Επικαιροποίηση πλαισίου λειτουργίας θερινών πολυήμερων δράσεων 2021 και μέτρα διευκόλυνσης υλοποίησης τους

Γενική Εφορεία
Date Issues: 16/07/2021
Nb: 56 / 2021
Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 56_2021.pdf