Διοίκηση

chart image
Οργανόγραμμα Σ.Ε.Π.
chart image
Γενική Συνέλευση
chart image
Διοικητικό Συμβούλιο
chart image
Εξελεγκτική Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης
chart image
Γενικός Έφορος
chart image
Διοικητικό Προσωπικό

Οργανόγραμμα

chart

Απολογισμός Έργου Ιδρύματος Σ.Ε.Π. 2022

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σ.Ε.Π. Έχει αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα και μετέχουν σ' αυτή εθελοντές - ενήλικα μέλη του Σ.Ε.Π., όπως αυτά ορίζονται στον Οργανισμό του Σ.Ε.Π. (Προεδρικό Διάταγμα 71/2014, ΦΕΚ Α’ 115/2014).

Συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε τακτική ετήσια συνεδρίαση τον μήνα Απρίλιο ή Μάιο κάθε έτους και σε έκτακτη συνεδρίαση όποτε κριθεί απαραίτητο. 

Η Γενική Συνέλευση συζητά θέματα που ανάγονται στο έργο του Σ.Ε.Π. και στην προαγωγή της Προσκοπικής Κίνησης, προσδιορίζει τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν μακροπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα και παίρνει σχετικές αποφάσεις.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εθελοντές (Μέλη της Προσκοπικής Κίνησης ή όχι) 15 τακτικά μέλη και 4 αναπληρωματικά, που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Π. 

Ασκεί την ανώτατη εποπτεία σε όλα τα έργα και τις δραστηριότητες του Σ.Ε.Π. και ελέγχει την πραγματοποίησή τους, εκπροσωπεί το Σ.Ε.Π. και ρυθμίζει τις σχέσεις του με τις Αρχές, τις Προσκοπικές Οργανώσεις άλλων χωρών και με κάθε τρίτο και έχει την ευθύνη της προβολής του Προσκοπισμού και του έργου του Σ.Ε.Π. 

Η θητεία του παρόντος Δ.Σ. ολοκληρώνεται τον Μάϊο του 2025.

chart board image
Πρόεδρος Δ.Σ
Γιώργος Χουρδάκης
chart board image chart board image
Πρόεδρος Δ.Σ
Γιώργος Χουρδάκης

Γεννήθηκε το 1952 στην Κέρκυρα και είναι παντρεμένος με 4 παιδιά. Έχει σπουδάσει οικονομικές επιστήμες και εργάστηκε ως ιδιοκτήτης ξενοδοχειακής μονάδας στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από το 1972 μέχρι το 2005. Σήμερα με τον αδελφό του έχουν μια κατασκευαστική επιχείρηση και ασχολείται με θέματα Τουριστικής Ανάπτυξης.

Μέλος του Σ.Ε.Π. από το 1959, διετέλεσε Περιφερειακός Έφορος Λασιθίου (1983-89), Έφορος Περιοχής Κρήτης (1989-97), Σύμβουλος-Έφορος Διεθνών Σχέσεων (1995 – 1999 & 1999 – 2003), Βοηθός Γ. Έφορος (2003 – 2005), Αντιπρόεδρος Δ.Σ./ΣΕΠ (2006 – 2010 & 2010 – 2013). Έχει εκλεγεί μέλος της Ευρωπαϊκής Προσκοπικής Επιτροπής 1998 – 2004. Επίσης 2001 – 2009 ήταν μέλος της Επιτροπής του Διεθνούς Προσκοπικού Κέντρου Kandersteg, μέλος των B.P.Fellows (1989), μέλος των Friends of Europe (2004).

chart board image
Αντιπρόεδρος Α
Κώστας Τάτσης
chart board image chart board image
Αντιπρόεδρος Α
Κώστας Τάτσης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968, απόφοιτος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου. Είναι μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και ιδιοκτήτης της εταιρείας ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ. Ενεργός σε θέματα φυσικού και αστικού περιβάλλοντος συμμετέχοντας σε διάφορες επιτροπές και ενώσεις.

