Επικοινωνιακό Υλικό

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για μεγιστοποίηση της εξωστρέφειας καθώς και ορθής και ενιαίας προβολής της εικόνας μας στην κοινωνία, σας παρέχονται τα παρακάτω επικοινωνιακά υλικά, για ελεύθερη χρήση. Παράλληλα μπορείτε να βρείτε το διαθέσιμο επικοινωνιακό υλικό εδώ.

A. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Προς διευκόλυνση των Κλιμακίων για την παρουσίαση του Προσκοπικού Έργου, δημιουργήθηκε μία γενική παρουσίαση στην οποία παρουσιάζεται συνοπτικά το προσκοπικό έργο και οι αξίες της Κίνησης. 
Έλληνες Πρόσκοποι (παρουσίαση)
B. BINTEO ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ
Τα δύο νέα video, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιοδήποτε Κλιμάκιο σε οποιαδήποτε δράση στην οποία θέλουν να προβάλουν τον Προσκοπισμό:
  • ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ (infographic παρουσίαση): video παρουσίασης της Προσκοπικής Κίνησης με φωτογραφικό υλικό και σπικάζ (διάρκειας 01:05 λεπτών) 
  • ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ: video με φωτογραφικό υλικό και λέξεις «κλειδιά» που χαρακτηρίζουν τη δράση μας (διάρκειας 01:16 λεπτών). 

Γ. ΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχουμε ετοιμάσει δύο video που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιοδήποτε Κλιμάκιο σε δράσεις που σχετίζονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης:
  • ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ & SDGs: επεξηγηματικό video παρουσίασης των δράσεων της Προσκοπικής Κίνησης για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης με σπικάζ (διάρκειας 00:46 λεπτών) 
  • SCOUTS4SDGs (short promo): προωθητικό video για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης από εξωτερική δράση (διάρκειας 00:31 λεπτών).
  • TVC SCOUTS4SDGS: τηλεοπτικό spot αναφορικά με την ευαισθητοποίηση των Προσκόπων για τους 17 Στόχους (spot διάρκειας 00:44λεπτών). Υπάρχει διαθέσιμο και σε 00:33λεπτά

Δ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ
Τα εικαστικά εκτύπωσης της αφίσας καθώς και του Flyer επισυνάπτονται σε ανοιχτά επεξεργάσιμα αρχεία. Όσα Προσκοπικά Κλιμάκια θέλουν να κάνουν χρήση του υλικού προβολής μπορούν:
  • να το κατεβάσουν (σε καλή ανάλυση για εκτύπωση) προσθέτοντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους και να το τυπώσουν σε δικό τους προμηθευτή ή / και
  • να επικοινωνήσουν με την Κεντρική Διοίκηση (Νεκτάριος Τσεσμελόπουλος, τηλ. 216-9005382, email: [email protected]) και να ζητήσουν συγκεκριμένο αριθμό αντιτύπων (το φυλλάδιο διατίθεται στην συμβολική τιμή των 0,05€/τεμ. και η αφίσα 0,10€/τεμ.) ή
  • να επικοινωνήσουν με την Εφορεία Δημοσίων Σχέσεων Γ.Ε. ([email protected]) ζητώντας να τους φτιάξει το δημιουργικό με τα στοιχεία που επιθυμούν, εάν δεν είναι εφικτό να το κάνουν τα ίδια.
Τα νέα Προσκοπικά Συστήματα θα παραλάβουν από την Κεντρική Διοίκηση του Σ.Ε.Π. δωρεάν 200 φυλλάδια και 5 αφίσες για την προώθηση και προβολή της Προσκοπικής Κίνησης στην περιοχή τους.

Ε.SOCIAL MEDIA
Σε συνέχεια του έντυπου υλικού, υποστηρικτικά για τα social media των Κλιμακίων δημιουργήθηκαν αντίστοιχα εικαστικά.
Γενικό
Αγέλη Λυκοπούλων
Κοινότητα Ανιχνευτών
Ομάδα Προσκόπων
Προσκοπικό Δίκτυο

Ζ. ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
Το υλικό αυτό αφορά τους νέους ενηλίκους οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με τον Προσκοπισμό και αποτελεί συμπληρωματικό υλικό στο Εγχειρίδιο προσέλκυσης νέων ενηλίκων στελεχών που αφορά εσωτερικό κοινό. Στο έντυπο περιγράφονται με απλά λόγια τις εμπειρίες, τα βιώματα και τις δεξιότητες που θα αποκομίσουν από την ενασχόλησή τους ως εθελοντές με την Προσκοπική Κίνηση. Το πολυσέλιδο έντυπο συνοδεύεται από σχετική αφίσα και μονοσέλιδο φυλλάδιο:
Τα νέα Προσκοπικά Συστήματα θα παραλάβουν από την Κεντρική Διοίκηση του Σ.Ε.Π. δωρεάν 20 έντυπα και 50 αφίσες και Flyers για την προώθηση και προβολή της Προσκοπικής Κίνησης στην περιοχή τους.

Η. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Το υλικό αυτό αφορά εκδόσεις που συμβάλλουν στην Ανάπτυξη της Κίνησης σε όλους του τομείς.