Προσκοπικό Πρόγραμμα

"Το παιδί θέλει να κάνει πράγματα, οπότε ας το ενθαρρύνουμε να τα κάνει δείχνοντάς του τη σωστή κατεύθυνση και επιτρέποντάς του να τα κάνει όπως ακριβώς του αρέσει. Αφήστε το παιδί να κάνει λάθη. Μέσα από αυτά τα λάθη σχηματίζει την εμπειρία του".

Λόρδος Baden-Powell, Ιδρυτής Προσκοπισμού

  

Η επιτυχία του Προσκοπισμού βασίζεται στο ότι η μάθηση γίνεται μέσα από ευχάριστες και βιωματικές δραστηριότητες, πολλές από τις οποίες συμβαίνουν στη φύση, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των παιδιών και των εφήβων, επιλέγονται από τους ίδιους βάσει των κινήτρων τους και πραγματοποιούνται σε μικρές ομάδες συνομηλίκων τους. 

Το Προσκοπικό Πρόγραμμα έχει τρία κύρια χαρακτηριστικά:

  • Βασίζεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των νέων.
  • Είναι προσαρμοσμένο σε κάθε πολιτισμό και κάθε γενιά.
  • Περιέχει τόσο αμετάβλητα όσο και μεταβλητά στοιχεία.
Το Προσκοπικό Πρόγραμμα, είναι ένα πρόγραμμα «από» τους νέους και όχι «για» τους νέους!

Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα αναπτύσσεται σύμφωνα με τις προσδοκίες των νέων, και με την ενεργή συμμετοχή τους σε αυτό, καθώς οι ίδιοι αποτελούν τους κύριους παράγοντες της προσωπικής τους ανάπτυξης και ευτυχίας. Οι ενήλικες έχουν τη δική τους θέση στην ανάπτυξη και εφαρμογή του προγράμματος, προτείνουν, ενθαρρύνουν, παρέχουν κίνητρα και υποστηρίζουν τους νέους να ανακαλύψουν και να καλλιεργήσουν όλες τους τις δυνατότητες. Ωστόσο, τίποτα από αυτά δεν μπορεί να γίνει, χωρίς να ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες των νέων και χωρίς την ενεργή δική τους συμμετοχή, τόσο στην ανάπτυξη, όσο και στην υλοποίηση του Προσκοπικού προγράμματος.

Με την αποτελεσματική αξιοποίηση των χαρακτηριστικών κάθε ηλικιακής ομάδας, το Προσκοπικό πρόγραμμα παρέχει ένα ευρύ και διαφοροποιημένο φάσμα δραστηριοτήτων, μέσω του οποίου αναπτύσσονται πολύπλευρα αυτόνομες προσωπικότητες, ενδυναμώνονται στοιχεία του χαρακτήρα των παιδιών, των εφήβων και των νέων και καλλιεργούνται δεξιότητες για τη ζωή. Οι συναρπαστικές εμπειρίες των Προσκοπικών δραστηριοτήτων προσφέρουν ένα ταξίδι σε ασφαλές περιβάλλον, που βασίζεται στον διάλογο, τη συνεργασία, την παρακίνηση, την υποστήριξη, την ενεργητικότητα, την προσωπική ανάπτυξη και τις αρχές του Προσκοπισμού.

Σε κάθε ηλικιακό Τμήμα, το Προσκοπικό Πρόγραμμα βασίζεται σε στοιχεία όπως η φύση και η προσφορά και παρέχει μια σειρά από αναγνωρίσεις και επιβραβεύσεις που θα ενθαρρύνουν τα παιδιά να ανακαλύψουν και να εκπαιδευτούν σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας, με συνεργασία, υπευθυνότητα και προσωπική ανάπτυξη.

Ο Προσκοπισμός προετοιμάζει τον αυριανό ενεργό πολίτη, που θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου!