Εκπαιδευτές

Αγαπητέ Εκπαιδευτή,

Στην Εκπαίδευση καλείσαι να μεταδώσεις βιωματικά, εμπειρικά, παραστατικά, με όρεξη, κέφι, φαντασία και μεράκι, όλες εκείνες τις γνώσεις που πραγματεύεται η εισήγηση που θα παρουσιάσεις ή η εκπαιδευτική ενότητα που θα αναλάβεις ως Αρχηγός.Μέριμνά σου είναι, οι εκπαιδευτικοί στόχοι της εισήγησης ή της εκπαιδευτικής ενότητας να επιτευχθούν και οι εκπαιδευόμενοι να αποχωρήσουν από την εκπαίδευση γεμάτοι εμπειρίες και γνώσεις, που θα τους είναι πολύτιμα εφόδια για το Προσκοπικό Τμήμα, το Προσκοπικό Σύστημα ή την Εφορεία που δραστηριοποιούνται.

Τα κύρια χαρακτηριστικά που πρέπει να έχεις για πετύχεις είναι :
 • Να γνωρίζεις το Προσκοπικό Πρόγραμμα  (το περιεχόμενο της Εκπαίδευσης)
 • Να γνωρίζεις και ενστερνίζεσαι το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΣΕΠ  (Ρόλοι : Εισηγητής, Παραστάτης,  Σύμβουλος, Αρχηγός)
 • Να γνωρίζεις πώς να εκπαιδεύεις αποτελεσματικά και να οδηγείς τους εκπαιδευόμενους σε αποτελεσματική μάθηση
 • Να υποστηρίζεις τους εκπαιδευόμενους, πριν / κατά / μετά την εκπαίδευση
 • Να αξιολογείς την εκπαιδευτική διαδικασία και τους εκπαιδευόμενους και πρώτα από όλους τον ίδιο σου τον εαυτό
 • Να ανανεώνεις και να βελτιώνεις συνεχώς τις ικανότητές σου, μέσα από την αυτό- αξιολόγησή σου και την αυτό εκπαίδευσή σου
 • Να χρησιμοποιείς τα εκπαιδευτικά εργαλεία και προγράμματα επαρκώς
Είναι σίγουρο όταν ένας Εκπαιδευτής έχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά, τότε μπορεί:
 • Να εκπαιδεύει με επάρκεια τα Ενήλικα Στελέχη της Κίνησής μας, ώστε να παράγουν Προσκοπικό Πρόγραμμα υψηλής ποιότητας.
 • Να τα ενθαρρύνει
 • Να τα αξιολογεί
 • Να είναι Προσωπικό Παράδειγμα Ενήλικου Στελέχους
Η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε., προκειμένου να υποστηρίξει το έργο σου, θα προσθέτει σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο ανά Κύκλο Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτική Ενότητα, οδηγούς οργάνωσης των ενοτήτων, καθώς και οδηγίες για τις εισηγήσεις ανά εκπαιδευτική ενότητα. 


Για την είσοδό σου στο ηλεκτρονικό αυτό αρχείο, δεν έχεις παρά να κάνεις “κλικ” 

Στον κοινόχρηστο αυτό φάκελο, θα δεις ανά Κύκλο Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτική Ενότητα, το υποστηρικτικό υλικό (Οδηγός Εκπαιδευτή, υποστηρικτικό υλικό κλπ), το οποίο θα εμπλουτίζεται διαρκώς.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (e-sep)Ο Αρχηγός μιας εκπαιδευτικής ενότητας, για να λάβει την έγκριση από την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε., για τη διεξαγωγή της, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλλει τον Φάκελο Εκπαίδευσης, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος e-sep.

Η υποβολή προς έγκριση, πρέπει να γίνεται το αργότερο 5 μέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της εκπαίδευσης.

Μετά την εκπαίδευση: Το αργότερο εντός 7 ημερών από το τέλος διεξαγωγής της εκπαιδευτικής ενότητας, ο Αρχηγός συμπληρώνει τον Φάκελο Εκπαίδευσης και τον υποβάλλει εκ νέου στην Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε., προκειμένου να καθοριστούν τα αποτελέσματα.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του φακέλου πριν και μετά την εκπαιδευτική ενότητα, θα βρείτε εδώ.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (ασύγχρονη εκπαίδευση)Ορισμένες εκπαιδευτικές ενότητες διεξάγονται με την εκπαιδευτική μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: Πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης (e-learning) Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (emathainoportal.gr). 

