Επικαιροποίηση πλαισίου λειτουργίας θερινών πολυήμερων δράσεων 2021 και μέτρα διευκόλυνσης υλοποίησης τους

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 16/07/2021
A/A: 56 / 2021

Ανακοίνωση


Καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας η Κεντρική Διοίκηση μελετά το υφιστάμενο πλαίσιο περιοριστικών μέτρων για τη προστασία της δημόσιας υγείας καθώς και τα υγειονομικά πρωτόκολλα που εκδίδουν οι αρμόδιες κρατικές αρχές και με τη σειρά της συντάσσει οδηγίες προς τα Προσκοπικά Συστήματα για τη λειτουργία τους.

Πρώτη και άμεση προτεραιότητα είναι να εξασφαλίσουμε ένα εφικτό πλαίσιο υλοποίησης Προσκοπικών Δράσεων και προς τούτο εργαζόμαστε προκειμένου να παράσχουμε όσες διευκολύνσεις έχουμε τη δυνατότητα.

Επικαιροποίηση πλαισίου για τις θερινές πολυήμερες δράσεις

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων εξέδωσε οδηγίες και λειτουργίας και σημεία προσοχής για τις πολυήμερες θερινές δραστηριότητες των Προσκοπικών Τμημάτων οι οποίες συνεχίζουν να ισχύουν και επικαιροποιούνται ως εξής:

Για τη συμμετοχή τους στις θερινές δράσεις, όλοι οι συμμετέχοντες, ανήλικοι και ενήλικοι, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από την COVID-19, κατ’ ελάχιστον μέσω τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού με τη μέθοδο ταχείας δοκιμασίας (COVID 19 Ag Rapid test) που θα έχει διενεργηθεί εντός 48 ωρών πριν την αναχώρηση ή Τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού με την μέθοδο μοριακού ελέγχου PCR που θα έχει διενεργηθεί εντός 72 ωρών πριν την αναχώρηση, να έχουν αρνητικό αποτέλεσμα και να παραδίδουν στον/στην Αρχηγό του Τμήματος τη σχετική βεβαίωση του διαγνωστικού κέντρου ή της δημόσιας αρχής που διενέργησε το τεστ.

Δωρεάν τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού με τη μέθοδο ταχείας δοκιμασίας (COVID 19 Ag Rapid test) διενεργεί καθημερινά ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) σε χώρους που ανακοινώνονται καθημερινά στον ιστότοπό του ενώ έχουν ανακοινωθεί και σταθερά σημεία σε αρκετά μέρη της επικράτειας. Επίσης δύνανται οι Περιφερειακές Εφορείες να έρθουν σε συνεννόηση με τα τοπικά κλιμάκια του ΕΟΔΥ και τις αρμόδιες αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκειμένου να πραγματοποιούνται δειγματοληψίες σε Προσκοπικούς χώρους. Σε αυτή τη περίπτωση, παρακαλούμε πριν από τέτοιου είδους επαφές να ενημερώνεται γραπτώς η Κεντρική Διοίκηση (κ. Αθανάσιος Ευσταθίου, nefstathiou@sep.org.gr). 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της κατασκήνωσης όλοι οι συμμετέχοντες/ουσες ανήλικοι/ες και ενήλικες πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον μια φορά ανά πέντε ημέρες σε αυτοδιαγνωστική δοκιμασία ελέγχου (self-test). Εξαιρούνται οι συμμετέχοντες/ουσες που διαθέτουν βεβαίωση εμβολιασμού SARS-Cov-2 και έχουν παρέλθει δεκατέσσερις ημέρες από τη διενέργεια της δεύτερης δόσης τους. Τη βεβαίωση επιδεικνύουν στον/στην Αρχηγό της Κατασκήνωσης.

Η χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους είναι επιβεβλημένη καθώς και σε ανοιχτούς χώρους όταν δεν μπορεί να τηρηθεί η απόσταση του ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων. Η χρήση μάσκας απαγορεύεται κατά τον ύπνο και κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με υδάτινο περιβάλλον (κολύμβηση σε πισίνα ή θάλασσα, κωπηλασία κ.λπ.). Η χρήση μάσκας δεν συστήνεται σε έντονες σωματικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους όταν λαμβάνεται μέριμνα για ταυτόχρονη συμμετοχή μικρού αριθμού παιδιών ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση αποστάσεων. 