Στέλεχος του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων όπου έχει διατελέσει Αρχηγός Αγέλης Λυκόπουλων, Κοινότητας Ανιχνευτών, Αρχηγός Συστήματος, Έφορος Τοπικής εφορίας Ακροπόλεως , Περιφέρειας Αθηνών και Έφορος Περιβάλλοντός Γενικής εφορίας καθώς & Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας του Δ.Σ./Σ.Ε.Π.

chart board image
Αντιπρόεδρος Β'
Παναγιώτης Μανασσής
chart board image chart board image
Αντιπρόεδρος Β
Παναγιώτης Μανασσής

Γεννήθηκε το 1961 στην Θεσσαλονίκη. Έχει μία κόρη την Πασχαλίνα. Επαγγελματικά, από το 1999 μέχρι σήμερα είναι ιδιοκτήτης Σχολής Οδηγών στην Θεσσαλονίκη. Μέλος του Σ.Ε.Π. από το 1972, έχει διατελέσει Υπαρχηγός Αγέλης, Υπαρχηγός Ομάδας, Αρχηγός Ομάδας, Αρχηγός Κοινότητος, Αρχηγός Συστήματος, Αν. Τοπικός Έφορος Αναλήψεως, Έφορος Κλάδου Προσκόπων της Π.Ε.Θ., Έφορος Κλάδου Ανιχνευτών Π.Ε.Θ., Έφορος Κατασκηνώσεων Π.Ε.Θ., Τοπικός Έφορος Αναλήψεως, Αν. Περιφερειακός Έφορος Θεσσαλονίκης, Έφορος Εκπαίδευσης Π.Ε.Θ. & Περιφερειακός Έφορος Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος του Προσωπικού Εκπαίδευσης του Σ.Ε.Π. και έχει πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό εκπαιδεύσεων.

chart board image
Γενικός Γραμματέας
Ξενοφώντας Σπιταδάκης
chart board image chart board image
Γενικός Γραμματέας
Ξενοφώντας Σπιταδάκης

Γεννήθηκε το 1967 στο Ρέθυμνο και είναι παντρεμένος με 2 παιδιά. Είναι τελειόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και εν ενεργεία Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας.

Μέλος του Σ.Ε.Π. από το 1975, διετέλεσε Αρχηγός τμημάτων και Αρχηγός Συστήματος, Τοπικός Έφορος Ρεθύμνου (1991-1996), Έφορος Περιοχής Κρήτης (1997-2002), Περιφερειακός Έφορος Ρεθύμνου (2002-2010), Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας (2010-2013), Αντιπρόεδρος του ΔΣ/ΣΕΠ (2013-2017), Περιφερειακός Έφορος Δυτικής Κρήτης (2017-2020).

chart board image
Οικονομικός Σύμβουλος
Κώστας Τάτσης
chart board image chart board image
Οικονομικός Σύμβουλος
Κώστας Τάτσης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968, απόφοιτος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου. Είναι μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και ιδιοκτήτης της εταιρείας ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ. Ενεργός σε θέματα φυσικού και αστικού περιβάλλοντος συμμετέχοντας σε διάφορες επιτροπές και ενώσεις.

Στέλεχος του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων όπου έχει διατελέσει Αρχηγός Αγέλης Λυκόπουλων, Κοινότητας Ανιχνευτών, Αρχηγός Συστήματος, Έφορος Τοπικής εφορίας Ακροπόλεως , Περιφέρειας Αθηνών και Έφορος Περιβάλλοντός Γενικής Εφορίας καθώς & Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας του Δ.Σ./Σ.Ε.Π.

chart board image
Αν. Γενικός Έφορος
Κώστας Βεργίτσης
chart board image chart board image
Αν. Γενικός Έφορος
Κώστας Βεργίτσης

Γεννήθηκε το 1964 στην Αθήνα. Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών. Είναι απόφοιτος του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και εργάζεται σαν Εκπαιδευτικός Μέσης Εκπαίδευσης.

Έχει διατελέσει Υπαρχηγός και Αρχηγός Ομάδας, Αρχηγός Κοινότητας και Συστήματος, Έφορος Ανιχνευτών Τ.Ε. Κεραμεικού – Κολωνού, Αρχηγός Συστήματος, Τοπικός Έφορος, ’Εφορος Κλάδου Προσκόπων της Π.Ε. Αθηνών και Οικονομικός Σύμβουλος Δ.Σ. (2010-2017)

Είναι μέλος του Εκπαιδευτικού προσωπικού του Σ.Ε.Π. με συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό εκπαιδεύσεων.

chart board image
Οικονομικός Σύμβουλος
Κώστας Τάτσης
chart board image chart board image
Οικονομικός Σύμβουλος
Κώστας Τάτσης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968, απόφοιτος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου. Είναι μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και ιδιοκτήτης της εταιρείας ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ. Ενεργός σε θέματα φυσικού και αστικού περιβάλλοντος συμμετέχοντας σε διάφορες επιτροπές και ενώσεις.

Στέλεχος του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων όπου έχει διατελέσει Αρχηγός Αγέλης Λυκόπουλων, Κοινότητας Ανιχνευτών, Αρχηγός Συστήματος, Έφορος Τοπικής εφορίας Ακροπόλεως , Περιφέρειας Αθηνών και Έφορος Περιβάλλοντός Γενικής εφορίας καθώς & Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας του Δ.Σ./Σ.Ε.Π.

chart board image
Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας
Θοδωρής Κεφαλάς
chart board image chart board image
Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας
Θοδωρής Κεφαλάς

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1966, είναι παντρεμένος και έχει έναν γιο 12 ετών. Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της τεχνικής / κατασκευαστικής εταιρείας ΔΟΜΗΚΑ Α.Ε.

Είναι μέλος του Σ.Ε.Π. από το 1973. Έχει διατελέσει Υπαρχηγός & Αρχηγός Ομάδας, Αρχηγός Κοινότητας, Αρχηγός Συστήματος, Περιφερειακός Έφορος Μαγνησίας, Μέλος του Δ.Σ. του Σ.Ε.Π. & Γενικός Έφορος του Σ.Ε.Π. (2010-2017).

Είναι μέλος του Προσωπικού Εκπαίδευσης με μεγάλο αριθμό εκπαιδεύσεων σε όλη την Ελλάδα.

chart board image
Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων
Βίκυ Χρυσίνη
chart board image chart board image
Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων
Βίκυ Χρυσίνη

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1984. Έχει σπουδάσει Κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου με θέμα «Media and Communications» στο City University of London.

Έχει διατελέσει Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργού Εργασίας με ευθύνη σε θέματα επικοινωνίας με Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς τις Διεθνείς Σχέσεις. Έχει διατελέσει Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργού Υγείας & επικεφαλής της ομάδας παρακολούθησης της πορείας λειτουργίας των νοσοκομείων.

Τα τελευταία οκτώ χρόνια ασχολείται με το ξενοδοχειακό Marketing.

Είναι μέλος του Σ.Ε.Π. από το 1991. Έχει διατελέσει Υπαρχηγός & Αρχηγός Αγέλης, Αρχηγός Κοινότητας, Αρχηγός Συστήματος & Υπαρχηγός Συστήματος & Έφορος Δημοσίων Σχέσεων της Περιφερειακής Εφορείας Προσκόπων Νότιας Αττικής.

Είναι μέλος του Προσωπικού Εκπαίδευσης και έχει συμμετάσχει σε εκπαιδεύσεις σε όλη την Ελλάδα.

chart board image
Σύμβουλος Διεθνών Σχέσεων
Ιωάννης Δρης
chart board image chart board image
Σύμβουλος Διεθνών Σχέσεων
Ιωάννης Δρης

Γεννήθηκε στην Κέρκυρα ΤΟ 1969. Είναι έγγαμος και πατέρας ενός παιδιού. Σπούδασε Νομική στη Θεσσαλονίκη και παρακολούθησε τον μεταπτυχιακό κύκλο μαθημάτων LLM in European Legal Studies στο Πανεπιστήμιο του Exeter (UK). Εργάζεται σαν Τραπεζικός υπάλληλος.

Είναι μέλος του Σ.Ε.Π. από το 1981. Έχει διατελέσει Αρχηγός Κοινότητας, Αρχηγός Συστήματος, Έφορος Κλάδου Ανιχνευτών Περιφερειακής Εφορείας, Υπαρχηγός Συστήματος, Έφορος Οικονομικών & Περιουσίας ΠΕ Κέρκυρας, Περιφερειακός Έφορος Κέρκυρας & Έφορος Προσκοπικού Δικτύου της Γ.Ε.

Είναι μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Σ.Ε.Π. και έχει συμμετάσχει σε πολλές σχολές σε ολόκληρη την Ελλάδα.

chart board image
Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας
Ιωάννα Τζόβολου
chart board image chart board image
Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας
Ιωάννα Τζόβολου

Γεννήθηκε το 1984 στην Πάτρα. Έχει σπουδάσει Εφαρμοσμένη Ψυχολογία (BA of Arts Applied Phycology) και ολοκληρώνει τις μεταπτυχιακές της σπουδές στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία με Δεξιότητες Συμβουλευτικής (MSc Cognitive Behavioural Therapy with Counselling Skills). 

Εργάζεται σε εταιρεία επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, ως υπεύθυνη υποστήριξης επαγγελματικών οργανώσεων, γραφείου Τύπου και οργάνωσης εκδηλώσεων ενώ παράλληλα συνεργάζεται με άλλους ψυχολόγους ως Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας.

Είναι μέλος του ΣΕΠ από το 1997 και έχει διατελέσει Υπαρχηγός και Αρχηγός Αγέλης (2002-2007), Υπαρχηγός και Αρχηγός Κοινότητας (2006-2016), Αρχηγός Συστήματος (2007-2013). Στην Π.Ε. Δυτικής Πελοποννήσου έχει υπηρετήσει ως Έφορος Ανάπτυξης (2007-2008),  Έφορος Κλάδου Λυκοπούλων (2008-2011), Έφορος Κλάδου Ανιχνευτών (2011-2012) και Έφορος Εκπαίδευσης (2015-2021).

Επίσης είναι ενεργό μέλος του Προσωπικού Εκπαίδευσης από το 2010.

chart board image
Μέλος
Παντελής Προμπονάς
chart board image chart board image
Μέλος
Παντελής Προμπονάς

Γεννήθηκε στον Βόλο το 1985. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Πολιτισμική Γεωγραφία στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στη Κοινωνική Ανθρωπολογία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Είναι υποψήφιος διδάκτορας, ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Εργάστηκε για χρόνια στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης και γράφει περιοδικά επιφυλλίδες στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Έδωσε τη Προσκοπική του υπόσχεση το 1992. Έχει διατελέσει Υπαρχηγός και Αρχηγός Αγέλης, Υπαρχηγός και Αρχηγός Συστήματος, Έφορος Κλάδου Λυκοπούλων της Π.Ε. Μαγνησίας και Έφορος Κλάδου Λυκοπούλων στη Γενική Εφορεία. Είναι μέλος του Προσωπικού Εκπαίδευσης από το 2010. Το καλοκαίρι του 2016 ήταν επικεφαλής της 1ης Πανελλήνιας Κατασκήνωσης του Κλάδου Λυκοπούλων. Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. την τετραετία 2017 - 2021 και Αν. Γενικός Έφορος την διετία 2019- 2021.

chart board image
Μέλος
Γιώργος Λιόντας
chart board image chart board image
Μέλος
Γιώργος Λιόντας

Γεννήθηκε στην Κατερίνη το 1969. Είναι παντρεμένος και έχει δύο κόρες.

Σπούδασα στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Διατηρεί τεχνική επιχείρηση μελέτης κατασκευής και διαχείρισης έργων που αφορούν Ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.

Είναι μέλος του Σ.Ε.Π. από το 1981. Έχει διατελέσει Υπαρχηγός, Υπαρχηγός & Αρχηγός Ομάδας & Κοινότητας, Εφόρου Κλάδου Προσκόπων & Ανιχνευτών στην Τ.Ε. Άρεως, Έφορος Ακίνητης Περιουσίας της Π.Ε. Πιερίας, Υπαρχηγός Συστήματος, Αναπληρωτής Π.Ε., Έφορος Κλάδου Προσκόπων & Έφορος Εκπαίδευσης της Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας.

Είναι μέλος του Προσωπικού Εκπαίδευσης του Σ.Ε.Π.

chart board image
Μέλος
Ισμήνη Κρεμμύδα
chart board image chart board image
Μέλος
Ισμύνη Κρεμμύδα

Γεννήθηκε τον Απριλίου 1972 στην Κεφαλονιά. Είναι έγγαμη & μητέρα δύο παιδιών.

