Προληπτικές ενέργειες Κλιμακίων Σ.Ε.Π. μετά την εμφάνιση κρουσμάτων κορωνοϊού Covid 19 στην Ελλάδα

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 28/02/2020
A/A: 21 / 2020

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Ενόψει της εμφάνισης κρουσμάτων κορωνοϊού Covid 19 στην Ελλάδα, είναι σημαντικό κατά τη διάρκεια των δράσεων των Προσκοπικών Τμημάτων το επόμενο χρονικό διάστημα να τηρούνται ορισμένες διαδικασίες αναφορικά με τους αναγκαίους κανόνες υγιεινής, να παρέχονται στα ανήλικα Μέλη μας οι αναγκαίες διευκρινίσεις ως προς πιθανά ερωτήματά τους σε σχέση με τον ιό, χρήσιμες οδηγίες για τις ενέργειες στις οποίες οφείλει να προβαίνει ο καθένας και, πρωτίστως, να καλλιεργείται κλίμα ψυχραιμίας, ηρεμίας και αίσθημα ασφάλειας για όλα τα Μέλη μας.

Για τους παραπάνω λόγους, παρακαλούνται καταρχήν όλα τα Ενήλικα Στελέχη μας να αφιερώσουν λίγα λεπτά και να ενημερωθούν αναφορικά με τον κορωνοϊό Covid 19, τα συμπτώματα που μπορεί να εμφανίσει και τις αναγκαίες οδηγίες προφύλαξης (δείτε εδώ). 
Περαιτέρω, παρακαλούνται οι Αρχηγοί Συστημάτων να μεριμνήσουν ούτως ώστε όλες οι Προσκοπικές Εστίες να είναι συνεχώς εφοδιασμένες με όλα τα απαραίτητα είδη υγιεινής (σαπούνι, αλκοολούχο διάλυμα, αντισηπτικό, χαρτομάντηλα) για χρήση από τα Μέλη μας καθώς και για τον καλό αερισμό των χώρων που χρησιμοποιούν τα Προσκοπικά Τμήματα.
Επίσης, προτείνουμε να αναπαραχθεί το συνημμένο πληροφοριακό έντυπο του Υπουργείου Υγείας, να αναρτηθεί στις Προσκοπικές Εστίες και να διανεμηθεί στα Μέλη μας στις προσεχείς προγραμματισμένες προσκοπικές δράσεις. Για την πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη του φαινομένου, παρακαλούμε όπως συμβουλεύεστε επίσημες και έγκυρες πηγές:

Υπουργείο Υγείας (https://www.moh.gov.gr)
Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (https://eody.gov.gr)
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (https://www.ecdc.europa.eu)

Η Κεντρική Διοίκηση θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από το θέμα καθώς και τις οδηγίες και κατευθύνσεις που θα δοθούν αρμοδίως από την Πολιτεία για κάθε περίπτωση και, εφόσον κριθεί ότι επηρεάζονται με οποιονδήποτε τρόπο οι προσκοπικές δράσεις και η λειτουργία των Προσκοπικών Τμημάτων από την εμφάνιση κρουσμάτων του ιού, θα παρασχεθούν έγκαιρα νεότερες οδηγίες προς όλους. 
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 3 ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21_2020.pdf
ΑΝ.21_Υπ.Υγείας_Τηρούμε τους Κανόνες Υγιεινής.jpg