Εικόνα, Εξωστρέφεια & Επικοινωνία

Οι επικοινωνιακές επιτυχίες όπως και οι τυχόν αστοχίες, έχουν άμεσο αντίκτυπο σε όλους μας.

Είναι σημαντικό κάθε επικοινωνία μας με το ευρύ κοινό να λαμβάνει υπόψη της και να δείχνει σεβασμό στην ορθή εφαρμογή της Προσκοπικής Μεθόδου και των σχετικών οδηγιών όπως αυτά περιγράφονται στον Κανονισμό Εικόνες, Εξωστρέφειας και Επικοινωνίας.

Συντονισμός

Υπευνθυμίζεται οτι οι Περιφερειακοί Έφοροι έχουν την ευθύνη της υποστήριξης, αξιολόγησης και συντονισμού του Προσκοπικού Έργου των Κλιμακίων της περιοχής ευθύνης τους, συμπεριλαμβανομένου του τομέα «Επικοινωνία - Δημόσιες σχέσεις».


Στρατηγικές Συνεργασίες με Εταιρείες :

Στο πλαίσιο διαρκούς προσπάθειας ανεύρεσης συμμάχων, η Κεντρική Διοίκηση έχει συνεργασίες κυρίως σε προϊοντικό επίπεδο με τις εταιρείες:  ΒΙΚΟΣ Α.Ε., Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε., PLAYMOBIL Hellas Α.Ε., PIZZA FAN, AGRINO A.E., FRIGOGLASS A.E., IKEA - HOUSE MARKET A.E., ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΔΕΣΥΛΛΑΣ. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με το [email protected].