Σχέδιο Ανάπτυξης του Σ.Ε.Π. 2022 – 2025

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 19/01/2023
A/A: 5 / 2023

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Το Σχέδιο Ανάπτυξης του Σ.Ε.Π. 2022 – 2025 περιγράφει τις προσδοκίες και το πλαίσιο Ανάπτυξης της Προσκοπικής Κίνησης στη χώρα μας και ορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές, με στόχο να «μεγαλώσουμε» την διεισδυτικότητα μας ως Κίνηση στην Ελληνική κοινωνία την ερχόμενη τριετία. Η επεξεργασία του Σχεδίου έγινε από την Εφορεία Ανάπτυξης της Γ.Ε., ακολούθησε διαβούλευση στη Γενική Εφορεία και στο συμβούλιο των Περιφερειακών Εφόρων και το τελικό κείμενο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π.

Το Σχέδιο Ανάπτυξης του Σ.Ε.Π. 2022 – 2025, αποτελείται από τα παρακάτω έγγραφα:

«Έρευνα για την Ανάπτυξη του Σ.Ε.Π.»: Μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Εφορεία Ανάπτυξης της Γενικής Εφορείας, με σκοπό να βοηθήσει στην απόκτηση μίας σφαιρικής και εμπεριστατωμένης εικόνας για τα Μέλη της Κίνησης και συγχρόνως να αποτελέσει ένα εργαλείο για την κατάρτιση και την εφαρμογή του τριετούς Σχεδίου Ανάπτυξης 2022 – 2025. Η έρευνα αφορά σε:
1. Συγκέντρωση και επεξεργασία αριθμητικών δεδομένων για τα Μέλη του Σ.Ε.Π., σε συσχέτιση με το γενικό πληθυσμό των ηλικιών των νέων στις οποίες απευθύνεται ο Προσκοπισμός.
2. Επεξεργασία απογραφικών δεδομένων για τα Μέλη και τα Κλιμάκια του Σ.Ε.Π. 

«Τριετές Σχέδιο Ανάπτυξης του Σ.Ε.Π. 2022 – 2025»: Γενικό πλαίσιο που ορίζει τις βασικές αρχές που θα καθοδηγήσουν τον τρόπο με τον οποίο θα εργαστούμε για την Ανάπτυξη, το Όραμα, τη Στρατηγική, τους Στόχους και τις Προτεραιότητες, καθώς και τα βασικά συστατικά, γύρω από τα οποία οικοδομείται συνολικά η προσπάθεια. Το τριετές Σχέδιο Ανάπτυξης υλοποιείται μέσα από ετήσια Σχέδια Δράσης. 

«Ετήσιο Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη 2022 – 2023»: Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης το οποίο περιγράφει αυτά που θέλουμε να επιτύχουμε σε ένα έτος, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα επιμέρους Σχέδια, τους Στόχους και τις Ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί:
1. Κεντρικές Ενέργειες ανά Στόχο και Προτεραιότητα, που θα υλοποιηθούν στο επίπεδο της Κεντρικής Διοίκησης και της Γενικής Εφορείας.
2. Δείκτες KPIs, οι οποίοι είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι και καθορισμένοι ανά Στόχο και Προτεραιότητα.
3. Εγκάρσια έργα και πρωτοβουλίες που αφορούν σε περισσότερες από μία Προτεραιότητες..
4. Στόχους και Ενέργειες ανά Περιφερειακή Εφορεία, που θα υλοποιηθούν τοπικά.

Το Σχέδιο Ανάπτυξης 2022 - 2025 θέτει ως προμετωπίδα το «Μεγαλώνοντας Μαζί», καθώς μόνο με την υποστήριξη όλων των Κλιμακίων, των Προσκοπικών Συστημάτων και των Ενηλίκων Στελεχών, η φιλοδοξία για την Ανάπτυξη του Σ.Ε.Π. την επόμενη τριετία μπορεί να γίνει πράξη. 

Καλή Προσκοπική δουλειά!
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 113 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5_2023.pdf
ΑΝ.5_1_ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ του ΣΕΠ FINAL.pdf
ΑΝ.5_2_ΤΡΙΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕΠ 2022-2025_ FINAL.pdf
ΑΝ.5_3_ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2022 - 2023 FINAL.pdf