Συνεργασία Σ.Ε.Π. και Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 04/06/2021
A/A: 44 / 2021

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Δημοσίων Σχέσεων

Πριν λίγους μήνες επισημοποιήθηκε με την υπογραφή σχετικού Μνημονίου η έναρξη της συνεργασίας του Σ.Ε.Π. με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.). Τα δύο μέρη συμφώνησαν στην υλοποίηση μιας σειράς από στοχευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες για την προώθηση της ανακύκλωσης και την ευαισθητοποίηση των πολιτών στα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος. 

Οι προγραμματικοί στόχοι που συμφωνήθηκαν μεταξύ της Ε.Ε.Α.Α. και του Σ.Ε.Π., μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:
Εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο φορέων με τη δημιουργία κοινών ομάδων εργασίας για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών προγραμμάτων.
Προώθηση του εθελοντισμού, της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης στον τομέα της ανακύκλωσης και της  κυκλικής οικονομίας.
Συνεργασία και οργάνωση από κοινού δράσεων διάχυσης και ενημέρωσης σχετικά με την ανακύκλωση.
Στο ανωτέρω πλαίσιο, οι Πρόσκοποι, ως Πρεσβευτές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, δημιουργούμε ένα πιλοτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με την Ε.Ε.Α.Α., το οποίο στην πρώτη φάση του και με έναρξη τον Σεπτέμβριο του 2021 θα υλοποιηθεί στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη όπου η υποστήριξη και η παρακολούθηση του προγράμματος είναι από την Ε.Ε.Α.Α. είναι εφικτή, και καλούμε όλα τα Προσκοπικά Συστήματα των περιοχών αυτών να μπουν δυναμικά στην τροχιά της ανακύκλωσης μέσω μίας διαδικασίας άμιλλας, η οποία θα επιβραβεύσει όσα Προσκοπικά Συστήματα διακριθούν. Μετά την πιλοτική φάση του προγράμματος, οι λεπτομέρειες της οποίας θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες στην ειδική ιστοσελίδα https://www.sep.org.gr/mplekados, σε συνεργασία με την Ε.Ε.Α.Α. θα αξιολογηθεί και θα διερευνηθεί η δυνατότητα επέκτασης του προγράμματος σε περισσότερες περιοχές της χώρας.

Ως Έλληνες Πρόσκοποι, εδώ και 111 χρόνια τροφοδοτούμε την ελληνική κοινωνία με νέες και νέους που λειτουργούν ως υπεύθυνοι πολίτες αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο μέσα σε αυτήν. Ταυτόχρονα, ας αποτελέσουμε τους πρεσβευτές μιας πιο πράσινης Κοινωνίας, έχοντας στόχο έως το 2030 να έχουμε συμβάλλει ως φορέας στην άνοδο των ποσοτικών δεδομένων του συνολικού προγράμματος ανακύκλωσης της χώρας.
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 111 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
11 ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
13 ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 44_2021.pdf