Η Προσκοπική Μέθοδος

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 01/07/2020
A/A: 76 / 2020

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζουμε την ελληνική μετάφραση της πρόσφατης έκδοσης της Παγκόσμιας Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης (W.O.S.M.) «Η Προσκοπική Μέθοδος».

Με πρωτότυπο τίτλο «The Scout Method», η έκδοση δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2019 (εδώ) και αποτελεί την πλήρη και εμπεριστατωμένη παρουσίαση της Προσκοπικής Μεθόδου, όπως αυτή αναθεωρήθηκε και εγκρίθηκε από το 41ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Συνέδριο το 2017 (σχετική η προηγούμενη Ανακοίνωση Γ.Ε.63/2.7.2018). Σκοπός της έκδοσης είναι να παρουσιάσει αναλυτικά την αναθεωρημένη ερμηνεία της Προσκοπικής Μεθόδου, η οποία χαρακτηρίζει τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουμε τον Προσκοπισμό, για να δημιουργήσουμε μια ουσιαστική εμπειρία στους νέους και τις νέες και που βασίζεται στις κοινές μας αξίες.

Είμαι βέβαιος ότι η έκδοση αυτή αποτελεί ένα επιπλέον πολύτιμο βοήθημα για όλους μας για την πληρέστερη κατανόηση της Προσκοπικής Μεθόδου, ως το απαραίτητο σύστημα δια του οποίου υλοποιείται η παιδαγωγική πρόταση της Κίνησης, που έχει σκοπό να εφοδιάσει τους νέους ανθρώπους με τις ικανότητες που χρειάζονται για να χτίσουν μια ολοκληρωμένη ζωή και να εργαστούν προς μια βιώσιμη ανάπτυξη.

Ευχαριστώ θερμά τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Χουρδάκη ο οποίος επιμελήθηκε τη μετάφραση του πρωτότυπου κειμένου.
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 76_2020.pdf
ΑΝ.76_The Scout Method_GR.pdf