Τις συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ενότητες μπορούν να αναλάβουν ως Υπεύθυνοι, όσοι Εκπαιδευτές έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς την Εκπαιδευτική Ενότητα Χ5. Οργάνωση Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Ενοτήτων (ασύγχρονη εκπαίδευση) , κατά την οποία έχουν εκπαιδευτεί επακριβώς. Όλες οι σχετικές οδηγίες διαχείρισης, περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής ενότητας.

ΣΤΑΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ορισμένες Εκπαιδευτικές Ενότητες, διαθέτουν για την πλήρη ολοκλήρωσή τους και στάδιο εφαρμογής από τον εκπαιδευόμενο. Η μέθοδός του διαφέρει ανά εκπαιδευτική ενότητα, όπου μπορεί να είναι: συμπλήρωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, γραπτή εργασία κ.ο.κ. Στους οδηγούς των εκπαιδευτικών ενοτήτων, περιγράφεται αναλυτικά η διεξαγωγή του σταδίου εφαρμογής, για εκείνες στις οποίες υπάρχει. Συγκεντρωτικά, παρακαλούμε όπως μελετήσετε το έντυπο, κάνοντας κλικ εδώ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ.Ε.


Για οποιαδήποτε υποστήριξη χρειαστείτε, σχετικά με την Εκπαίδευση, στη διάθεσή σας είναι:

 • Οι Έφοροι Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Εφορειών
 • Για το e-sep, πρωτίστως ανατρέξατε στην ενότητα «Βοήθεια», όπου εκεί θα δείτε αναλυτικά όλες τις οδηγίες χρήσης του συστήματος για την ηλεκτρονική διαχείριση μιας εκπαιδευτικής ενότητας
 • Η ομάδα της Εφορείας Εκπαίδευσης. Για την επικοινωνία σας με την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε., πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Αγαπητέ Εκπαιδευτή,

Ο P. Mucchielli, στο βιβλίο του "Les méthodes actives de la pédagogie des adultes" («Οι ενεργητικές μέθοδοι στην εκπαίδευση ενηλίκων»), καταλήγει στο συμπέρασμα:

«Εάν προσέχουμε, συγκρατούμε κατά προσέγγιση:
 • 10% από αυτά που διαβάζουμε,
 • 20% από αυτά που ακούμε,
 • 30% από αυτά που βλέπουμε,
 • 50% από αυτά που βλέπουμε και ακούμε ταυτόχρονα,
 • 80% από αυτά που λέμε,
 • 90% από αυτά που λέμε, ενώ ταυτόχρονα εκτελούμε πράξεις που απαιτούν σκέψη και στις οποίες εμπλεκόμαστε ενεργητικά» (στο S. Courau, 2002, σ. 28).
Πράξη / δράση / ενέργεια / συμμετοχή και όχι θεωρία ή φιλολογική προσέγγιση μιας ιδέας!

Την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία την ονομάζουμε «βιωματική εκπαίδευση». Με τα παιχνίδια ρόλων που παίζουμε, το πρόγραμμα της εκπαίδευσης που εμπλουτίζεται με τις πρότυπες δράσεις, η διακόσμηση του χώρου, ή εναλλαγή των ρόλων Ενηλίκου στελέχους - παιδιού,  καταφέρνουμε να ενεργοποιούμε τους εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν και τελικά να καταλήγουν σε μια ουσιαστική μάθηση.. στο να μαθαίνουν μέσα από την πράξη.

Ο Εκπαιδευτής, πρέπει να έχει στόχο  να οδηγήσει τους εκπαιδευόμενους σε ουσιαστική μάθηση:

 • Ξέρει ότι εκπαιδευόμενοι έρχονται γιατί το θέλουν  - εθελοντικά
 • Έχει σαφείς Εκπαιδευτικούς Στόχους που τους συμφωνεί με τους εκπαιδευόμενους
 • Έχει οργανώσει σωστά μια εκπαιδευτική διαδικασία
 • Αξιοποιεί τις εμπειρίες των εκπαιδευομένων για την ανάπτυξη του περιεχομένου
 • Οδηγεί τους εκπαιδευόμενους σε μια ενεργό συμμετοχή μέσα στην εκπαίδευση.

Καλή εκπαίδευση!!!

Η Ομάδα της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε.