Εκπαιδευτικά εγχειρίδια & Οδηγοί εκπαιδεύσεων (Κύκλος Εισαγωγικής Εκπαίδευσης & Κύκλος Μεθοδολογίας)

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 11/04/2023
A/A: 41 / 2023

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία ΕκπαίδευσηςΣε συνέχεια της βελτίωσης της Προσκοπικής Εκπαίδευσης, η πρώτη φάση ολοκληρώνεται με τη συγγραφή και κυκλοφορία των εγχειριδίων του Κύκλου Εισαγωγικής Εκπαίδευσης και του Κύκλου Μεθοδολογίας και συγκεκριμένα με τα εξής εγχειρίδια:

 

·        Εγχειρίδιοεκπαιδευτικής ενότητας: “ΟΠροσκοπισμός”

·        Εγχειρίδιοεκπαιδευτικής ενότητας: “Ασφάλειακαι Προστασία Μελών”

·        ΕγχειρίδιοΜεθοδολογίας Κλάδου Λυκοπούλων*

·        ΕγχειρίδιοΜεθοδολογίας Κλάδου Προσκόπων*

·        ΕγχειρίδιοΜεθοδολογίας Κλάδου Ανιχνευτών*

·        ΕγχειρίδιοΜεθοδολογίας Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου*

·        ΕγχειρίδιοΕργαστηρίου: Χάρτες & Προσανατολισμός

·        ΕγχειρίδιοΕργαστηρίου: Μεγάλες Κατασκευές


*Τα εγχειρίδια Μεθοδολογίας Κλάδου, περιλαμβάνουν την εκπαιδευτική ύλη των εκπαιδευτικών ενοτήτων “Μεθοδολογία Κλάδου” και  “Προσκοπισμός στην πράξη Κλάδου” και είναι διαθέσιμα σε όλους, μεσω της ιστοσελίδας του Σ.Ε.Π. (ενότητα “Εκπαίδευση ΕνηλίκωνΜελών/Κύκλοι Εκπαίδευσης).

Τα παραπάνω εγχειρίδια αποτελούν χρήσιμα “εργαλεία”, για όλα τα Ενήλικα Στελέχη: 

  • Για τον Εκπαιδευτή (περιλαμβάνουν την εκπαιδευτική ύλη που πρέπει να παρουσιαστεί) και 
  • Για τον Εκπαιδευόμενο και κάθε εκπαιδευμένο Ενήλικο Στέλεχος (μπορεί να ανατρέξει οποτεδήποτε υπάρχει ανάγκη, προκειμένου να διαβάσει/μελετήσει/εφαρμόσει τη μεθοδολογία του προγράμματος του Τμήματος με το οποίο ασχολείται).

Για την οργάνωση και διεξαγωγή των παραπάνω εκπαιδευτικών ενοτήτων, έχουν συγγραφεί και οι αντίστοιχοι οδηγοί για τους Εκπαιδευτές. 

Πιο συγκεκριμένα:

Οδηγός οργάνωσης και διεξαγωγής Εκπαιδευτικής Ενότητας “Ο Προσκοπισμός”,

Οδηγός οργάνωσης και διεξαγωγής Εκπαιδευτικής Ενότητας “Ασφάλεια και Προστασία Μελών”,

Οδηγός οργάνωσης και λειτουργίας Εκπαιδευτικών Ενοτήτων “Μεθοδολογία Κλάδου” και “Προσκοπισμός στην πράξη Κλάδου”, 

Οδηγός που σχετίζεται με τους εκπαιδευτικούς στόχους για κάθε εισήγηση και κάθε δραστηριότητα, καθώς και με τον τρόπο σχεδιασμού και παρουσίασης εισήγησης/δράσης, των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων “Μεθοδολογία Κλάδου” και “Προσκοπισμός στην πράξη Κλάδου” και

Οδηγός σχετικά με το Στάδιο Εφαρμογής της Εκπαιδευτικής Ενότητας “Προσκοπισμός στην πράξη Κλάδου”.

Οι παραπάνω οδηγοί περιγράφουν αναλυτικά, όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για το ΠΡΙΝ – ΚΑΤΑ – ΜΕΤΑ την εκπαιδευτική διαδικασία, για κάθε Εκπαιδευτή, με οποιοδήποτε ρόλο (Αρχηγός, Υπαρχηγοί, Παραστάτης, Υπεύθυνος Διαχείρισης, Εισηγητής κ.α.) και είναι άμεσα διαθέσιμοι, μέσω της ιστοσελίσας του Σ.Ε.Π. (Εκπαίδευση ΕνηλίκωνΜελών/Εκπαιδευτές).

Με τις παραπάνω εκδόσεις, ολοκληρώνεται η πρώτη φάση βελτίωσης της Προσκοπικής Εκπαίδευσης, η οποία όμως συνεχίζει να είναι σε εξέλιξη, μέσω της ετήσιας αξιολόγησής της.

Με τη νέα Προσκοπική Χρονιά 2023-2024 , η ομάδα της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε., θα συνεχίσει τη βελτίωση της εκπαίδευσης και στους επόμενους Κύκλους Εκπαίδευσης.

Τα εγχειρίδια και οι οδηγοί, μέσω της ελκυστικής και ευχάριστης απεικόνισής τους, ευχόμαστε να αποτελέσουν χρήσιμο εφόδιο και “εργαλείο”, για κάθε Ενήλικο Μέλος της Κίνησής μας. 

Μπορούν να βρίσκονται στις βιβλιοθήκες των Τμημάτων και του Προσκοπικού Συστήματος, στους υπολογιστές μας, στις ηλεκτρονικές μας συσκευές και να χρησιμοποιούνται κάθε φορά που σχεδιάζουμε το πρόγραμμα στο Τμήμα ή σε μία εκπαιδευτική διαδικασία. 

Είναι εκείνα τα έντυπα που σε συνδυασμό με κάθε υποστηρικτικό υλικό, θα μας δείχνουν το δρόμο… ένα δρόμο μάθησης, με απώτερο στόχο και σκοπό, το πρωτότυπο, ελκυστικό, σύγχρονο Προσκοπικό Πρόγραμμα!
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 113 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 41_2023.pdf
ΑΝ.41_Covers.pdf