Κύκλοι Εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση , τμηματοποιείται σε Εκπαιδευτικές Ενότητες που ομαδοποιούνται σε Κύκλους Εκπαίδευσης ανάλογα τον περιεχόμενο τους. Οι Κύκλοι Εκπαίδευσης βοηθάνε στην διαβάθμιση της εκπαιδευτικής ύλης και η σταδιακή ολοκλήρωσης τους βοηθάει στην ενίσχυση των γνώσεων και ικανοτήτων των Εκπαιδευομένων για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους.