Εγχειρίδια

Προσκοπισμός στην πόλη μας  

Η έκδοση απευθύνεται και παρέχει πλήρη ενημέρωση σε Δήμους για τον Προσκοπισμό και μπορεί να αξιοποιηθεί από τα Προσκοπικά Κλιμάκια για την καλύτερη επικοινωνία με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με στόχο την επέκταση της Προσκοπικής Κίνησης σε περιοχές όπου δεν υπάρχει Προσκοπική παρουσία, αλλά και την υποστήριξη του τοπικού Προσκοπισμού στις πόλεις όπου λειτουργούν Προσκοπικά Συστήματα. 

Προσκοπισμός στην πόλη μας


Μίλησε για τον Προσκοπισμό  

Σκοπός της έκδοσης είναι να βοηθήσει τα Ενήλικα Μέλη να δίνουν απαντήσεις, πιο εύκολα και συγκροτημένα, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που θέλει κανείς να εξηγήσει σε γνωστούς του και μη τι είναι ο Προσκοπισμός και τι κάνουμε καθημερινά στους Προσκόπους. Για τον σκοπό αυτό περιέχει ερωτοαπαντήσεις σε διάφορα καίρια θέματα αλλά και προτάσεις τοποθέτησης σε δημόσιο διάλογο.

Εγχειρίδιο Μίλησε για τον Προσκοπισμό


Καλώς ήρθες στον Προσκοπισμό

Το εγχειρίδιο αφορά στην προσέλκυση νέων ενηλίκων στελεχών καθώς και μελών Προσκοπικού Δικτύου, περιγράφοντας με απλά λόγια τις εμπειρίες, τα βιώματα και τις δεξιότητες που θα αποκομίσουν από την ενασχόλησή τους ως εθελοντές με την Προσκοπική Κίνηση. Όπως και στην προηγούμενη έκδοση, το πολυσέλιδο έντυπο συνοδεύεται από σχετική αφίσα και μονοσέλιδο φυλλάδιο, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από τα Προσκοπικά Συστήματα.

Eγχειριδίου «Καλωσόρισες στον Προσκοπισμό»


Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης & Προσκοπισμός  

Παρ’ όλο που η ενασχόληση μετα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι μια από τις κύριες Προσκοπικές δραστηριότητες, όπως η ζωή στο ύπαιθρο, το παιχνίδι και η κοινωνική προσφορά, η δυνατότητα που παρέχουν τα μέσα αυτά είναι αδιαμφισβήτητα μια ενδιαφέρουσα εμπειρία. Ωστόσο, η επικοινωνία, η δημιουργία και η σωστή συντήρηση σελίδων, καναλιών, ομάδων και λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απαιτεί σοβαρή και υπεύθυνη εργασία!  

Σκοπός του εγχειριδίου είναι να ενθαρρύνει τα μέλη του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων να χρησιμοποιούν σωστά και με ασφάλεια τους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Εγχειρίδιο Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης & Προσκοπισμός

Όροι χρήσης facebook page "Πρόσκοποι"

 

Προσκοπική Στολή & τοποθέτηση Διακριτικών & Σημάτων 

Τα μέλη της Προσκοπικής Κίνησης φορούν προσκοπική στολή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό Στολών και Διακριτικών. Η μορφή και ο τύπος της προσκοπικής στολής καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Π. και προστατεύεται από τον Νόμο.

Η Προσκοπική Στολή, χαρακτηρίζει όλα τα μέλη της Προσκοπικής Κίνησης παγκοσμίως χρησιμεύει για να διακρίνονται οι πρόσκοποι από τρίτους αλλά και μεταξύ τους. Η προσκοπική στολή έχει πρακτική χρήση και εξυπηρετεί τις ανάγκες του προσκοπικού προγράμματος και της δράσης. Φέρνει τα μέλη περισσότερο κοντά και ενισχύει την αίσθηση του πνεύματος της ομάδας. Η προσκοπική στολή εκτός από την πρακτικότητα της χρήσης της έχει και συμβολικό χαρακτήρα ενισχύοντας το ιδεολογικό περιεχόμενο του Προσκοπισμού και τέλος δημιουργεί την αίσθηση της ομοιομορφίας και της ωραίας εικόνας της Κίνησης.

Προς διευκόλυνση όλων των μελών, δημιουργήθηκε το συγκεκριμένο Εγχειρίδιο, το οποίο είναι η οπτικοποίηση του κανονισμού. Στόχος του είναι να καθοδηγήσει στην ορθή τοποθέτηση των σημάτων της νέας στολής.

Εγχειρίδιο Προσκοπικής Στολής & Τοποθέτησης Διακριτικών & Σημάτων