Έρευνα στους Γονείς των ανηλίκων Μελών του Σ.Ε.Π. για την Αναθεώρηση του Προσκοπικού Προγράμματος

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 01/12/2022
A/A: 114 / 2022

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Μία από τις πρώτες ενέργειες που θα καθοδηγήσουν την Αναθεώρηση του Προσκοπικού Προγράμματος είναι η διεξαγωγή ερευνών σε διάφορα κοινά. Μεταξύ αυτών που θα κληθούν να συμβάλλουν με τις απόψεις τους είναι και οι γονείς των ανήλικων Μελών του Σ.Ε.Π. 

Η έρευνα έχει σκοπό να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τις προσδοκίες των γονέων και των οικογενειών των παιδιών, την εμπειρία τους από τη συμμετοχή των παιδιών τους στον Προσκοπισμό, αλλά και την άποψή τους για εμάς. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε πάρει τη γνώμη τους, προτού σχεδιάσουμε τη βελτίωση και την ανανέωση του Προσκοπικού προγράμματος.

Η έρευνα για τους γονείς των ανήλικων Μελών του Σ.Ε.Π. θα πραγματοποιηθεί από το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου. 

Οι Αρχηγοί Συστημάτων καλούνται να συμβάλλουν στη διαδικασία, προσκαλώντας τους γονείς των ανήλικων Μελών του Συστήματος τους να πάρουν μέρος στην έρευνα και εξηγώντας παράλληλα τον σκοπό και τον τρόπο συμμετοχής τους. Η πρόσκληση θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά την ημέρα έναρξης της έρευνας, Σάββατο 3 Δεκεμβρίου από το mail του Συστήματος στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των γονέων των ανήλικων Μελών, οι οποίες είναι καταχωρημένες στο e-sep, σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα, το οποίο μπορεί να αντιγραφεί και να επικολληθεί στο μήνυμα που θα αποσταλεί στους γονείς:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
Αγαπητοί μας γονείς

Στο πλαίσιο της ανανέωσης των προγραμμάτων του, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων διεξάγει έρευνα, στην οποία ζητούνται οι απόψεις των Μελών μας αλλά και των γονέων τους. Τα ευρήματα της έρευνας θα καθοδηγήσουν το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων στον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων του, ώστε αυτά να παραμένουν επίκαιρα και να ανταποκρίνονται στις κοινωνικές προκλήσεις και στις ανάγκες των παιδιών και των νέων της σημερινής εποχής.

Η έρευνα θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Δεν περιέχει κανένα στοιχείο ταυτοποίησης και με κανέναν τρόπο δεν συλλέγονται τέτοιας μορφής στοιχεία. Η συμμετοχή στην έρευνα είναι προαιρετική.

Μπορείτε κι εσείς να αποτελέσετε μέρος της προσπάθειας για την ανανέωση του Προσκοπικού Προγράμματος, συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο της έρευνας.

Η έρευνα θα διεξαχθεί από το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι προσωπική. Κάθε γονέας συμπληρώνει μόνο ένα ερωτηματολόγιο. 

Κατά τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, θα σας ζητηθεί η Περιφερειακή Εφορεία του Συστήματος μας, στην οποία θα πρέπει να επιλέξετε:
ΠΕ ……………… (στο mail που θα αποσταλεί έχουμε γράψει την Περιφερειακή μας Εφορεία, για να ξέρει ο γονέας τι θα συμπληρώσει στο αντίστοιχο πεδίο)

Στην Ηλεκτρονική Φόρμα του ερωτηματολογίου μπορείτε να μεταβείτε:
α. Ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο. 

β. Διαβάζοντας τον QR-Code με την κάμερα του κινητού τηλεφώνου σας

 
Με εκτίμηση
Ο Αρχηγός και τα Ενήλικα Στελέχη του Συστήματος

Σημειώνονται τα ακόλουθα:
Το ερωτηματολόγιο διαμορφώθηκε από Ομάδα Εργασίας που δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό, μετά το 19ο Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο. Η κατάρτιση του έγινε με βάση τη μεθοδολογία του «GPS - The Guide to Youth Programme in Scouting» και με την καθοδήγηση εταιρείας ερευνών κοινού.
Για την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, υπογραμμίζεται η σημασία των πεδίων «Ταυτότητας», στην πρώτη Ενότητα της Φόρμας. Με τα πεδία αυτά θα γίνει η στάθμιση του δείγματος. Χρειάζεται να συμπληρωθούν σωστά, προκειμένου να εξαχθούν ακριβή αποτελέσματα.
Αν το επιθυμούν, οι δύο γονείς μπορούν να συμμετέχουν ξεχωριστά στην έρευνα.
Στο δείγμα θα προσμετρηθούν μόνο τα ερωτηματολόγια που θα υποβληθούν από το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου.

Παράλληλα και σύμφωνα με την Ανακοίνωση113/2022 την ίδια περίοδο και συγκεκριμένα τα Σαββατοκύριακα 3-4 Δεκεμβρίου, 10-11 Δεκεμβρίου και 17-18 Δεκεμβρίου, θα διεξαχθούν μέσω των Τμημάτων οι έρευνες στα Λυκόπουλα, στους Προσκόπους και στους Ανιχνευτές, οι οποίες επίσης θα καθοδηγήσουν την Αναθεώρηση του Προσκοπικού Προγράμματος. 

Οι Αρχηγοί Συστήματος καλούνται να υποστηρίζουν και να διευκολύνουν τη συμμετοχή των παιδιών μέσω των Τμημάτων του Συστήματος τους. Οι Περιφερειακές Εφορείες καλούνται να παρακολουθούν την υλοποίηση της διαδικασίας στα Συστήματα της περιοχής ευθύνης τους. Οι Π.Ε. θα λαμβάνουν τακτική ενημέρωση από την Γενική Εφορεία για την πορεία της διαδικασίας.

Την ευθύνη και τον κεντρικό συντονισμό της έρευνας έχει η Αναπληρώτρια Γ.Γ. του Δ.Σ. Ιωάννα Τζόβολου (693.7289877, [email protected]), μαζί με Ομάδα Εργασίας που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό. 

Σύνδεσμοι:
·        Έρευνες
·        Υλικό
 


Αγαπητοί και αγαπητές Αρχηγοί των Συστημάτων μας,

Η Προσκοπική Κίνηση εξελίσσεται και όλοι είμαστε μέρος αυτής της αλλαγής. Μέσω της Αναθεώρησης του Προσκοπικού Προγράμματος, θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την παιδαγωγική μας πρόταση, έτσι ώστε να παρέχουμε ένα ελκυστικό και επίκαιρο πρόγραμμα στα παιδιά και στους εφήβους, βασισμένο στις δικές τους σύγχρονες ανάγκες και προσδοκίες. 

Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι στη διαδικασία αυτή καλούνται να συνεισφέρουν με τις απόψεις τους τα ίδια τα παιδιά, αλλά και οι γονείς τους. Τώρα είναι η ευκαιρία όλοι να αποτελέσουμε κατά τον καλύτερο τρόπο τον πυρήνα της ανανέωσης. Η συμμετοχή και η συμβολή μας στις έρευνες της Αναθεώρησης είναι καθοριστική.


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 114_2022.pdf