Διατηρούσε επί πολλά έτη δική της επιχείρηση προμήθειας οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού κουζίνας στο Αργοστόλι και σήμερα εργάζομαι ως ιδιωτική υπάλληλος σε δικηγορική εταιρεία. Τη πενταετία 2014-2019 ήμουν αιρετό μέλος της Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Κεφαλονιάς και μέλος της Τουριστικής Επιτροπής.

Είναι μέλος του Σ.Ε.Π. από το 2009.

Υπήρξε Υπαρχηγός & Αρχηγός Αγέλης, Αρχηγός Συστήματος, Βοηθός Περιφερειακή Έφορος στη Π.Ε. Δυτικής Πελοποννήσου & Περιφερειακή Έφορος Δυτικής Πελοποννήσου.

chart board image
Μέλος
Μανώλης Απλαδενάκης
chart board image chart board image
Μέλος
Μανώλης Απλαδενάκης

O Μανώλης γεννήθηκε το 1972 στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι ο Γενικός Διευθυντής του TEZ TOUR Ελλάδος ενός από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους Τουριστικούς Οργανισμούς. Είναι έγγαμος με την Έρη Καρουχάκη και πατέρας δύο παιδών.

Ο Μανώλης είναι μέλος της Προσκοπικής Κίνησης από το 1981. Υπήρξε Υπαρχηγός Ομάδας, Υπαρχηγός Κοινότητας, Αρχηγός Ομάδας επί 8 χρόνια, Αρχηγός Συστήματος, Έφορος Προσκοπικού Προγράμματος, ¨Έφορος Εκπαίδευσης, Έφορος κλάδου Προσκόπων, Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων Ηρακλείου επί 8 έτη, Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων Ανατολικής Κρήτης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ΣΕΠ, Σύμβουλος Διεθνών Σχέσεων και σήμερα είναι Μέλος του Δ.Σ. ΣΕΠ. Ο Μανώλης είναι Αρχηγός Εκπαιδευτής και συμμετέχει ενεργά στην εκπαίδευση από το 1996.

chart board image
Μέλος
Σωτήρης Στόικος
chart board image chart board image
Μέλος
Σωτήρης Στόικος

Γεννήθηκα στην Ξάνθη το 1975. Είναι έγγαμος και πατέρας ενός παιδιού.

Είναι απόφοιτος Γενικού λυκείου.

Σήμερα εργάζεται σε θυγατρική εταιρία του Ομίλου Cosmote στην εξυπηρέτηση πολιτών για τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Π.Ε.Κ.Α.

Εξελεγκτική Επιτροπή της Οικονομικής Διαχείρισης

Η Εξελεγκτική Επιτροπή της Οικονομικής Διαχείρισης του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων είναι όργανο του Σ.Ε.Π. και συγκροτείται και λειτουργεί για τετραετή θητεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οργανισμό του Σ.Ε.Π. Η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να ελέγχει τις διαχειριστικές ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται στα πραγματοποιηθέντα έσοδα και τις πηγές τους καθώς και στις πραγματοποιηθείσες δαπάνες και την τήρηση των κανόνων καλής διαχείρισης και λογιστικής τάξης. 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή δύναται να υποβοηθείται στο έργο της από Ορκωτούς Ελεγκτές.

Γενικός Έφορος

Ο Γενικός Έφορος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Π. και ασκεί τη γενική εποπτεία όλων των Προσκόπων στην Ελλάδα καθώς και των αποδήμων Ελλήνων Προσκόπων στο εξωτερικό. Είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του Προσκοπικού προγράμματος σ’ όλη τη χώρα και για την ανάπτυξη, την οργάνωση και τη διοίκηση των Προσκοπικών Κλιμακίων σύμφωνα με τον Οργανισμό του Σ.Ε.Π., τις Αρχές και κατευθύνσεις που διέπουν το Σ.Ε.Π. και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε μέτρο που αφορά στην Προσκοπική Κίνηση, εκτελεί, σε συνεργασία με τους Εφόρους της Γενικής Εφορείας, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν στην Προσκοπική Κίνηση και αποφασίζει για την πραγματοποίηση των αναγκαίων προγραμμάτων και δράσεων.

