Αποτελέσματα και Ευρήματα Έρευνας «Ε1. ΕΝΗΛΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ»

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 04/07/2023
A/A: 57 / 2023

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης 44/ 11.05.2023, σας ενημερώνουμε για τα ευρήματα της έρευνας «Ε1. ΕΝΗΛΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ».

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο διάστημα από 13 έως 21 Μαΐου 2023, με τη μέθοδο του ανώνυμου ερωτηματολόγιου. Συμμετείχαν 938 πρώην Ενήλικα Στελέχη του Σ.Ε.Π. τα οποία έχουν αποχωρήσει από την ενεργό Προσκοπική Κίνηση, με τελευταίο έτος Απογραφής από το 2011 έως και το 2021.

Η έρευνα συμπεριλαμβάνεται στα Εγκάρσια Έργα του τριετούς Σχεδίου Ανάπτυξης του Σ.Ε.Π. και αποσκοπεί στην αποτύπωση της εμπειρίας που αποκόμισαν οι εθελοντές μας από την ενασχόληση τους ως Ενήλικα Στελέχη. Τον συντονισμό και την παρακολούθηση της ενέργειας  είχε η Εφορεία Ανάπτυξης της Γενικής Εφορείας

Από την έρευνα προέκυψαν αρκετά και σημαντικά ευρήματα, τα οποία θα αξιοποιηθούν στη βελτίωση των πολιτικών του Σ.Ε.Π., για την αύξηση του κύκλου ζωής των Ενηλίκων Στελεχών, για μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων και για αποτελεσματικότερη υποστήριξη του Προσκοπικού έργου στο Τμήμα και στο Σύστημα.

Επισυνάπτονται τα ευρήματα της έρευνας, σε μορφή pdf.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 113 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 57_2023.pdf
ΑΝ.57_Ε1. ΕΝΗΛΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΣΕΠ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ.pdf