19ο Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο – Αθήνα, 9 – 10.4.2022 Τελικά σχέδια εισηγήσεων θεμάτων – Τελικό Πρόγραμμα – Πορίσματα 1ου Πανελλήνιου Προσκοπικού Φόρουμ Νέων – Υγειονομικά θέματα

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 07/04/2022
A/A: 48 / 2022

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Σε συνέχεια των Ανακοινώσεων 3-1/5.1.202213-2/10.2.2022 και 45-3/1.4.2022 επισυνάπτονται στην παρούσα τα τελικά σχέδια των εισηγήσεων των θεμάτων των Συνεδρίων, οι οποίες περιλαμβάνουν και προτάσεις που προέκυψαν από τις προσυνεδριακές συναντήσεις Περιφερειακών Εφορειών. Επίσης επισυνάπτεται και ατομική πρόταση που κατατέθηκε από τον Βαθμοφόρο κ. Αθανάσιο Τσουκαλά.

Οι εισηγήσεις θα παρουσιαστούν στην ολομέλεια του Συνεδρίου και αμέσως θα δοθούν απαντήσεις από τους εισηγητές σε διευκρινιστικές και μόνο ερωτήσεις των Συνέδρων. 

Θα ακολουθήσουν συζήτηση και τοποθετήσεις των Συνέδρων στους έξι (6) Κύκλους Συζήτησης και οι επιπλέον προτάσεις θα καταγράφουν και στη συνέχεια θα περιληφθούν στο σχέδιο πορισμάτων, το οποίο θα παρουσιασθεί από την Επιτροπή Πορισμάτων προς έγκριση της ολομέλειας του Συνεδρίου. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Στην παρούσα επισυνάπτεται επίσης το τελικό πρόγραμμα του 19ου Πανελλήνιου Προσκοπικού Συνεδρίου, το οποίο θα διανεμηθεί και έντυπα στους Συνέδρους κατά την εγγραφή τους στη Γραμματεία. 

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΝΕΩΝ
Το Σαββατοκύριακο 2-3/4/2022 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, με την αξιοποίηση ψηφιακών εφαρμογών, το 1ο Πανελλήνιο Προσκοπικό Φόρουμ Νέων στα πρότυπα του Παγκόσμιου Προσκοπικού Φόρουμ Νέων που διοργανώνεται κάθε τρία χρόνια πριν από το Παγκόσμιο Προσκοπικό Συνέδριο. Σκοπός του Φόρουμ ήταν η παρότρυνση, η ενδυνάμωση, η ενθάρρυνση και η υποστήριξη των νέων ενήλικων μελών (18 έως 26 ετών) του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων για τη συμμετοχή τους στις δημοκρατικές διαδικασίες διοίκησης και λήψης αποφάσεων στην Προσκοπική Κίνηση, καθώς και η κατάρτισή τους πάνω σε θέματα που σχετίζονται και αφορούν στις εργασίες του 19ου Πανελλήνιου Προσκοπικού Συνεδρίου. Συνολικά συμμετείχαν εβδομήντα τρείς (73) σύνεδροι εκπροσωπώντας δεκαπέντε (15) Περιφερειακές Εφορείες του Σ.Ε.Π.
Τα πορίσματα του Φόρουμ επισυνάπτονται στην παρούσα και θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο από το Προεδρείο του Φόρουμ.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Για λόγους διασφάλισης της υγείας των συμμετεχόντων στο Συνέδριο, θα επιτρέπεται η είσοδος στον χώρο της ολομέλειας και στους χώρους των Κύκλων Συζήτησης, μετά από επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή πιστοποιητικού αρνητικού rapid-test 24 ωρών. Κατά την παραμονή σε όλους τους χώρους του Συνεδρίου οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φορούν μάσκα. 

Παρακαλούμε όλους τους συμμετέχοντες στο 19ο Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο να ενημερωθούν ώστε να εργαστούμε κατά τη διάρκειά του με εποικοδομητικό τρόπο.

Καλή αντάμωση στο Συνέδριό μας!
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 48_2022.pdf
ΑΝ.48_Εισήγηση ΘΕΜΑ 1. Δυναμικό και Σύγχρονο Προσκοπικό Πρόγραμμα.pdf
ΑΝ.48_Εισήγηση ΘΕΜΑ 2. Ένα σύγχρονο πλαίσιο στον Οργανισμό στους Κανονισμούς στην οργάνωση και λειτουργία για μια Κίνηση Νέων.pdf
ΑΝ.48_Εισήγηση Θ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ - Εκτιμήσεις και προτάσεις πάνω στην εφαρμογή του Λυκοπουλίστικου Προγράμματος.pdf
ΑΝ.48_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 19 ΠΠΣ.pdf
ΑΝ.48_ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 1ου ΠΠΦΝ.pdf