Νέες εφαρμογές & αλλαγές στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Π.

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 12/09/2018
A/A: 86 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Δημοσίων Σχέσεων


Με την υπ’ αριθμόν 20/1.3.2017 Ανακοίνωση, είχε γνωστοποιηθεί η ολοκλήρωση των εργασιών ανανέωσης της ιστοσελίδας του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.sep.org.gr. Προκειμένου η ιστοσελίδα μας να προσφέρει ολοένα και περισσότερες δυνατότητες και εφαρμογές στους χρήστες και επισκέπτες της συνεχώς αναπτύσσεται και εξελίσσεται, ενώ στο πλαίσιο της επιδιωκόμενης εξωστρέφειας της Κίνησης στο εξωτερικό μας κοινό επικοινωνούμε το www.gineproskopos.gr, το οποίο κάνει ανακατεύθυνση στην ιστοσελίδα μας.

Σε συνέχεια της δημιουργίας του Blog (www.sep.org.gr/blog) και της τοποθέτησης των Προσκοπικών Κλιμακίων / Προσκοπικών Κέντρων στον αντίστοιχο χάρτη (www.sep.org.gr/el/normal/locations), στο πλαίσιο αλλαγών βελτίωσης της σελίδας αλλά και διευκόλυνσης των μελών μας, οι Εφορείες Διεθνών Σχέσεων και Δημοσίων Σχέσεων Γ.Ε. σε συνεργασία με τον εξωτερικό συνεργάτη που είναι υπεύθυνος για την υποστήριξη της ιστοσελίδας και την Εφορεία Πληροφορικής Γ.Ε., προχώρησαν στις παρακάτω αλλαγές:

Αγγλική έκδοση
Με γνώμονα την εξυπηρέτηση των επισκεπτών που βρίσκονται στο εξωτερικό και όσων θέλουν να γνωρίσουν την Προσκοπική Κίνηση στην Ελλάδα και ομιλούν την αγγλική, δίνεται πλέον η πρόσβαση σε ορισμένες βασικές πληροφορίες και νέα από το Σ.Ε.Π. στην αγγλική γλώσσα. Όπως θα δείτε έχουν τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο τα λεκτικά EL και ΕΝ για την επιλογή της επιθυμητής γλώσσας.

Διεθνείς Προσκοπικές Δράσεις
Δημιουργήθηκε σχετική σελίδα όπου η αναζήτηση των διεθνών δράσεων είναι πλέον εύκολη, καθώς αυτές κατηγοριοποιούνται ανά είδος δράσης (jamboree, κατασκήνωση, συνάντηση, συνέδριο, σεμινάριο - εκπαίδευση, εθελοντική εργασία, Scout of the World) και ανά χαρακτήρα (διεθνής, προσκοπικής περιοχής, εθνική, τοπική). Έτσι, μπορεί πλέον κάθε Ενήλικο Στέλεχος να αναζητήσει ευκαιρίες για δράσεις στο εξωτερικό, είτε πρόκειται για συμμετοχή σε συνέδριο ή συνάντηση, είτε πρόκειται για συμμετοχή σε δράση όπως jamboree ή κατασκήνωση.

Media Center 
Δελτία Τύπου: www.sep.org.gr/el/normal/pressreleases
Φωτογραφικό Υλικό: www.sep.org.gr/el/normal/Photos
Λογότυπα: www.sep.org.gr/el/normal/Logos  
Στοχεύοντας στην καθολική ενημέρωση των Μ.Μ.Ε. και συνολικά της Κοινωνίας, πλέον όλοι έχουν εύκολη πρόσβαση στα επίσημα Δελτία Τύπου του Σ.Ε.Π. Όπως περιγράφεται και στον νέο Κανονισμό Εικόνας, Επικοινωνίας, Εξωστρέφειας (https://bit.ly/2FfKmsV), κάθε Περιφερειακή Εφορεία η οποία επικοινωνεί με τα τοπικά Μ.Μ.Ε., θα μπορεί να στέλνει και τα νέα της Κίνησής μας όπως δημοσιεύονται στα Δελτία Τύπου. Παράλληλα, όσοι θέλουν να χρησιμοποιούν λογότυπα ή φωτογραφίες μπορούν να το κάνουν αξιοποιώντας το σχετικό υλικό σε καλή ανάλυση. 

Ευκαιρίες Καριέρας
Σε ένα απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον, το Σ.Ε.Π. επενδύει στους νέους και τις νέες και δημοσιεύει ευκαιρίες εργασίας ή εθελοντικής προσφοράς στη μεγαλύτερη Κίνηση για νέους στην Ελλάδα, στα πρότυπα των άλλων Προσκοπικών Οργανώσεων.

Υπενθυμίζουμε ότι για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις και προτάσεις σας σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]r.


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 86_2018.pdf