο 4 § 5 του Ν. 3471/2006, η αποθήκευση ή η απόκτηση πρόσβασης σε αποθηκευμένες πληροφορίες στον τερματικό εξοπλισμό χρήστη επιτρέπεται μόνο αν ο συγκεκριμένος χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση. Εξαίρεση στην υποχρέωση λήψης συγκατάθεσης, σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο, αποτελεί η περίπτωση αποθήκευσης και πρόσβασης σε πληροφορίες που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη «διενέργεια της διαβίβασης μίας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης ή ο συνδρομητής». Δηλαδή  δεν απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη για τα cookies τα οποία θεωρούνται τεχνικώς απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης σε ιστότοπο ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου.


Τα cookies μπορεί να εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας που επισκέπτεται ο χρήστης (first party cookies) ή από άλλους μέσω του παρόχου της ιστοσελίδας (third party cookies) που επισκέπτεται ο χρήστης.


Ανάλογα με την διάρκειά τους τα cookies είναι είτε «μιας συνεδρίας» (session cookies) ή «επίμονα» (persistent cookies). Τα «cookies μιας συνεδρίας» είναι cookies που απαλείφονται αυτομάτως όταν κλείνετε τον φυλλομετρητή σας, ενώ τα «επίμονα cookies» παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό σας εξοπλισμό μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου διατήρησης  τους.


Β. Χρησιμοποιεί το ΣΕΠ cookies;

Για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Ιστοτόπου μας, χρησιμοποιούμε τα είδη cookies που περιγράφονται ακολούθως.Γ. Ποια είδη cookies χρησιμοποιούμε και για ποιους σκοπούς;

Παρακάτω, περιγράφουμε τις κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούμε, τη νομική βάση και τους γενικούς σκοπούς αυτών:Κατηγορίες Cookies

Νομική Βάση

Σκοποί

Απαραίτητα

Έννομο Συμφέρον

 

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την ασφάλεια και τη λειτουργία του Ιστοτόπου, για την υποστήριξη λειτουργίας σύνδεσης μέσω του λογαριασμού Google, καθώς και για την καταγραφή των προτιμήσεων του χρήστη σχετικά με τη λειτουργικότητα της σελίδας που σχετίζεται με τις υπηρεσίες της Google.

Ανάλυσης

Συγκατάθεση

Τα cookies απλώς αξιολογούν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπό μας — ως ανώνυμος χρήστης (τα δεδομένα που συλλέγονται δεν σας ταυτοποιούν προσωπικά). Επίσης, τα δεδομένα αυτά δεν κοινοποιούνται σε τρίτους ούτε χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό.

Στόχευσης

Συγκατάθεση

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να αποθηκεύσουν τις ιστοσελίδες που έχετε επισκεφθεί.

Συγκεκριμένα έχουν ρυθμιστεί από το YouTube για την παρακολούθηση των προβολών των ενσωματωμένων βίντεο στην ιστοσελίδα.

 

 


 Παρακάτω, περιγράφουμε πιο συγκεκριμένα τα είδη cookies που χρησιμοποιούμε, τους σκοπούς αυτών, το χρόνο διατήρησης και τους αποδέκτες και παρόχους των δεδομένων:


 

 

Κατηγορίες Cookies

Σκοποί

Cookies

Περίοδος Διατήρησης

Αποδέκτες Δεδομένων

Πάροχοι

Απαραίτητα

Cookie συνεδρίας πλατφόρμας γενικής χρήσης, που χρησιμοποιείται από ιστότοπους γραμμένους με τεχνολογίες που βασίζονται στο Miscrosoft .NET. Συνήθως χρησιμοποιείται για τη διατήρηση μιας ανώνυμης συνεδρίας χρήστη από τον διακομιστή.

ASP.NET_SessionId

Όσο η συνεδρία

ΣΕΠ

www.sep.org.gr

Ανάλυσης

Περιέχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται από το Google Analytics για να προσδιορίσει ότι δύο ξεχωριστές επισκέψεις ανήκουν στον ίδιο χρήστη στις περιόδους σύνδεσης περιήγησης.

_gid

24 ώρες

ΣΕΠ

Google

Ανάλυσης

Χρησιμοποιείται από το Google Analytics για τη μείωση του ποσοστού αιτημάτων (περιορισμός της συλλογής δεδομένων σε ιστότοπους υψηλής επισκεψιμότητας)

_gat

60 δευτ

ΣΕΠ

Google

Ανάλυσης

Το Google Analytics Tracking, περιλαμβάνει το Google Universal Analytics Tracking-ID

_gat_*

60 δευτ

ΣΕΠ

Google

Ανάλυσης

Xρησιμοποιείται από το Google Analytics για τη διατήρηση της κατάστασης περιόδου σύνδεσης.

_ga_*

1 έτος

ΣΕΠ

Google

Ανάλυσης

Σχετίζεται με το Google Universal Analytics - το οποίο είναι μια σημαντική ενημέρωση για την πιο συχνά χρησιμοποιούμενη υπηρεσία αναλυτικών στοιχείων της Google. Χρησιμοποιείται για τη διάκριση μοναδικών χρηστών εκχωρώντας έναν αριθμό που δημιουργείται τυχαία ως αναγνωριστικό πελάτη. Περιλαμβάνεται σε κάθε αίτημα σελίδας σε έναν ιστότοπο και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των δεδομένων επισκεπτών, περιόδων σύνδεσης και καμπάνιας για τις αναφορές αναλυτικών στοιχείων ιστοτόπων.

_ga

1 έτος

ΣΕΠ

Google

Στόχευσης

Έχει ρυθμιστεί από το YouTube για την παρακολούθηση των προβολών των ενσωματωμένων βίντεο.

YSC

Όσο η συνεδρία

ΣΕΠ

.youtube.com

Στόχευσης

Έχει οριστεί από το Youtube για να παρακολουθεί τις προτιμήσεις των χρηστών για βίντεο Youtube που είναι ενσωματωμένα σε ιστότοπους. Μπορεί επίσης να καθορίσει εάν ο επισκέπτης του ιστότοπου χρησιμοποιεί τη νέα ή την παλιά έκδοση της διεπαφής του Youtube.

VISITOR_INFO1_LIVE

6 μήνες

ΣΕΠ

.youtube.com

 

 Δ. Τι είδους δεδομένα σας συλλέγουμε μέσω της χρήσης cookies;


Μέσω των cookies συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα εξής είδη δεδομένων:

  • Δεδομένα ταυτοποίησης τερματικού εξοπλισμού (τηλέφωνο, tablet, laptop).
  • Δεδομένα ταυτοποίησης του μέλουςμ(εάν αυτός έχει δημιουργήσει λογαριασμό)
  • Διεύθυνση ιντερνετικού πρωτοκόλλου του χρήστη
  • Δεδομένα φυλλομετρητή (browser) του χρήστη Ε. Παροχή και διαχείριση της συγκατάθεσής σας για την χρήση cookies


Με την είσοδό σας στην κεντρική σελίδα του Ιστοτόπου θα βρείτε ένα σύντομο ενημερωτικό σημείωμα (cookie banner) με αναδυόμενο παράθυρο για τη χρήση των cookies από μέρους μας, το οποίο βρίσκεται σε κεντρική θέση και παραπέμπει στις Ρυθμίσεις. Σε αυτό το ενημερωτικό σημείωμα θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες για την περιγραφή και την λειτουργία των διαφορετικών κατηγοριών cookies. Θα έχετε επίσης την δυνατότητα να αποδεχτείτε την χρήση όλων των μη απαραίτητων Cookies (cookies ανάλυσης και στόχευσης) ή να απορρίψετε τα μη απαραίτητα cookies (cookies ανάλυσης και στόχευσης). Για τα απαραίτητα cookies δεν απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη και είναι πάντα ενεργοποιημένα. Επιπλέον, δίνεται η επιλογή «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ», όπου μπορείτε να βρείτε αναλυτικότερες πληροφορίες για τα cookies που χρησιμοποιούμε και να ορίσετε/αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με την χρήση cookies.


Συγκεκριμένα: 

  • Επιλέγοντας «ΑΠΟΔΟΧΗ» αναγνωρίζετε τη χρήση των απαραίτητων cookies και παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση όλων των ανωτέρω μη απαραίτητων cookies.
  • Επιλέγοντας «ΑΠΟΡΡΙΨΗ» αναγνωρίζετε τη χρήση των απαραίτητων cookies και απορρίπτετε κάθε άλλη κατηγορία cookies.
  • Επιλέγοντας «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά σε σχέση με τα cookies και να επιλέξετε (ή να αλλάξετε) τις προτιμήσεις σας σχετικά με τη χρήση cookies (με εξαίρεση τα απαραίτητα cookies, τα οποία είναι πάντα ενεργοποιημένα).


Χρησιμοποιούμε απαραίτητα cookies και, υπό την προϋπόθεση της πρότερης ελεύθερης και ρητής συγκατάθεσής σας, cookies ανάλυσης και στόχευσης. Η συγκατάθεσή σας δύναται να δοθεί μέσω σχετικής επιλογής στο προαναφερόμενο αναδυόμενο παράθυρο και δύναται να ανακληθεί ή αλλάξει οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα, μέσω της επιλογής «Απόρρητο» κάτω δεξιά.


Σας υπενθυμίζουμε, επιπλέον, ότι ως υποκείμενα δεδομένων έχετε τα δικαιώματα της πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, εναντίωσης, αντίρρησης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και προσφυγής στην αρμόδια Εποπτική Αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1, Αθήνα, 115 23, [email protected]).ΣΤ. Πώς μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΣΕΠ;


Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτημα σχετικά με την παρούσα Πολιτική Cookies ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενο των δεδομένων επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΣΕΠ στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

 


Ζ. Πώς μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα cookies;


Είστε πάντα ελεύθεροι να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα cookies κάνοντας κλικ στην διαχείριση ρυθμίσεων cookies.Η. Αναθεώρηση Νομικής Δήλωσης


Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε οποιεσδήποτε αλλαγές και διορθώσεις στην παρούσα Πολιτική Cookies ανά πάσα στιγμή. Καθώς οποιαδήποτε τροποποίηση θα ισχύει από τη στιγμή που ανακοινώνεται στον Ιστότοπο, σας προτρέπουμε να τoν ελέγχετε τακτικά. 


Τελευταία Τροποποίηση:12/04/2024.