Τέλος, κατά τη διάρκεια πολυήμερων θερινών δράσεων δε πρέπει να υλοποιούνται επισκεπτήρια ούτε εκδηλώσεις με συμμετοχή γονέων και τρίτων πλην των συμμετεχόντων.

Παράταση Απογραφής 2020 – 2021 και θητειών Ε.Κ.Σ.

Μετά από αίτημα Περιφερειακών Εφορειών το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π. αποφάσισε την παράταση της ισχύος της Απογραφής Μελών για το έτος 2020 – 2021 έως την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2021. Τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου θα εκκινήσει η Ηλεκτρονική Απογραφή Μελών 2021 – 2022. Σκοπός του μέτρου αυτού είναι η κάλυψη και των προγραμματισμένων δράσεων προ της έναρξης της Σχολικής Χρονιάς.

Επιπλέον για τη διευκόλυνση της πραγματοποίησης των θερινών δραστηριοτήτων των Προσκοπικών Τμημάτων, δύναται να παραταθούν οι θητείες των Ε.Κ.Σ. που έχουν λήξει πρόσφατα, κατόπιν αιτήματος του Αρχηγού Συστήματος προς τη Κεντρική Διοίκηση μέσω της Περιφερειακής Εφορείας.

Ζητήματα υποβολής Φακέλου πολυήμερων θερινών δράσεων

Συστήνεται προς τις Περιφερειακές Εφορείες ως προς τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Ασφάλειας Δράσεων Κεφάλαιο 3, Παράγραφος 3.2:
Όλη η διαδικασία υποβολής φακέλου να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και οι απαραίτητες εγκρίσεις να δίδονται από την υπηρεσιακή ηλεκτρονική διεύθυνση του Κλιμακίου ([email protected]).

Τα Δελτία Υγείας και τυχόν Ιατρικές Βεβαιώσεις να επιδεικνύονται στη Περιφερειακή Εφορεία και σε καμία περίπτωση να μην φωτοτυπούνται ούτε να ψηφιοποιούνται ούτε να κρατούνται σε οποιασδήποτε μορφής αρχείο, καθώς τούτο προσκρούει στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). 

Να περιοριστούν οι επικοινωνίες με αρχές στις απολύτως αναγκαίες και προ της αποστολής οποιασδήποτε επιστολής να έχει ενημερωθεί ο Περιφερειακός Έφορος. Σε περίπτωση υλοποίησης θερινής δραστηριότητας σε γεωγραφική περιοχή που εμπίπτει στη διοικητική ευθύνη άλλης Περιφερειακής Εφορείας όλες οι σχετικές επιστολές να κοινοποιούνται προ της αποστολής και στον Περιφερειακό Έφορο που έχει στην ευθύνη του την περιοχή πραγματοποίησης της δράσης. Επίσης, σε περίπτωση υλοποίησης θερινής δραστηριότητας σε Προσκοπικό Κέντρο όλες οι επικοινωνίες με αρχές θα διεξάγονται μετά από συνεννόηση και υπό τις οδηγίες του Αρχηγού του Προσκοπικού Κέντρου.

Τέλος, επειδή η λέξη κατασκήνωση συγχέει το Σ.Ε.Π. με τη νομοθεσία περί Παιδικών Εξοχών σε όλες τις επικοινωνίες να χρησιμοποιείται ο όρος πολυήμερη θερινή δραστηριότητα υπαίθρου.

Αγαπητοί/ες μου,

Γνωρίζω τον μεγάλο αγώνα που δίνουν τα ενήλικα στελέχη μας σε ολόκληρη την Ελλάδα να πραγματοποιήσουν Προσκοπικές δράσεις σε αυτό το ρευστό περιβάλλον. Η ευκαιρία που δίνετε στα Λυκόπουλα, τους Προσκόπους, τους Ανιχνευτές, τα Μέλη Προσκοπικών Δικτύων να ζήσουν και να παίξουν, έστω και για λίγες μέρες, στη φύση ειδικά φέτος είναι ανεκτίμητη και τα αποτελέσματα των προσπαθειών σας σύντομα θα τα δείτε να καρποφορούν.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 111 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
3 ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
14 ΖΩΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
15 ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 56_2021.pdf