Λογότυπα & Εικόνα

Λογότυπο / Εικόνα 

Η δημιουργία, η διατήρηση και η ενίσχυση της καλής εικόνας και φήμης του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων είναι αποτέλεσμα συνδυασμένων και συντεταγμένων ενεργειών όλων των Προσκοπικών Κλιμακίων μας. 

Σε κάθε έντυπη ή ηλεκτρονική αφίσα και φυλλάδιο που ετοιμάζεται από το Τμήμα, το Σύστημα ή την Περιφερειακή Εφορεία, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείται πάντοτε σωστά το λογότυπο του Σ.Ε.Π. Όπως περιγράφεται στον σχετικό Εσωτερικό Κανονισμό Εικόνας, Εξωστρέφειας & Επικοινωνίας πριν τη δημοσιοποίηση οποιουδήποτε υλικού επικοινωνίας θα πρέπει να το εγκρίνει ο Προϊστάμενος Έφορος.

Παράλληλα, η χρήση του λογοτύπου του Σ.Ε.Π. σε κάθε επικοινωνία δίνει την ευκαιρία στο ευρύ κοινό να καταλαβαίνει, με τον ίδιο πάντα τρόπο, πως κάθε Προσκοπική δραστηριότητα που πραγματοποιείται, αποτελεί ενέργεια ενός Οργανισμού, με ενιαία ταυτότητα, μέθοδο και πρόγραμμα δράσης. 

Η δυναμική συνέργεια όλων των Κλιμακίων του Σ.Ε.Π. σε θέματα επικοινωνίας, έχει πολλαπλά οφέλη για όλους και κυρίως για την καλή εικόνα της Προσκοπικής Κίνησης.


Λογότυπο Σ.Ε.Π. & Οδηγός Λογοτύπου Σ.Ε.Π.

Επιστολόχαρτο Σ.Ε.Π.  

Λογότυπο "Οι Πρόσκοποι για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης"

Σηματάκια Κλάδου Λυκοπούλων

Σηματάκια Κλάδου Προσκόπων

Σηματάκια Κλάδου Ανιχνευτών

Σηματάκια Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου

Σηματάκια Ενηλίκων Στελεχών

Σηματάκια Ειδικοτήτων

Διάφορα λογότυπα & λογότυπα Εφορειών


Παρακαλείστε, να χρησιμοποιείτε τα λογότυπα και τα σηματάκια του Σ.Ε.Π. με ορθό τρόπο (όπως περιγράφονται στον σχετικό Κανονισμό Εικόνας, Επικοινωνίας & Εξωστρέφειας) και να λαμβάνει γνώση το προϊστάμενο κλιμάκιο για την χρήση του/τους.