Οδηγός Λογοτύπου του Σ.Ε.Π. (Brand Manual)

Γενική Εφορεία
Date Issues: 23/01/2018
Nb: 11 / 2018


Εφορεία Γενικής Εφορείας:

Το ΔιοικητικόΣυμβούλιο, στη συνεδρίαση της 15ης Ιανουαρίου 2018, ενέκρινε τονολοκληρωμένο «Οδηγό Λογοτύπου» (Brand Manual),στα πρότυπα της Παγκόσμιας Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης (W.O.S.M.)και άλλων Εθνικών Προσκοπικών Οργανώσεων.

Με αφετηρία καιέμπνευση από το έντυπο «Η Εικόνα μας», το οποίο εκδόθηκε το 1993, οργανωμένακαι καταγεγραμμένα πλέον, διασφαλίζουμε ακόμα πιο δυναμικά το λογότυπό μας αλλάκαι την ορθή χρήση του σε όλες τις πιθανές εφαρμογές, όπως επιστολές, socialmedia, πινακίδες κ.λπ.

Με σκοπό τηνομοιόμορφη προβολή του Σ.Ε.Π., ώστε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η εικόνα τηςΠροσκοπικής Κίνησης στην κοινωνία, στις Δημόσιες Αρχές και στουςσυνεργαζόμενους με το Σ.Ε.Π. φορείς, θα πρέπει όλα τα Κλιμάκια να μελετήσουν τοσυνημμένο έντυπο και να εφαρμόζουν  σεκάθε ευκαιρία τα περιεχόμενά του.

Για οποιαδήποτε απορίαή υποστήριξη στον σχεδιασμό, μπορείτε να απευθύνεστε στην Εφορεία ΔημοσίωνΣχέσεων Γ.Ε. (pr@sep.org.gr) ή στην ΥπεύθυνηΕπικοινωνίας του Σ.Ε.Π. (κα Μαρία Μπενά mbena@sep.org.gr). Τη δημιουργικήεπιμέλεια του Οδηγού Λογοτύπου, είχε ο Βαθμοφόρος μας Δημοσθένης Μαθιόπουλος,τον οποίο ευχαριστούμε για την εξαιρετική εργασία.

Toν«Οδηγό Λογοτύπου», μπορείτε να τον κατεβάσετε εδώ: www.sep.org.gr/el/static/logotypa.

Σας θυμίζουμε ότι όλατα υλικά επικοινωνίας (εγχειρίδια, λογότυπο, επικοινωνιακό υλικό κ.λπ.)μπορείτε να τα αντλείτε από τον παρακάτω σύνδεσμο: www.sep.org.gr/el/static/eikona-epikoinonia-mme.

Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11_2018.pdf
ΑΝ.11_2018_brand_manual.pdf