Προσκοπικό Πρόγραμμα

"Το παιδί θέλει να κάνει πράγματα, οπότε ας το ενθαρρύνουμε να τα κάνει δείχνοντάς του τη σωστή κατεύθυνση και επιτρέποντάς του να τα κάνει όπως ακριβώς του αρέσει. Αφήστε το παιδί να κάνει λάθη. Μέσα από αυτά τα λάθη σχηματίζει την εμπειρία του".

Λόρδος Baden-Powell, Ιδρυτής Προσκοπισμού

  

Η επιτυχία του Προσκοπισμού βασίζεται στο ότι η μάθηση γίνεται μέσα από ευχάριστες και βιωματικές δραστηριότητες στη φύση, οι οποίες προέρχονται από τις ανάγκες και τις προσδοκίες των παιδιών και των εφήβων ή επιλέγονται από τους ίδιους τους νέους βάσει των κινήτρων τους, και πραγματοποιούνται σε μικρές ομάδες συνομηλίκων τους. 

Το Προσκοπικό Πρόγραμμα έχει 3 κύρια χαρακτηριστικά:

  • Βασίζεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των νέων.
  • Είναι προσαρμοσμένο σε κάθε πολιτισμό και κάθε γενιά.
  • Περιέχει τόσο αμετάβλητα όσο και μεταβλητά στοιχεία.

Το Προσκοπικό Πρόγραμμα, είναι ένα πρόγραμμα «από» τους νέους και όχι «για» τους νέους!

Αυτό σημαίνει ότι το Πρόγραμμα αναπτύσσεται σύμφωνα με τις προσδοκίες των νέων, και με την ενεργό συμμετοχή τους, δεδομένου ότι οι ίδιοι αποτελούν τους κύριους παράγοντες της προσωπικής τους ανάπτυξης και ευτυχίας. Αυτό δεν σημαίνει απόρριψη της ενθάρρυνσης και εκπαιδευτικής παρουσίας των ενηλίκων. Οι ενήλικες έχουν τη δική τους θέση στην ανάπτυξη και εφαρμογή του προγράμματος, με την έννοια ότι προτείνουν δυνατότητες, προσφέρουν εναλλακτικές, παρέχουν κίνητρα και υποστηρίζουν τους νέους στο να ανακαλύψουν και να καλλιεργήσουν όλες τους τις δυνατότητες.  Ωστόσο, τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να γίνει χωρίς να ληφθούν υπόψη οι φιλοδοξίες των νέων και χωρίς την ενεργό συμμετοχή τους, τόσο στην ανάπτυξη, όσο και στην υλοποίηση του Προγράμματος.
Με την αποτελεσματική αξιοποίηση των χαρακτηριστικών κάθε ηλικιακής ομάδας ξεχωριστά, παρέχεται από τους ενηλίκους εθελοντές ένα διαφοροποιημένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, μέσω του οποίου αναπτύσσονται πολύπλευρα αυτόνομες προσωπικότητες, ενδυναμώνονται ηγετικά χαρακτηριστικά μέσω πρωτοβουλιών, αποκτούνται γνώσεις μέσα από τα βιώματα και τις εμπειρίες, μετουσιώνοντας τις ικανότητες σε δεξιότητες & softskills.

Οι συναρπαστικές εμπειρίες μέσω του Προσκοπικού Προγράμματος προσφέρουν ένα ταξίδι μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, που βασίζεται στον διάλογο και τη συνεργασία, την παρακίνηση και την υποστήριξη, την ενεργητικότητα αλλά και την προσωπική ανάπτυξη, υπό το πρίσμα των Αρχών της Προσκοπικής Κίνησης.Το Προσκοπικό Πρόγραμμα για όλα τα τμήματα είναι βασισμένο γύρω από τρία κύρια θέματα: τη ζωή στη φύση και τις νέες εμπειρίες, την κοινωνία και τις δεξιότητες

Σε κάθε τμήμα (Αγέλη, Ομάδα, Κοινότητα, Προσκοπικό Δίκτυο) μια σειρά από "αναγνωρίσεις" ενθαρρύνουν τα μέλη να ανακαλύψουν και να εκπαιδευτούν βιωματικά σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων 3 κύριων θεμάτων: ηγεσία, ομαδική εργασία και προσωπική ανάπτυξη.

Το Προσκοπικό Παιχνίδι δεν προετοιμάζει απλά τον αυριανό ενεργό πολίτη, αλλά τον ηγέτη που θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου!