Η Προσκοπική Μέθοδος

Γενική Εφορεία
Date Issues: 01/07/2020
Nb: 76 / 2020


Εφορεία Γενικής Εφορείας:

Με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζουμε την ελληνική μετάφραση δύο πρόσφατων εκδόσεων της Παγκόσμιας Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης (W.O.S.M.):

Η πρώτη έκδοση, με πρωτότυπο τίτλο «The Essential Characteristics of Scouting», δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2019 (εδώ) και αποτελεί αναθεώρηση της ομότιτλης αρχικής έκδοσης του 1998. Σκοπός της είναι να προσφέρει μια συνοπτική και ολοκληρωμένη επισκόπηση των βασικών στοιχείων που προσδιορίζουν την Κίνησή μας και ταυτόχρονα να διασφαλίσει ότι ο Προσκοπισμός παραμένει επίκαιρος, εναρμονίζοντας την παιδαγωγική του πρόταση με τις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις. Η ανάλυση που περιέχει έχει λάβει υπόψη τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί στην Παγκόσμια Οργάνωση της Προσκοπικής Κίνησης από το 1998 και εντεύθεν, ιδιαίτερα σε θέματα πολιτικής, κείμενα και καταστατικές μεταβολές που έχουν ψηφιστεί από τα Παγκόσμια Προσκοπικά Συνέδρια, τα πορίσματα των Παγκόσμιων Προσκοπικών Εκπαιδευτικών Συνεδρίων και τις πλέον σύγχρονες απόψεις σε θέματα εκπαίδευσης.

Η δεύτερη έκδοση, με πρωτότυπο τίτλο «The Scout Method», δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2019 (εδώ) και αποτελεί την πλήρη και εμπεριστατωμένη παρουσίαση της Προσκοπικής Μεθόδου, όπως αυτή αναθεωρήθηκε και εγκρίθηκε από το 41ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Συνέδριο το 2017 (σχετική η προηγούμενη Ανακοίνωση Γ.Ε.63/2.7.2018). Σκοπός της έκδοσης είναι να παρουσιάσει αναλυτικά την αναθεωρημένη ερμηνεία της Προσκοπικής Μεθόδου, η οποία χαρακτηρίζει τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουμε τον Προσκοπισμό, για να δημιουργήσουμε μια ουσιαστική εμπειρία στους νέους και τις νέες και που βασίζεται στις κοινές μας αξίες.

Είμαι βέβαιος ότι οι συγκεκριμένες εκδόσεις θα αποτελέσουν ένα πολύτιμο εργαλείο για όλους μας στην κατανόηση και στην εμβάθυνση στις βασικές έννοιες και στα θεμελιακά στοιχεία του Προσκοπισμού, όπως αυτά διαμορφώνονται στο πέρασμα των χρόνων και στις εκάστοτε τοπικές, εθνικές και παγκόσμιες συνθήκες, αναδεικνύοντας την παιδαγωγική προσέγγιση του Προσκοπισμού, που έχει σκοπό να εφοδιάσει τους νέους ανθρώπους με τις ικανότητες που χρειάζονται για να χτίσουν μια ολοκληρωμένη ζωή και να εργαστούν προς μια βιώσιμη ανάπτυξη.

Ευχαριστώ θερμά τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Χουρδάκη ο οποίος επιμελήθηκε τη μετάφραση των πρωτότυπων κειμένων.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 76_2020.pdf
ΑΝ.76_The Scout Method_GR.pdf