Έκδοση "Προσκοπισμός στην Πόλη μας"

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 21/09/2023
A/A: 77 / 2023

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Αγαπητοί μου 
 
Σε εφαρμογή του τριετούς Σχεδίου Ανάπτυξης του Σ.Ε.Π. 2022 – 2025 και του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης για την Ανάπτυξη 2022 – 2023, και στο πλαίσιο σχεδιασμού ολοκληρωμένων ενεργειών εξωστρέφειας και επικοινωνίας, το Σ.Ε.Π. δημιούργησε την έκδοση: 


«ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ»

Η έκδοση απευθύνεται και παρέχει πλήρη ενημέρωση σε Δήμους για τον Προσκοπισμό και μπορεί να αξιοποιηθεί από τα Προσκοπικά Κλιμάκια για την καλύτερη επικοινωνία με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με στόχο την επέκταση της Κίνησης σε περιοχές όπου δεν υπάρχει Προσκοπική παρουσία, αλλά και την υποστήριξη του τοπικού Προσκοπισμού στις πόλεις όπου λειτουργούν Προσκοπικά Συστήματα. 

Το έντυπο επισυνάπτεται σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ μπορείτε να το βρείτε στην Περιοχή Μελών, στην κατηγορία Εκδόσεις Σ.Ε.Π. καθώς και στις κατηγορίες Εικόνα, Εξωστρέφεια & Επικοινωνία/Επικοινωνιακό Υλικό και Εικόνα, Εξωστρέφεια & Επικοινωνία/Εγχειρίδια.
Προς το παρόν, η έκδοση είναι μόνο ηλεκτρονική. Αν χρειαστεί να δοθεί και σε έντυπη μορφή, το έγγραφο μπορεί να εκτυπωθεί.

Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας Προσκοπικής χρονιάς, ελπίζουμε η έκδοση να αξιοποιηθεί, προκειμένου να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο τις σχέσεις μας με τους Δήμους μας, με στόχο την ανάπτυξη της Προσκοπικής Κίνησης
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 113 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣΕπισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 77_2023.pdf
ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ_ΣΤΗΝ_ΠΟΛΗ_ΜΑΣ_2023.pdf