Η Γενική Εφορεία είναι το κεντρικό επιτελικό όργανο του Σ.Ε.Π. που φροντίζει για τη μελέτη, τον προγραμματισμό και την εφαρμογή του προγράμματος δράσης και εκπαίδευσης των μελών του Σ.Ε.Π. Αποτελείται από τον Γενικό Έφορο, τον Αναπληρωτή Γενικό 'Έφορο, τους Βοηθούς Γενικούς Εφόρους και τους Εφόρους Κλάδων και Υπηρεσιών με τους αντίστοιχους Αναπληρωτές τους.

Διοικητικό Προσωπικό

Κεντρική Διοίκηση

Οι Υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π. στεγάζονται στο Προσκοπικό Μέγαρο "Αντώνης Μπενάκης" που βρίσκεται στην οδό Πτολεμαίων 1, στην Αθήνα (Παγκράτι), Τ.Κ. 116 35

Hμέρες και ώρες λειτουργίας των Υπηρεσιών :

Δευτέρα 13.00’ έως 21.00’ και Τρίτη έως Παρασκευή 09.00’ έως 16.00’

Για να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα σε κάποιο από τα στελέχη της Κεντρικής Διοίκησης πατήστε πάνω στο email του ή επικοινωνήστε με το [email protected]

Τηλεφωνικό Κέντρο : 210 7290046

Τηλέφωνο ανάγκης: 6936 117147 - Fax 2107236561

 • Αθανάσιος Χ. Ευσταθίου: Γενικός Διευθυντής & Μόνιμος Βοηθός Γενικός Έφορος, 2169005536, 6936117147, [email protected]
 • Δήμητρα Κεφαλά:  Υπεύθυνη Οικονομικών Υπηρεσιών, 2169007247, 6908077410, [email protected]
 • Σταύρος Αντωνίου: Οικονομική Υπηρεσία, 2169007281, [email protected]
 • Κωνσταντίνος Τζάλλας: Οικονομική Υπηρεσία, 2169007281, [email protected]
 • Δέσποινα Χασιλίδη: Γραμματεία ΔΣ & Υπεύθυνη Προγραμμάτων Βιωματικής Εκπαίδευσης, 2169007045, 6936117148, [email protected]
 • Σταματία Κεράνη: Εφορεία Διοίκησης & Εκπαίδευσης, 2169005383, 6936117146, [email protected]
 • Νεκτάριος Τσεσμελόπουλος: Υπεύθυνος Υποστήριξης Προσκοπικού Προγράμματος, 2169005382, 6944758823, [email protected]
 • Ελίνα Γαλιώτου: Δημόσιες & Διεθνείς Σχέσεις, 2169007246, [email protected]
 • Σπύρος Πολυζώης: Τμήμα Μηχανοργάνωσης - Δημιουργικό, 2169005271, [email protected]
 • Αγγελική Καπράνη : Νομική Υποστήριξη, [email protected]
 • Σπύρος Θεοδώρου: Υπεύθυνος Προσκοπικού Πρατήριου, 2107236877, [email protected]
 • Μαρία Χάλαρη: Προσκοπικό Πρατήριο, [email protected]
 • Νικολέττα Μήτσιου : Προσκοπικό Πρατήριο, [email protected]
 • Μιχάλης Βλάδος : Προσκοπικό Πρατήριο, [email protected]
 • Μάρκο ντε Σούζα - Μπρίτο: Προσκοπικό Πρατήριο, [email protected]
 • Ελευθερία Μπελέρη: Επιμελήτρια Κτιρίου Σ.Ε.Π.
Προσκοπικά Κέντρα:
 • Στάθης Πιπέρας : Προσκοπικό Κέντρο Αγ. Ανδρέα, 2294097005, 6970811140, [email protected]
 • Λουκάς Ρεστέμης: Προσκοπικό Κέντρο Παρνασσού, 6945115153, [email protected]
 • Πέτρος Πομόνης: Προσκοπικό Κέντρο ΠΥ-ΒΑ, 2102321990, [email protected]