Κύκλοι Εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση , τμηματοποιείται σε Εκπαιδευτικές Ενότητες που ομαδοποιούνται σε Κύκλους Εκπαίδευσης ανάλογα με το περιεχόμενο τους. Οι Κύκλοι Εκπαίδευσης βοηθούν στη διαβάθμιση της εκπαιδευτικής ύλης και η σταδιακή ολοκλήρωσή τους, βοηθά στην ενίσχυση των γνώσεων και ικανοτήτων των Εκπαιδευομένων για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους.

Για να δεις το συγκεντρωτικό πίνακα των εκπαιδευτικών ενοτήτων, με το περιεχόμενό τους και τις εκπαιδευτικές τους μεθόδους, κάνε κλικ πάνω στην εικόνα: 
Καλή Εκπαίδευση !!!

Η Ομάδα της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε.