Προσκοπικό Πρόγραμμα

Aπό τους νέους για τους νέους!

 

"Το παιδί θέλει να κάνει πράγματα, οπότε ας το ενθαρρύνουμε να τα κάνει δείχνοντάς του τη σωστή κατεύθυνση και επιτρέποντάς του να τα κάνει όπως ακριβώς του αρέσει. Αφήστε το παιδί να κάνει λάθη. Μέσα από αυτά τα λάθη σχηματίζει την εμπειρία του".

Λόρδος Baden-Powell, Ιδρυτής Προσκοπισμού

  

Η επιτυχία του Προσκοπισμού βασίζεται στο ότι η μάθηση γίνεται μέσα από ευχάριστες και βιωματικές δραστηριότητες στη φύση, οι οποίες προέρχονται από τις ανάγκες και τις προσδοκίες των παιδιών και των εφήβων ή επιλέγονται από τους ίδιους τους νέους βάσει των κινήτρων τους, και πραγματοποιούνται σε μικρές ομάδες συνομηλίκων τους. 


Με την αποτελεσματική αξιοποίηση των χαρακτηριστικών κάθε ηλικιακής ομάδας ξεχωριστά, παρέχεται από τους ενηλίκους εθελοντές ένα διαφοροποιημένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, μέσω του οποίου αναπτύσσονται πολύπλευρα αυτόνομες προσωπικότητες, ενδυναμώνονται ηγετικά χαρακτηριστικά μέσω πρωτοβουλιών, αποκτούνται γνώσεις μέσα από τα βιώματα και τις εμπειρίες, μετουσιώνοντας τις ικανότητες σε δεξιότητες & softskills.

Οι συναρπαστικές εμπειρίες μέσω του Προσκοπικού Προγράμματος προσφέρουν ένα ταξίδι μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, που βασίζεται στον διάλογο και τη συνεργασία, την παρακίνηση και την υποστήριξη, την ενεργητικότητα αλλά και την προσωπική ανάπτυξη, υπό το πρίσμα των Αρχών της Προσκοπικής Κίνησης.Το Προσκοπικό Παιχνίδι δεν προετοιμάζει απλά τον αυριανό ενεργό πολίτη, αλλά τον ηγέτη που θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου!